Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Tuesday, 2 July 2013

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - JULY 01, 2013


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Update July 01, 2013
JESUS CHRIST GOSPELS

GOD PATIENCE AND INNER PEACE

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATIENCE IS VIRTUE THAT WE HAVE TO KEEP IN OUR HEART TO KEEP DOING GOOD SPIRITUALLY FROM GOD AND ANYTHING... OUR PATIENCE ON GOD'S GRACE MUST BE KEPT ALWAYS FOR GOD IS THERE FOR YOU ALWAYS.......
ON THE BLESSINGS OF GOD IN THIS LIFE, OUR PRAYERS AND WISHES TO GOD WE HAVE TO KEEP PATIENCE UNTIL THE GOD BLESSINGS COME...  ANYTHING WE WISH AND PRAY TO GOD THROUGH JESUS CHRIST AND PRAY TO JESUS GOD AND JESUS WILL BLESS OUR PRAYERS AND WISHES... 

IN FACING AND ENCOUNTERING THE WORLD OF EVILNESS AND SINS AND PROBLEMS WE MUST BE EQUIPPED OF PATIENCE FOR NOT BE TEMPTED OF EVILNESS AGAINST OTHERS AND DOING EVILNESS....  

KEEP PATIENCE WHICH YOU WILL THINK GOD IS NOT IN OUR SIDE IN OUR LIFE HE GAVE TO US, JUST KEEP FAITH TO GOD AND PRAY AND TALK TO GOD AND JESUS WITH ALL OF YOUR HEART IN YOUR FAITH TO HIM AND LOVE FOR HIM AND FOR GOOD........
GOD HAS LONG PATIENCE TO US TO BE WORTHY OF HIS KINGDOM,. HE SEND HIS ONLY SON TO TEACH US HIS WORDS AND BE CRUCIFIED AND SAVE US FOR HIS KINGDOM....  GOD FORGIVE MUCH AND GAVE US CHANCE TO HAVE NEW LIFE AGAIN WITH HIM....  COMMITTING MISTAKES TIME TO TIME GAVE FORGIVE US IF WE PRAY FOR FORGIVENESS TO GOD THRU JESUS CHRIST....  

INNER PEACE WILL LEAD YOU TO THE GOOD DEEDS BRINGING OTHERS AND FACING OTHERS IN GOOD AND PEACE.....A BODY AND HEART FULL OF MADNESS WILL BE TEMPTED BY EVILNESS IN DOING WRONG FOR OTHERS...   
THE WISDOM OF GOD AND GOSPEL OF JESUS CHRIST WILL GUIDE US IN GOOD DEEDS AND PEACE IN THIS WORLD.... IT WILL HELP OUR PATIENCE TO BE RULE BY GOOD DEEDS WITH THE LIGHTS OF GOD...

IN THE LIGHTS OF GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND LOVE GUIDE OUR HEART AND MIND IN PATIENCE AND DONG GOOD DEEDS FOR OTHERS AND FACING EVILNESS IN THIS WORLD AND CONQUER ALWAYS THE EVILNESS AND EVIL TEMPTATIONS BY PATIENCE AND GOOD DEEDS.... 
THE LIGHT OF JESUS LIGHT OUR LIFE AND WAY TO GOOD DEEDS FOR THE GOOD LIFE AND BE ONE ON THE KINGDOM OF GOD...
THE EVIL WILL TEMPT YOU IN CONFLICTS BAD DEEDS IN LIFE TO DO EVILNESS AND DEEPLY BE ONE OF THE EVILDOERS IN THIS WORLD....THE WEAK IN PATIENCE AND GODS THRU JESUS CHRIST TEACHING AND FAITH WILL BE TEMPT BY EVIL VERY FAST AND LEAD THEM TO HELL....   

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES TO US, GOD LIGHTS US AND GUIDE OUR PATIENCE AND GIVE US PEACE IN OUR HEART AND MIND.......

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WILL GUIDE YOUR SPIRITUAL BELIEF IN GOD THRU JESUS CHRIST WITH THE LIGHTS AND MIRACLES OF MOTHER MARY, KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST......... READ THIS WORDS OF GOD GUIDING YOUR SPIRITUAL BELIEF TO GOD THRU JESUS CHRIST  AT https://sites.google.com/site/biblelightspromotions/spiritual-life-and-lifestyle


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...
READ THE BIBLE VERSES WORD OF GOD HERE EVERY SUNDAY TO LIGHT YOU AND GUIDE YOUR SPIRITUAL BELIEF FROM THE BIBLE AND OUR EDUCATIONS AND TEACHING ON THE BIBLE SAYINGS AND CRITICISM AND PROMOTIONS FROM THE CATHOLIC AND IN VATICAN AND CBCP ACTIVITIES IN OUR RELIGION IN OUR PRESENT LIFE IN THE WORLD AND THE PHILIPPINES AND ANYTHING IN THE RELIGIOUS BELIEF TACKLING OUR FAITH AND SALVATION IN THE FUTURE.... PROMOTING PEACE AND LOVE IN THE WORLD FROM OUR SPIRITUAL BELIEF IN BIBLE...

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail