Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 12 August 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates AUGUST 13, 2017


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates AUGUST 13, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"Maging Mabuting Kawal ng Panginoong Kristo Hesus"


"Magpakasakit ka, tulad ng isang mabuting kawal ni Cristo Jesus" 2Timothy 2:3

"Kayo'y mga hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya.  Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin."  Colossians 3:12

"Kaya nga sinasabi ko sa inyo: hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod ng tapat." Matthew 21:43
"Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang iligtas ang nawawala."  Matthew 18:11

"Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao! Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito.! Matthew 18:7

"Kayat magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga.  At susuguin niya si Jesus, ang Mesias ng hinirang niya para sa inyo. Acts 3:19-20

"Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang-loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Cristo Jesus, na nagpalaya sa kanila."  Romans 3:24   

"At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama.  Ang may pandinig ay makinig!' Matthew 13:43


CBCP AND VATICAN UPDATES
"Faith in action: FBOs in social work"
"Pope Francis' catechesis at General Audience: English Summary"KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...

"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES AUGUST 13, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Faith in action: FBOs in social work". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope Francis' catechesis at General Audience: English Summary". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Faith in action: FBOs in social work".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA FORUM NG MGA FBO O FAITH BASED ORGANIZATIONS HELPING AND ASSISTING HUMANITARIAN AID AND DISASTER RISK REDUCTIONS.  TINALAKAY DITO ANG MGA DAPAT NA GAWIN HINGGIL SA PAGSASAGAWA NG KANILANG MGA GAWIN IN HUMANITARIAN RESPONSE.  EFFECTIVE CAPABILITIES AND ASSISTANCE ACTIONS AT MGA LUGAR NG KANILANG MGA PAGKAKAISAHAN PARA SA GAWAING ITO. 
ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAKAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT KANYANG MGA MILAGRO AT KALIWANAGAN AT APARISYON AT GABAYAN ANG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP AT MGA NANANALIG AT BUONG MUNDO PARTIKULAR MGA NAGKAKAWANG GAWA NA MGA TAONG ITO O ORGANISASYONG ITO UPANG MAKATULONG SA MGA NANGANGAILANGAN NG TULONG MULA SAKUNA AT IBAT IBANG BAGAY O HUMANITARIAN ASSISTANCE.  

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA ATING CBCP PATIKULAR SA USAPING ITO AT NAWAY MAGING EFFECTIVE ANG INYONG PAMAMARAAN NG PAGTULONG AT MAKASAGIP NG MARAMING NANGANGAILANGAN AT SILA AY MAGPASALAMAT SA BIYAYA NG DIYOS NA DUMATING SA KANILA.  ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY MAGPASIGLA SA INYONG PAGLILINGKOD AT MABUTING GAWAIN AT MANALIG NG HUSTO AT PATIBAYIN ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY DIN ESPIRITU SANTO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis' catechesis at General Audience: English Summary".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA MERCY OF GOD THRU CHRIST BILANG ATING PAG-ASA.  JESUS CHRIST IS THE MERCY OF GOD TO FORGIVE THE PEOPLE AND WHEN DURING JESUS CHRIST TIME HE FORGIVE THE WOMEN SINNERS AND EMBRACE HER TO NEW LIFE.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO JESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT KANYANG KALIWANAGAN AT MILAGRO AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT GABAYAN SIYA SA PAMUMUNO NG SIMBAHANG KATOLIKO AT MUNDO PARA SA KALIGTASAN AT MABUTING PAMUMUHAY.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS SA KANYANG PAMUMUNO NG SIMBAHANG KATOLIKO O KRISTIYANISMO SA PANAHONG ITO AT PARTIKULAR SA KANYANG MGA GABAY NA ITO AY NAWAY MAIBAHAGI NG BIBLI LIGHTS PROMOTIONS SA BUONG MUNDO ITO PARTIKULAR SA PILIPINAS AT MAMULAT AT MALIWANAGAN ANG TAO NG ARAL NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS MULA SANTO PAPA. 

ANG ATING KARAGDAGANG BOSES SA PANGANGARAL NG ATING SANTO PAPA FRANCIS AY ANG PAG-ASA AY ATING NAKAMTAN SA AWA AT PAGPAPATAWAD NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPATAWAD NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT TOTAL NATIN ITONG MAKAKAMTAN  SA TAKDANG PANAHON KUNG MANANALIG TAYO SA SALITA NG PANGINOONG DIYOS HANGGANG PANGINOONG KRISTO HESUS NA KANYANG AWA.  ANG MAKASALANAN AY HINAHANAP ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS PARA PATAWARIN AT GABAYAN SA PAGBABAGO, ITO ANG AWA NG DIYOS SA ATIN MULA SA PANGKALAHATAN AT PARTIKULAR NA MAKASALANAN.  NGAYON ANG AWANG ITO AY ATING PANALIGAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT KUNDI PAPAGABAY SA PAGBABAGO AY MAY INILAAN ANG DIYOS NA PAGHUHUKOM AT SA ATING PANAHON AY GABAY NG SIMBAHAN AT MGA KAPAMAHALAAN NA KAAGAPAY PARA SA KABUTIHAN NG LAHAT. 
GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD,"Maging Mabuting Kawal ng Panginoong Kristo Hesus".  "Magpakasakit ka, tulad ng isang mabuting kawal ni Cristo Jesus" 2Timotheo 2:3.  "Kayo'y mga hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin." Colossians 3:12.  "Kaya nga sinasabi ko sa inyo: hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod ng tapat." Matthew 21:43. "Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang iligtas ang nawawala." Matthew 18:11.  "Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao! Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito.! Matthew 18:7.  "Kayat magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesias ng hinirang niya para sa inyo. "Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang-loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Cristo Jesus, na nagpalaya sa kanila." Romans 3:24.  "At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig!' Matthew 13:43THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA MAGING KAWAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG BAWAT ISA MULA SA ITINALAGA NG DIYOS NA SIYANG GAGABAY SA LAHAT PARA SA KALIGTASAN AT PAGBABAGO AT MABUTING PAMUMUHAY AT PANANALIG SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PANGINOONG KRISTO HESUS.  MAGPAKASAKIT O MAGKAPATATAG AT TIIS ANG BAWAT ISA NA MAMUHAY NG NAAYON SA PANANALIG SA ATING DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA HABAG NG DIYOS SA ATIN AT ANG ATING PAG-ASA AY TULUYAN NATING MAKAMIT SA TAKDANG PANAHON.  MULA SA ATING MGA SARILI AY ITALAGA NATIN ANG ITO SA PAGGAWA NG MABUTI AT MAGING KAWAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT MAGKAISA AT HANAPIN NATIN ANG NALILIGAW NG LANDAS O NAGKAKASALA O NAGKAKAMALI AT ATIN SILANG PAGBAGUHIN AT PAGBALIK LOOBIN SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG BAGONG BUHAY KAY KRISTO.  MAGING MATATAG AT MAGTIIS PARA SA KALIGTASAN NG MGA TAO AT HINDI LAMANG ITO ANG PAMUMUHAY AY MAGING MABUTI.  MAGING TAPAT SA PAGLILINGKOD SA DIYOS MAGING ISANG BUONG BANSA MAN TAYO SAPAGKAT ANG HINDI MAGIGING TAPAT AY KASAMANG LULUPIGIN NG DIYOS KAYAT ANG MGA KAWAL NG DIYOS O MAGING LINGKOD AT NANANALIG SA DIYOS AY MAGING MATAPAT UPANG HINDI SIYA PARUSAHAN SA TAKDANG PANAHON.
SINASABI NG DIYOS NA ANG KASAMAAN AY LAGANAP AT NAGPAPAHIRAP SA MUNDO KUNG KAYA'T ATIN SILANG HANAPIN AT PIGILAN SA PATULOY NA PAGKAKASALA NG ANG ATING MUNDO AY HINDI NAGHIHIRAP SA MGA PAGKAKASALA NG TAO.  SA ATING MAKABAGONG PANAHON SINO SINO BA ANG KUMON NA MAKASALANAN AT NAGBIBIGAY NG KAHIRAPAN SA MUNDO O BANSA, ISA NA DITO ANG TRAYDOR SA DIYOS SA PAMAHALAAN, MGA OPPRESSOR NA SINASABI AT MGA ABUSO AT MGA PANGKARANIWANG MGA KRIMINAL AT KUNG ANO ANO.  ITONG MGA ITO AY NAGLIPANA SA LIPUNAN NA PARANG LEON NA AATUNGAL AT SISILA NG BIBIKTIMAHIN GAYUNMAN FIND THEM AND LIGHT THEM TO BE GOOD AND HAVE FAITH IN GOD.  MULI MALIBAN SA MAPAYAPANG PARAAN NG PANGANGARAL AT GABAY SA KANILA NG SALITA NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AY SINASABI DIN NG BIBLE NA MAY PAMAHALAAN NA KAAGAPAY NA GINAWA ANG DIYOS FINDING THEM.

SA ISANG BANDA ANG BANSANG PILIPINAS AY NANANAIG ANG INEQUALITIES AT ITONG MGA MAKASALANANG SIYANG NANGAAPI AT ABUSO SA BANSA AY ATING IMULAT AT MALIWANAGAN NA MANALIG SA DIYOS AT MAKIISA SA MABUTING PAMUMUHAY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS YOU ALL.

 

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO JESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AT PAGEEBANGHELYO AT MALIWANAGAN ANG LAHAT SA PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS MULA KRISTO HESUS AT ISABUHAY ANG MABUTING BALITA NG LAHAT AT ITALAGA ANG SARILI SA MABUTI AT MANATILI DITO PARTIKULAR SA MGA NALILIGAW NG LANDAS AY MALIWANAGAN KAYO AT MAGBAGONG BUHAY.  GOD LIGHTS ALL...   

MGA BABAING NAGLILINGKOD KAY JESUS LUKE 8:1-3  . 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA MGA KABABAIHANG KANYANG PINAGALING AT NATULUNGAN NA NAGMAGANDANG LOOB DIN NA TUMULO SA KANYA MULA SA MGA ARI ARIAN NITO AY GINAMIT SA PAGTULONG SA KANYA.  "ACTS 20:35  HIGIT NA MAPALAD ANG NAGBIBIGAY KAYSA TUMANGGAP.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"
 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail