Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 21 March 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates March 21, 2015BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates March 21, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDBIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
LENTEN SEASON
SPIRITUAL GUIDANCE IN MIRACLES TRANSCENDENCE
METAPHYSICAL

"Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na Mabuting Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika, at bayan."  Revelations 14:6

"kayat kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nanatili sa pananalig kay Jesus."  Revelations 14:12
     "Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita! Amen."  1Timothy 1:17


"Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na noon pa mang una'y itinalaga na ng Diyos para sa atin."  Ephesians 2:10 


"Sapagkat darating ang Anak ng tao ng taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanayng Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yao'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa"  Matthew 16:27  

CBCP AND VATICAN UPDATES
​"Vigil for 20th Anniversary of Evangelium vitae"
"
Society’s ‘obsession with appearance’ tragic – Carmelite"

SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung Milagro"
"Isyung LENTEN SEASON"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES March 21, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   


ADVANCE LENTEN SEASON TO ALL, UNITE AND HAVE FAITH CELEBRATE OUR SALVATIONS.....


THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE ​"Vigil for 20th Anniversary of Evangelium vitae". IN CBCP WEBSITE ISSUE ​"Society’s ‘obsession with appearance’ tragic – Carmelite". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE,  "Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na Mabuting Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika, at bayan." Revelations 14:6.  "kayat kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nanatili sa pananalig kay Jesus." Revelations 14:12.  "Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita! Amen." 1Timothy 1:17.  "Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na noon pa mang una'y itinalaga na ng Diyos para sa atin." Ephesians 2:10 .  "Sapagkat darating ang Anak ng tao ng taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanayng Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yao'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa" Matthew 16:27


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Society’s ‘obsession with appearance’ tragic – Carmelite". THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE CBCP TODAY ON CHRISTIAN BELIEVERS AND THE PHILIPPINES FILIPINO PEOPLE AND EVERYONE IS ABOUT THE PEOPLES FOCUS TODAY IS EXTERNAL AND NOT WHAT IS INSIDE.  DIRECT TO THE POINT IS FAITH AND NOT MATERIAL AROUND AND HOW WE LIVE IN THIS MODERN WORLD.  IN REALITY OF MIRACLES AND FAITH HOW TO FACE IT IN OUR MODERN WORLD IT IS TRAGIC IN OUR LIVING TODAY?.  IS THERE REALITY WHAT WE SEE AND FAITH WITH IN TODAY SPECIALLY MIRACLES.  EVERYTHING IS BLESSED BY GOD TO USE FOR GOOD LIVING NOT FOR EVILNESS AND FORGOT GOD.  THE BIBLE LIGHT PROMOTIONS LIGHTS THE FILIPINO PEOPLE AND THE WORLD TO KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY IN LIVING IN THIS MODERN WORLD AND THE BEAUTY OR USEFULNESS OF THE GODS GIFTS MAKE THIS THINGS MAKE YOU GOOD AND KEEP FAITH TO GOD.   THE WORDS OF GOD TODAY COULD SPREAD INSTANTLY IN INTERNET AND TELEVISION AND OTHER FORM OF COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY EVEN TRANSPORTING TO SPREAD IT IN FIELD PRACTICAL MISSION.  THE USE OF HIGH TECHNOLOGY IT HELPS IN  SPREADING AND IMPROVING THE TEACHING OF GODS WORDS AND FOR OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  NOW THE SCRIPTURES CAN READ EASILY IN INTERNET AND COMPUTERS COMMUNICATIONS AND IT IS VERY GOOD LINE IN OUR FAITH.  NOW OUR FAITH IS CLEAR ON THE TEACHING IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENT TO JESUS CHRIST EVEN IT IS NOW BEING SPREAD IN MODERN TECHNOLOGY.  WHAT IS NOT GOOD IS IF WE ARE FOOLED IN OR BELIEF USING THIS TECHNOLOGY LIKE IMAGES AND OTHERS THINGS AND EVEN IN PRACTICAL MISSION WE CAN BE FOOLED BY USING BIBLE IN SELF INTEREST AND BREAKING BELIEF OR USING FOR THEIR OWN.  REMEMBERING ST. PAUL TEACHING THAT EVEN SOME USE BIBLE IN SELF INTEREST IT IS FAVOR TO OUR FAITH WHICH GOD TEACHING IS SPREAD.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL GUIDANCE AND LIGHTS TO PEOPLE READ MUCH THE BIBLE TO BE NOT MAKE YOUR BELIEF LEAD TO FALSE BELIEF SPECIALLY IN WHAT THEY SAY MIRACLES.  

 

IN ISSUE OF MIRACLES WE BELIEVE IN MIRACLES AS GOD IS MIRACLE
AS WE BELIEVE IN HIM AND EVERYTHING TRANSCENDENCE AND METAPHYSICAL IN GODS FAITH.  THE HUMANITY FORM IS DIFFERENT IN SPIRITUAL ESSENCE BUT WE ARE FROM THIS SPIRITUAL AS WE BELIEVE AND WE ARE MIRACLES CREATION OF GOD.  THE MIRACLES SOMETHING OR TRANSCENDENCE AS USUAL EARTHLY LIFE IT IS OUR BELIEF OR BELIEF PROCESS TO US BY GOD ON BELIEVING AND ABIDING HIM FOR WHAT HE LIKES FOR US FROM THE START OF CREATIONS.  THOSE WHO BELIEVES AND CHOSEN GOD BLESS THEM THE MIRACLES OTHERS DOES NOT INCUR OR FACE IN LIFE AND IT IS SHARED TO THEM LIKE THE BIBLE TO HAVE FAITH AND HAVE STRONG FAITH.  AS OUR PRIEST SAID HAVE INNER FAITH AND I HOPE MIRACLES WILL FACE BY ANY IN THEIR LIVES IN ANY FORM.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.   

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT ​"Vigil for 20th Anniversary of Evangelium vitae"THE VATICAN TODAY ARE CELEBRATING THE SAID EVENTS IN THE EVANGELIZATION'S OF ETERNITY IN LIFE.  THEY WILL COMPOSE VIGIL AND ROSARY PRAYERS.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS UNITE ON OUR POPES AND VATICAN ACTIVITIES AND WE PRAY THE WORLD BE WITH YOU AND GOD LIGHTS US.  THE MIRACLES OF MOTHER MARY BE WITH US GUIDE US IN THIS EVENTS AND VIGIL.  THE EVANGELISM SPREAD TO WORLD WITH MOTHER MARY MIRACLES AND THE VIGIL GATHERED BY BELIEVERS AND CATHOLIC IN UNITY IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY.  WITH HELP OF MOTHER MARY MIRACLES IN EVANGELISM THE WORLD UNITE IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND KEEP THE FAITH AND SPREAD GOOD LIFE.  THE BLESSING OF GOD TODAY IS AROUND AND GUIDING US AND DON'T HESITATE TO CONTINUE FAITH IN LIFE IN OUR MODERN WORLD.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WILL GUIDE YOU WITH LIGHTS MIRACLES IN FAITH AND MAKE YOUR FAITH STRONG AND HAVE FAITH IN GOD AND SOON WE THE PROPHESY BLESS TO US, BE GOOD AS BIBLE SAY'S IT IS FOR OUR GOODNESS AND EVERYONE AND SPIRITUAL SALVATION'S AND IT IS WHY GOD CREATED US.  KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.     

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.   "Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmaliw na Mabuting Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika, at bayan." Revelations 14:6.  "kayat kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nanatili sa pananalig kay Jesus." Revelations 14:12.  "Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita! Amen." 1Timothy 1:17.  "Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na noon pa mang una'y itinalaga na ng Diyos para sa atin." Ephesians 2:10 .  "Sapagkat darating ang Anak ng tao ng taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yao'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa" Matthew 16:27  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS ABOUT GUIDANCE IN OUR FAITH TO BE STILL AND ALWAYS STRONG IN THIS LIFE WITH FAITH AND BE GOOD ABIDING GODS TEACHINGS.  ALWAYS BELIEVE IN GOD WHOM WE DON'T SEE AND SOMEDAY WE MEET HIM IN OUR FAITH IN HIM ON THE PROMISE DAY AND SOCIETY AND KINGDOM FOR US.  GOD SAYS FROM THE PROPHESY OF ST. JOHN THE ANGELS WILL COME TO SPREAD ALSO GOOD NEWS OF GOD.  OUR TRANSCENDENCE AND METAPHYSICAL SPIRITUAL BELIEF TO GOD ARE REALITY IN OUR LIFE AND THE GOOD NEWS OF GOD IS OUR FUTURE TO BELIEVE FROM TODAY AND EVEN THE ANGELS WILL SEND IN THE FUTURE TO SPREAD IT.  THE TRANSCENDENCE OF OUR FAITH AND SPIRITUAL BELIEF ARE VERY MUCH METAPHYSICAL AS WHAT IS GOD IS.  THE MIRACLES IN MODERN DAYS ARE GUIDANCE IN OUR FUTURE AND THE BIBLE IS A VERY MIRACLE OF GOD ALSO IN GUIDANCE IN OUR FAITH SPECIALLY JESUS CHRIST MISSION IN THE WORLD.  THE BIBLE IS A WORD OF LIFE OR ETERNITY FOR THOSE WHO BELIEVE IN IT, IT IS THE POWER OF THE BIBLE AND MANY MORE.  JESUS CHRIST GIVE THE EXAMPLE ON OUR SPIRITUAL BELIEF IN ETERNITY AND ON THE COMING LENTEN SEASON LET US ALL CELEBRATE HIS GIFT TO US OF GIVING ETERNITY.  JESUS CHRIST PROOVE MUCH THIS METAPHYSICAL BELIEF AND HE IS PART OF THE GOOD NEWS OF GOD.  NO BODY COULD EXPLAIN SPIRITUALLY  AND TRANSCENDENCE AND METAPHYSICAL ON WHAT WE SEE AROUND RELATING TO FAITH LIKE MIRACLES UNLESS IT IS BLESS TO A PERSON FOR HIS FAITH AND SPREAD IT TO OTHERS FOR GOOD AND FAITH OF ALL OR THE PERSON IS CHOSEN TO SPREAD THE GODS ALMIGHTY POWER AND MIRACLES.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


LUKE 9:28-36.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES IS ABOUT THE MIRACLES HAPPENED WHEN GOD SPEAKS TO THE APOSTLES DURING JESUS CHRIST CONVERSATIONS WITH MOISES AND ELIAS WHOM ST. PETER SEE JESUS CHRIST HAVING CONVERSATION WITH THEM.  GOD MAKES THE MIRACLES SPEAKS TO APOSTLES DURING THIS TIME AND WHEN THE CLOUD SURROUND JESUS CHRIST.  THERE ARE SO MUCH MORE MIRACLES JESUS CHRIST DID IN HIS TIME TO SUPPORT HIS GOOD NEWS TEACHINGS EVEN THOUGH IT IS LIMITED IN HIS MISSION. MIRACLE IN FAITH IS PART OF OUR FAITH AS WHAT OUR FAITH IS. OUR FAITH IS WRAPPED BY MIRACLES OR IT STATE BY PHILOSOPHERS AS METAPHYSICAL BELIEF BUT IT IS TRUE AND LOGICALLY CAN EXPLAIN EVEN IT IS NOT SEEN AND IN WHAT WE SEE THAT IS UNUSUAL ALSO. THE METAPHYSICAL BELIEF MORE ON UNSEEN FROM WHAT WE ARE FROM AND THE UNUSUAL WE SEE ARE IN DEEP RATIONAL STORMING RELATING TO UNSEEN.  THERE ARE REASONING EXPLAIN IT OUR FROM TRANSCENDENCE LIKE SKEPTICS, ILLUSIONS, DELUSIONS ETC., ETC. HOW TO EXPLAIN IN FAITH AND BELIEVERS SPREADING THE WORDS OF GOD THAT FOR EXAMPLE ALL AROUND IN THEM IS LOOKS OF THE SAINT OR APPARITIONS FROM THE BIBLE CHARACTER LIKE MOTHER MARY THAT COULD RELATE TO IT AND IT CAN SPREAD LIKE IN IMAGES FOR EXAMPLES OR SHARE IT TO THE PEOPLE IN RELATING TO FAITH.  IT IS FAITH AND BLESSINGS AND NOT ILLUSIONS AND DELUSIONS AS LIKE CHOSEN BY GOD IN THE BIBLE LIKE PROPHETS AND APOSTLES USE TO SPREAD THE BIBLE OR GOOD OF GOD THEY ARE BLESSED AND CHOSEN. 

THERE IS FAITH OR SPIRITUAL GUIDANCE OR GODS WANT YOU TO BE HIS FOLLOWERS LIKE ST. PAUL AND OTHERS WHOM GOD MAKE MIRACLES TO BE HIS APOSTLES AND FOLLOWERS OR BELIEVERS AND NOT JUST COMMONLY CALL IN BIBLE TEACHINGS AND IN SPREADING THERE IS MIRACLES HELP OF GOD LIKE IN MOISES TIME AND ABRAHAM AND OTHERS.  IF THERE IS NO FAITH AND RELATE TO GOD IT IS SOMEKIND OF PSYCHOLOGICAL ISSUE.  IT IS AN SPIRITUAL WORKS IN THAT KIND OF SPIRITUAL GOODNESS AND NOT JUST PRODUCT OF CHEMICALS OR TRAGIC EVENT ETC., ETC., BUT WHAT IS NOT GOOD IS IF SOMEBODY FOOLS IN THIS KIND BUT MY RATIONALITY IN THIS IS LIKE ST. PAUL IT WILL BENEFIT GOD IN FAITH TO HIM BUT NOT TO EXTENT OF FALSE FAITH IN MIRACLES OR IN PROCESS OF FAITH TO GOD.   IS IT ST. PETER IS A HAVING DELUSIONS HEARING VOICE OF GOD PERHAPS WE ALL CHRISTIAN BELIEVE IN IT AS ALL THE MIRACLES IN THE BIBLE AND GOD HIMSELF.  
GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     THE MIRACLES AND LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES OF PEACEFUL LIVES AND
HELP THE PEACE TALKS IN THE PHILIPPINES TO BE IMPLEMENTED.  THE GUIDANCE OF MOTHER MARY BLESS TO US WITH HER MIRACLES LIGHTS AND APPARITION UNITY PEOPLE IN GOOD AND PEACE AND UNITY TO MAKE A GOOD SOCIETY AND GOVERNMENT.  THE PICTURE ABOVE TAKEN BY THE PROMOTER OF THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS IT HAS CHARACTERS IN THE BIBLE TO RELATE OR THE APPARITION ABOVE IS SIMILAR TO ANGEL WITH MOTHER MARY RELATING TO BIBLE.  THE SAID PICTURES WITH "HALO" OF MOTHER MARY IN INTERNET POST IS CLEAR TO VIEW IN IPHONE BUT IT IS UNCLEAR IN COPYING IT IN PC IN ZOOMING THE SAID APPARITIONS IN THE MIDDLE.  THE POINT HERE IS WE BELIEVE GOD IS GUIDING IN OUR FAITH AND SPREADING WORDS OF GOD IN THIS KIND TO BOOST FAITH IN SPREADING WORDS OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITION AND WE SHARE IT TO YOU IN THIS KIND EVEN IT IS NOT A VERY CLEAR APPARITIONS AND IN OUR FAITH MOTHER MARY WILL NOT SHOW TO US JUST LIKE THAT BUT WE HAVE FAITH.  WE HAVE FAITH OF GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS IN SPREADING WORDS OF GOD AND EVEN THE ANGELS HELP WE BELIEVE TO INTERVENE AND HELP IN OUR EVANGELIZATION'S.  WE HOPE IT HELPS IN YOUR FAITH TO BE BOOST THAT THE HEAVEN GUIDANCE OF GOD GUIDANCE TO US IS AROUND LIKE THE MIRACLES OF LIGHTS TO US AND THAT KIND OF MOTHER MARY APPARITIONS PICTURES ABOVE AND IN THE PICTURES IN THIS PARAGRAPH.  WITH THIS KIND OF GODS HELP WE SPREAD BIBLE AND PEOPLE COULD BOOST IN FAITH IN BELIEVING IN THE BIBLE AND GOD WITH HIS SUPPORT TO US IN OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ON MIRACLES OF LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY.  WE CAN SHARE TO YOU THIS TAKEN IN IMAGES WHOM SOMETHING IN OUR BELIEF RELATING TO IT.  OUR BIBLE LIGHTS PROMOTIONS LIGHTS YOU TO PRACTICE THE BIBLE TEACHINGS IN BELIEVING GOD AND MIRACLES IS PART OF OUR FAITH AS OUR FAITH IS WRAPPED OF MIRACLES AND GOD IS MIRACLES AS IT IS. 

IT IS GUIDANCE AND WE ARE NOT WORSHIPING IT AND IT REMINDS US IN OUR FAITH TO BOOST OUR FAITH TO GOD.  IN OUR FAITH MIRACLES WILL BE BLESSED AND OUR SHARING AND HELP OF GOD TO MAKE YOU BELIEVE IN HIM AND STAY IN HIM AND FOLLOW HIS WORDS AND KEEP FAITH WE HOPE IT WILL HELP YOU IN YOUR FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD LIGHTS OF GOD ON BIBLE TEACHING AND SPREADING AND GOD HELP OF MIRACLES AND APPARITIONS WE HOPE BE WITH YOU ALSO AND WE RE UNITING YOU IN BIBLE AND MIRACLES IS PART OF OUR BELIEF BUT WE ARE NOT GATHERING YOU TO THAT MIRACLES WILL SHOW IN OUR PROMOTIONS, IT IS OUR FAITH AND GUIDANCE OF GOD AND WE PRAY AND HAVE FAITH IT WILL BLESS IN OUR PROMOTIONS IF WE UNITE AND GATHERED IN ANY VENUE.  WE HOPE THE MIRACLES IN LIGHTS IN SUN OR SKIES AND THE APPARITION IN CLOUD APPEARS IF WE UNITE IN FAITH IN OUR PROMOTIONS AND GOD SUPPORT US IN READING AND TEACHING AND GIVING YOU THE MESSAGE OF GOD.  WE HOPE IN THAT KIND MOTHER MARY APPEARS AND ANGELS APPARITIONS IN EVANGELIZATION OF BIBLE LIGHT PROMOTIONS WE INITIATE AND UNITE TO PEOPLE.   KEEP FAITH AND GOD LIGHTS BLESS YOU ALL...   
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.  READ AS WHAT WE EXPLAINED THE GODS WORDS AND MESSAGE IN MINDANAO AND PHILIPPINES PEACE ISSUES. TO ALL BIBLE WIZARDS EXPLAIN THE MESSAGE OF GOD TO PEOPLE IN OUR BIBLE PROMOTION IN ISSUE OF POVERTY AND MATERIAL WORLD AND IN CONNECTION IN PEACE IN MINDANAO AND INSURGENCY PROBLEMS SPIRITUAL GUIDANCE OF GOD.  


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

HEBREWS 4:7 

"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITESBIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail