Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 20 July 2013

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Update July 21, 2013


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Update July 21, 2013
JESUS CHRIST GOSPELS

DIGNITY OF LIFE

WYD PILGRIMAGE IN RIO BRAZIL
MIRACULOUS MOMENTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE WYD OR WORLD YOUTH DAY IS NEAR AND THE PHILIPPINE YOUTH PARTICIPANTS IS THERE IN RIO BRAZIL WHO ARE NOW EXPERIENCING MIRACULOUS MOMENTS AND PRESENCE WITH GOD DURING THEIR WORSHIP....

THE CATHOLIC GUIDANCE TOWARDS YOUTH FOR GOD THRU JESUS CHRIST ARE RELIGIOUSLY EXPLORING FAITH TO OUR YOUTH AND LEADING TO GOOD LIFE WITH GOD THRU JESUS CHRIST.  THERE IS NO RACIAL DISCRIMINATION IN FAITH UNITING WITH GOD AND EVERY RACES UNITE AND FORM FOR GOD THRU JESUS CHRIST FOCUSING IN YOUTH PILGRIMAGE...  
GOD IS VERY HAPPY FOR US UNITING THE YOUTH AND KEEP THEIR FAITH  TO GOD THRU JESUS CHRIST.....GOD IS THERE SPECIALLY IF WE ARE UNITE FOR HIM AND WHAT THEY EXPERIENCE IS THE PRESENCE OF GOD.......  THE YOUTH SHOULD BE HAPPY WITH THIS MOMENTS AND BE FAITHFUL AND LET THIS MOMENTOUS EVENT S BRING BY THEM IN THEIR FUTURE LIFE TO HAVE BETTER UNDERSTANDING IN FAITH AND SOCIAL INTEGRATION WITH FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST IN THEIR HEART...     
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS AND MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS, LIGHTS THE YOUTH IN THE PILGRIMAGE AND KEEP THEIR FAITH TO GOD....  KEEP FAITH TO GOD, GOD IS ALWAYS THERE FOR US WITH OUR FAITH TO HIM...  GOD THRU JESUS CHRIST SEND MOTHER MARY MIRACLE AND LIGHTS TO THE YOUTH IN THE PILGRIMAGE AND TO KEEP THEIR FAITH TO GOD... 

LEAD OUR CHILDREN AND YOUTH IN VALUES IN LIFE AND RELIGIOUS FAITH IN LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS....  DO NOT BRING THEM IN THE DARKNESS OF LIFE IN THIS WORLD TO BECOME EVIL FOLLOWERS IN THE FUTURE.... LET US MAKE THE CHILD AND YOUTH GOOD IN TEACHING OF THE GOSPEL OF JESUS CHRIST AND THE BIBLE...

DO NOT LET OUR CHILDREN OR YOUTH BE LIKE SATAN WHO DO REPEAL THE HOLY GOOD GOVERNANCE OF GOD IN HEAVEN AND WANTS TO LIVE IN THEIR OWN WANT AND LIKES WITHOUT THE RULES OF GOD IN GOODNESS WHICH WILL LEAD TO ABUSES TO EVERYONE OR BECOME EVIL TO EVERYONE WITHOUT RULES OF GOOD....IF ANYONE WILL NOT FOLLOW GOOD RULES OF GOD YOU WILL ABUSE OTHERS OR BECOME EVIL TO OTHERS ABIDING YOUR OWN LIKES NOT ABIDING THE GOOD, EVEN THOUGH GOD GAVE US FREEDOM OF CHOOSE....  GOD IS GOOD IN HIS RULES, THERE IS WEAK AND THERE IS STRONG IT AND THE WEAK BEING ALWAYS ABUSED BY STRONG.... A FEW CAN BE DEFEATED BY MANY, A FEW EVIL OR ABUSERS CAN BE DEFEATED BY MANY GOOD AGAINST ABUSES AND EVILNESS BUT IF THE EVIL OR ABUSERS GATHERED MANY LIKE SATAN IT IS CHAOS AND VIOLENCE IN THE WORLD... EVEN THERE IS FAIR FORCE THE PEOPLE WHO DOESN'T FOLLOW GOOD ORDER WILL LEAD PEOPLE OF LAND TO VIOLENCE AND CHAOS IN END.... IN OUR TIMES THE GOVERNMENT GIVEN BY GOD TO US ARE VERY ABUSERS AND HOW WE CAN DEFEAT THE ABUSIVE GOVERNMENT?.... IN THE END OF JUDGEMENT DAY GOD WILL DEFEAT ALL GOVERNMENT HE CREATED WHO BECOME EVIL AND BECOME ALLIED OF SATAN AND 666 AGAINST GOD.... GOD AND JESUS CHRIST BUILD A NEW HEAVEN AND EARTH OR HIS KINGDOM IN NEW JERUSALEM IN THE FUTURE AND WILL BE INHERIT BY THE PEOPLE WHO WILL BE SAVED IN THE JUDGMENT DAY AND WILL LIVE IN INFINITY WITH GOD AND JESUS CHRIST....

BE CHOSEN BY GOD TO BE SAVED START IN REIGNING OF 666 AGAINST THEM......."SABI SA BIBLE NEW TESTAMENT ANG PAGHUHUKOM AY MAGAGANAP SA HULING PAGHIHIMAGSIK SA PAMUMUNO NG 666, MATATALO NILA ANG MGA PAMAHALAAN SA MUNDO NA KANILANG DIDIGMAIN  AT MAPAPASUNOD NILA AT SASAMBA ANG MGA TAO DITO AT TATATAKAN SA KANILANG PAMIMILI.... ANG MGA HINIRANG O CHOSEN BY GOD AY KAKALABAN DITO AT HINDI SASAMBA SA 666.....  WE HOPE THE PHILIPPINES ARE ALLIED OF GOD IN THE FUTUTE O HULING HIMAGSIKAN LABAN SA DIYOS NA SINASABI NG BIBLE, ANG ATING KABATAAN SA NGAYON O KINABUKASAN NA ATING PINAPANDAY ANG PANANAMPALATAYA SA ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO ANG POSIBLE NA SIYANG ABUTAN NITO AT SANAY MAPILI SILA NG DIYOS BILANG HINIRANG NIYA.......  

FOLLOW THE LIGHT OF LIFE, JESUS CHRIST HAVE LIGHT OF LIFE AND BE SAVE FOR EVERLASTING LIFE AT HIRANGIN NIYA SA TAKDANG PANAHON NA LALABAN SA 666 AT KAY SATANAS HANGANG SA HULING PAGHUHUKOM........  MARAMI ANG NAGAPI SA HINIRANG NG DIYOS AT MAY NAPASLANG DIN AYON DIN SA SINASABI NG BIBLE SA APOCALYPSE SUBALIT MAGAGAPI ANG HUKBO O PAMUMUHO NG 666 AT SI SATANAS SA HULING HIMAGSIKAN NG TAO LABAN SA DIYOS AT PUPUGNAWIN ANG 666 NG LIWANAG NI JESUS CHRIST AT SI SATANAS AY IKULONG SA LOOB NG 1000 YEARS AT DUON BUBUHAYIN YUNG UNANG PAGBUHAY NG MGA PATAY AT PAKAKAWALAN NG SANDALING PANAHON SI SATANAS AT MAKAKATIPON MULI SIYA NG MARAMING HUKBO UPANG KALABANIN ANG DIYOS AT HUKBO NI HESU-KRISTO AT TATALUNIN SIYA NG DIYOS AT KANYANG ALYADONG HUKBO  SA HULING PAGHUHUKOM AT DITO MAGAGANAP AN HULING PAGBUHAY NGA MGA PATAY.... AT DITO MAGAGANAP ANG PAGPARAM O PAGKAGUNAW NG LANGIT AT LUPA PAGKATALO NI SATANAS AT MATAPOS SIYANG ITAPON SA IMPYERNO O HADES, ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA O NEW JERUSALEM AY BABABA UPANG SALUBUNGIN TAYO NA NALIGTAS SA MGA NABUHAY SA UNANG PAGKABUHAY AT PANGALAWANG PAGKABUHAY AT MAPAPALAD NA NABUBUHAY MULA PA ISANG LIBONG TAON NAKASAMA NI KRISTO NA NABUHAY MULA SA PAGAGAPI NG 666 KUNG SAAN SILA YUNG HINDI NAKARANAS MAMATAY. 

DIGNITY IN LIFE,
LIFE HAS NO EQUAL VALUE THERE IS INFINITE REWARD OF GOD IN EVERY SOUL AND GIVE EVERLASTING LIFE WITH GOD THRU JESUS IN THE KINGDOM OF HEAVEN...  GOD SAVE OUR LIVES IN SIN BY JESUS CHRIST IN CRUCIFIXION AND RESURRECTION TO HAVE EVERLASTING LIFE AS OUR SECOND CHANCE TO ABIDE THE TEACHING OF JESUS CHRIST TO HAVE EVERLASTING LIFE......  LIFE IS THE LIGHT OF JESUS CHRIST,  FOR EVERY LIFE THERE IS A LIGHT OF JESUS CHRIST AND WHO FOLLOWS JESUS CHRIST WILL HAVE THE LIGHT OF LIFE.......

VALUE LIFE BUT GOD ABOVE ALL...  LET US TEACH OUR YOUTH TODAY TO RESPECT LIFE OF EVERYONE FROM GOD AND JESUS CHRIST.... LET THE YOUTH FOLLOW JESUS CHRIST THE LIGHT OF LIFE TO HAVE EVERLASTING LIFE AND LIFE.... 


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail