Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 15 July 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JULY 16, 2017BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday Updates JULY 16, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Magmalasakit sa may Kapansanan at Naghihirap"


"Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga.  Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga tao, anuman ang kanilang sakit at karamdaman." Matthew 9:35

"Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagka't sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol."  Matthew 9:36

"Nagdatingan ang napakaraming tao na dalang mga pilay, bulag, pingkaw, at pipi, at marami pang iba, Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila."  Matthew 15:30


"Dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan.  Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Lakasan mo ang iyong loob, anak! Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Matthew 9:2

"Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad t sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain.  Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagpira-piraso niya ang mga iyon, at ibinigay sa mga alagad.  Ipinamahagi naman nila ito sa mga tao."  Matthew 15:32, 36

"At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad; "Kayat sinasabi ko sa inyo:  huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay, o tungkol sa damit na itatakip sa katawan.  Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit." Luke 12:22-23


"Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:31
CBCP AND VATICAN UPDATES
"New website for Vatican Dicastery for Laity, Family, Life"
"
Rain worsens situation of displaced quake victims"

Rain worsens situation of displaced quake victims


OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Bishop David launches new book on ‘The Gospel of Love’
Pope at Angelus: Find true rest in the LordKEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JULY 16, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Rain worsens situation of displaced quake victims". IN POPE WEBSITE ISSUE "New website for Vatican Dicastery for Laity, Family, Life".   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Rain worsens situation of displaced quake victims". ANG GABAY NGRain worsens situation of displaced quake victims SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA KALAGAYAN NG BIKTIMA NG LINDOL SA ORMOC CITY AT LEYTE AT IBAT IBANG LUGAR SA VISAYA NA TINAMAAN NG 6.5 MAGNITUDE NA LINDOL.  AYON SA CBCP NA TUMUTULONG SA KANILA AY NANGANGAILANGAN NG  FLASHLIGHTS AT MGA GAMOT NA TULONG ANG MGA EVACUESS NA NASA MGA TENTS SA NGAYON NA NAWALAN NG TIRAHAN AT PANSAMANTALANG DITO NANIRAHAN PARA MAKAIWAS SA NASABING AFTER SHOCKS AT APEKTO NG KANILANG TIRAHAN.  NAGSASABOSES ANG CBCP NG TULONG MEDICAL MULA GAMOT  SA MGA BIKTIMA NG LINDOL AT MGA GUSTONG MAGSAGAWA NG MEDICAL PRACTICE HELP.  MARAMI NANG NAIPAMAHAGI ANG CARITAS SA MGA BIKTIMA MULA RELEIF GOODS AND OTHERS GAYUNMAN MALAKI PA RIN ANG PANGANGAILANGAN NG MGA BIKTIMA NG LINDOL.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGANG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA SA CBCP AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO AT NASALANTA NG LIINDOL.


PATULOY ANG PAGSUPORTA NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA MGA GABAY AT ARAL NG ATING CNCP SA MGA LIPUNANG PILIPINO MULA SA SIMBAHANG KATOLIKO AT SA NAWAY MAIBAHAGI NAMIN DITO SA AMING PROMOSYON WITH MOTHER MARY LIGHTS ANG KANILANG MGA ARAL AT GABAY AT PAGSASABOSES KAGAYA NG ISYUNG ITO NGAYON.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AY NAGSASABOSES SA MGA TAONG MAY MABUTING KALOOBAN NA TULUNGAN ANG MGA BIKTIMA WITH CBCP EFFORTS SA PAGBIBIGAY NG MGA KAILANGANG NG MGA NABIKTIMA NG LINDOL.  ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY MAGLIWANAG SA SA INYO AT ANG KANYANG BLESSING AT NG DIYOS AY BIGYAN KAYO NG APAW SA INYONG PAGTULONG UPANG LALO KAYONG MAKATULONG AT ANG BUONG LIPUNAN UPANG MAGTULUNGAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "New website for Vatican Dicastery for Laity, Family, Life".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA BAGONG WEBSITE NA INILUNSAD NG ATING SANTO PAPA SA VATICAN NA ISANG SANGAY NITO NA TINATAWAG NA DICASTERY.  ILULUNSAD DITO ANG DICASTERY ACTIVITIES AT ANG LAY PEOPLE AT FAMILY AY MAGING PANATAG DITO AT SILA AY MADINIG SA WEBSITE NA ITO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGA NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO AT BUONG MUNDO O LAHAT NG TAO ANUMANG RELIHIYON AT MAGING WALANG PANINIWALA.  ATING PATULOY NA SINUSUPORTAHAN ANG MGA ARAL AT GABAY NG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA SIMBAHANG KATOLIKO AT BUONG MUNDO AT MAAKAY SA KALIGTASAN AT KALOOBAN NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  MULI NAWAY ANG MGA WEBSITES NA ITO AY MAKATULONG AT MAIPAABOT SA LAHAT ANG GAWAIN NG SIMBAHAN MULA ROMAN CURIA O KAPAMAHALAAN NG SIMBAHANG KATOLIKO SA ISANG SANGAY NITONG DICASTERY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga tao, anuman ang kanilang sakit at karamdaman." Matthew 9:35.  "Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagka't sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol." Matthew 9:36.  "Nagdatingan ang napakaraming tao na dalang mga pilay, bulag, pingkaw, at pipi, at marami pang iba, Inilagay nila ang mga maysakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila." Matthew 15:30.  "Dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Lakasan mo ang iyong loob, anak! Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Matthew 9:2.  "Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad t sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila, at wala na silang makain. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinagpira-piraso niya ang mga iyon, at ibinigay sa mga alagad. Ipinamahagi naman nila ito sa mga tao." Matthew 15:32, 36.  "At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad; "Kayat sinasabi ko sa inyo: huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay, o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit." Luke 12:22-23 .  "Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:31.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA PAGMAMALASAKIT SA MGA MAY KAPANSANAN AT NAGHIHIRAP.  ANG PAGSUGO NG DIYOS KAY PANGINOONG KRISTO HESUS BILANG GABAY AT HABAG NIYA AT KALINGAIN ANG TAO SA PANAHONG YAON AY NAGSAGAWA SIYA NG MGA HIMALA PARA SA MAY KAPANSANAN KAGAYA NG PARALITIKO, PILAY, BULAG, PINGKAW, PIPI, MAY SAKIT  AT MARAMI PANG IBA AT PINAGALING NIYA LAHAT ITO O NAKAKITA ANG BULAG AT NAGSALITA ANG PIPI, NAKALAKAD ANG PILAY AT MARAMING PANG IBA.  MALIBAN DITO NAHABAG DIN SIYA MGA TAONG NAGUGUTOM AT KANYANG BINIYAYAAN ANG NG PAGKAIN ANG TAONG NANIWALA SA KANYA SA KANYANG MGA PANGANGARAL AT NAGHIMALA SIYA NG PAGKAIN SA MGA ITO.  GANITO PINAHAHALAGAHAN NG ATING PANGINOONG DIYOS ANG BAWAT TAO NA GUSTO NIYA ANG MGA ITONG MABIGYAN NG LUNAS SA MGA NAGING KARAMDAMAN NILA AT NANGYARI SA KANILANG PISIKAL NA PAGKATAO.   

SA ATING KASALUKUYANG PANAHON SA GABAY NG DIYOS SA MAKABAGONG MEDISINA AT KANYANG MGA LIKHANG MGA MEDISINA AT KAKAYANANG ITO AY SIYANG KAAGAPAY NG LAHAT NG NANINIWALA AT HINDI AT ITO ANG ATING LUNAS GAMIT ANG KAISIPAN NA BIGAY SA ATIN PARA ALAGAAN ANG ATING KALUSUGAN AT HIGIT SA LAHAT AY ANG PANANALIG UPANG SA GAYON LALONG BIGYANG KAGALINGAN ANG MGA NANANALIG NA MAY SAKIT KESA SA HINDI NA NALULUNASAN NG MEDISINA.  GAYUNMAN ANG MGA TAONG PILAY AT MGA PIPI NA MAARI PANG MALUNASAN NG MEDISINA KAAGAPAY ANG PANANALIG AY MANALIG NG HUSTO GAYUNMAN MAGMALASAKIT ANG MGA TAO AT LIPUNAN AT PAMAHALAAN SA MGA TAONG MAY MGA KAPANSANAN NA PERMANENTE NANG DADALAHIN NG SINUMAN NA MAYROON PA SILANG MGA ALTERNATIBONG BAGAY NA MAIITULONG SA KANILANG PAMUMUHAY AT MAIIBAHAGI NILA SA LIPUNAN.  SANAY ATING PAGMALASAKITAN SILA AT HINDI BALEWALAIN NA LANG SA LIPUNAN AT ATING AKAYIN SILA SA PANANALIG SA DIYOS INSPITE OF THEIR SITUATIONS.

ANG GABAY NG KALIWANGAN NI DIYOS AT KRISTO JESUS AT MOTHER MARY NAWAY PALAGING SAMAHAN ANG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTION NG KANYANG MGA KALIWANAGAN AT PAGHIHIMALA AT KAGALINGAN NG BIBLE AT PANANALIG AT ANG BAWAT ISA AY MAPAGKAISA SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA KANYANG SALITA SA BIBLE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.


ANG PAGHUHUKOM MATTHEW 25:31-46 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA PAGHUHUKOM KUNG SAAN ANG MGA MALILIGTAS AY ANG MGA TAONG MAY HABAG SA KAPWA AT MATUWID SA GAWA SA PANANALIG SA DIYOS KUNG SAAN KUNG TINULUNGAN NG SINUMAN ANG MGA TAONG NANGANGAILANGAN AY PARA NA RIN NATING GINAWAN NG MABUTI ANG PANGINOONG KRISTO HESUS KUNBG KAYAT SILA AY ISASAMA SA MALILIGTAS SA PAGIGING MATULUNGIN O MABUTI AT MAY PAG-IBIG SA KAPWA KAGAYA NG PAGBIBIGAY NG PAGKAIN, PAGPAPAGALING, PAGMAMAGANDANG LOOB NG PAGPAPAINOM, PAGBIBIGAY NG DAMIT ETC., ETC.  ANG MATUWID NA NANANALIG AT NASUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS AY SIYANG BIBIGYAN NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

----------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail