Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 27 July 2013

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Update July 28, 2013BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Update July 28, 2013
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES

SPIRITUAL ADVISE TO OUR PRESIDENT AQUINO
AND HIS OFFICE AND ENTIRE PHILIPPINE GOVERNMENT

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 THE MODERN AND HIGH TECH EVANGELIZATION'S TODAY IS THROUGH INTERNET.... THE MOST EASY AND FLEXIBLE TOOL IN SPREADING THE BIBLE ALL OVER THE WORLD, "GOD SPEED" AS THEY SAY... 

IN TIME OF APOSTLES LIKE ST. PAUL HE TRAVELED MUCH IN A HARD TIMES IN SPREADING THE BIBLE OR  GOSPEL OF JESUS CHRIST TO SAVE EVERY SPIRIT IN THE WORLD THRU JESUS CHRIST TEACHING IN THE GOSPEL OR BIBLE... AND EVEN NOW A DAYS MANY MISSIONARIES TRAVEL TO SPREAD WORD OF GOD OR GOSPELS THRU JESUS CHRIST...

THE INTERNET CAN USED MUCH FOR EVANGELIZATION'S TODAY OF ALL THE PEOPLE SPECIALLY OUR YOUTH TODAY WHO USED MUCH THE INTERNET IN SOCIAL MEDIA OR WEBSITES EVEN SELF WEBSITE OR BLOGS....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ARE CONCENTRATING ALSO IN INTERNET PROMOTIONS OF THE BIBLE IN SPREADING THE WORDS OF GOD NOT JUST IN THE PHILIPPINES BUT ALL OVER THE WORLD IN THE EASY ACCESS AND MODERN TECHNOLOGY USE OF INTERNET THAT YOU CAN REACH ALL OVER THE WORLD NOW LIKE OUR LOCAL AREA IN INFANTA, QUEZON IN THE PHILIPPINES IN INTERNET TECHNOLOGY..........

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PROMOTING TO THE PEOPLE AND YOUTH TO SURF AND VISIT ALWAYS OUR WEBSITE AND READ THE WORDS OF GOD AND LIGHTS YOU AND ENLIGHT'S YOUR LIFE AND SPIRIT TO PRACTICE THE GODS TEACHING THRU JESUS CHRIST AND BE SAVED YOUR SOUL AND SPIRIT FOR TOMORROW'S JUDGEMENT DAY... WE BELIEVE IN THE ALMIGHTY POWER OF GOD AND HIS MIRACLES AND EVEN IN THIS MODERN WORLD THRU OUR FAITH HE GUIDE US WITH MIRACLES AND GOD AND JESUS CAN SEND US MOTHER MARY AND HER LIGHTS AND MIRACLES TO GUIDE US IN THIS LIFE IN KEEPING FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST......   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GIVING SPIRITUAL ADVISE TO OUR PRESIDENT AQUINO AND HIS OFFICE AND ENTIRE GOVERNMENT AND SHARING TO YOU THE LIGHTS OF JESUS CHRIST AND GOD AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES TO GUIDE IN YOUR FAITH IN THE PUBLIC SERVICE FROM THE GOVERNMENT GOD CREATED FOR US TO HELP HIM FOR GOOD DEEDS....SERVED GOD AND THE PEOPLE IN THE GOVERNANCE HE CREATED IN FAIR AND JUST PUBLIC SERVICE....   

DO THE GOOD GOVERNANCE FOR THE PEOPLE FROM POOR AND OPPRESSED IN OUR SOCIETY, IMPLEMENT OUR GOOD GOVERNANCE IN FAIR AND JUST SO THAT THERE IS NO POVERTY OR POOR LIFE AND OPPRESSION OR INEQUALITY OCCUR IN OUR LAND....  GOVERN WITH FEAR OF GOD AND TEACHING OF GOD THRU JESUS IN YOUR WAY IN "TUWID NA DAAN" IN GOVERNANCE... LOVE THE PEOPLE AS GOD LOVE US EVEN HIS SON SEND TO US TO SAVE US....... THE LIGHT OF GOD AND JESUS LIGHTS YOU MR. PRESIDENT AND THE ENTIRE GOVERNMENT IN GOOD GOVERNANCE, THE LIGHTS AND MIRACLE OF MOTHER MARY GUIDE AND LIGHTS YOU.  MOTHER MARY IS WITH US IN PEACE TABLE WITH OUR BROTHER MUSLIM IN MINDANAO TO HAVE PEACEFUL SOLUTIONS IN INTERNAL CONFLICT MOTHER MARY PEACEFUL GUIDANCE GIVE LIFE AND GOOD LIFE TO US IN MINDANAO...  I HOPE SEC. TERESITA DELES THANKS MIRACLES OF GOD AND JESUS WITH MOTHER MARY LIGHTS GUIDANCE TO US AS WHAT HAPPEN NOW IN PEACE TABLE IN MINDANAO CONFLICTS AND HAVE FAITH THAT ALL INSURGENTS WOULD RESOLVED IN PEACE TABLE AND EVEN COMMON CRIMINALS WILL CHANGE WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND LIVE IN PEACE IN GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS......

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS HOPES THAT PRESIDENT BENNIGNO "NOY NOY" AQUINO SURF AND VISIT ALWAYS OUR WEBSITE WEEKLY AND READ THE WORD OF GOD AND SPIRITUAL ADVICE AND MESSAGE OF GOD FOR HIM AND FOR GOVERNMENT THRU THE SERVING OF BIBLE LIGHT PROMOTIONS TO GOD AND JESUS WITH HELP OF MOTHER MARY....... THE WORD OF GOD WE POST HERE AS MESSAGE OF GOD FOR YOU AND ENTIRE GOVERNMENT WE HAVE FAITH FOR A LIGHTS AND GUIDANCE OF HOLY SPIRIT NOT JUST FROM OUR MIND AND PERSPECTIVE ADVISING YOU FROM THE BIBLE AND GOD GUIDE US TO SEE AND FIND IN HIS WORD THE BIBLE THE RIGHT MESSAGE FOR YOU......... 

AGAIN THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS LIGHTS  ALL THE PEOPLE FROM THE BIBLE, GOD THRU JESUS CHRIST  AND THE MIRACLES OF GOD AND JESUS OF SENDING MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES TO US, IN YOUR LIFE AND LIVING AND SPIRIT AND MIND AND HEART GUIDANCE IN YOUR FAITH....  READ ALWAYS THE WORD OF GOD IN OUR WEBSITE AND SEE THE LIGHTS OF GOD ALMIGHTY...   TO THOSE POOR AND OPPRESSED WE HOPE THE WORDS AND LIGHTS OF GOD REACH YOU FROM US AND OTHER SERVANTS OF GOD AND GIVE YOU THE LIGHT OF LIFE KEEPING YOUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND BE STRONG IN LIFE AND LIVING WITH LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST WIT THE LIGHT AND MIRACLE OF MOTHER MARY..........  THE "MORAL" GUIDANCE OF THE BIBLE KEEP YOUR FAITH  AND BE STRONG IN LIFE AND GOD IN YOUR SITUATIONS OF BEING POOR AND OPPRESSED......

"KAPITAN NATIN O PANALIGAN MULA SA PANGALAN AT ARAL ANG DIYOS AT HESU KRISTO AT ANG KALIWANGAN O KABUTIHAN AT WAG TAYONG PATALO SA DILIM O KASAMAAN SA ATING ANUMANG KALAGAYAN LALO SA NAGHIHIRAP O SINASAMANTALA ANG LIWANANG NG DIYOS AY SUMA INYO AT MAGING MATIBAY KAYO SA MABUTI AT ANG LAHAT NG TAO AY MALIWANGAN SA ISIP AT SA ARAL NG BIBLE AT LIWANANG NG MILAGRONG GABAY MULA KAY SANTA MARIA NA NAGMULA SA  DIYOS O MULA SA DIYOS MISMO AT PANGINOONG HESU KRISTO UPANG MAGING MABUTI O KAPITAN ANG MABUTI"

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail