Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 25 April 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates April 26, 2015


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates April 26, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
EARTH CARE AND LIFE WITH JESUS CHRIST

"Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti." Titus 2:14
"Huwag kayong mga hangal; unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon" Ephesians 5:17
"Naway manahan si Cristo sa inyong Puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, ay maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni kristo." Ephesians 3:17 

"Huwag kayong makisama sa mga di-sumasampalataya.  Maari bang ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y liwanag at ang kadiliman?" 2Corinthians 6:15
"Ang naglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saanman ako naroon ay naroroon din ang aking lingkod.  Pararangalan ng Ama and sinuamng naglilingkod sa akin"  John 12:26
"Si Elias ay isang taong tulad din natin, Mataimtim niyang idinalangin na huwag umula, at sa loob ng anim ng tatlong tao at anim na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, at namunag ang halaman" Santiago 5:17  

CBCP AND VATICAN UPDATES
"
Iloilo faithful required to plant trees before marriage, etc."
"
Pope Francis: our faith is an encounter with Jesus"


SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung LIFE CHANGED WITH JESUS CHRIST"
"Isyung KALIKASAN"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...
"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES April 26, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis: our faith is an encounter with Jesus". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Iloilo faithful required to plant trees before marriage, etc.". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti." Titus 2:14.  "Huwag kayong mga hangal; unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon" Ephesians 5:17.  "Naway manahan si Cristo sa inyong Puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, ay maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni kristo." Ephesians 3:17.  "Huwag kayong makisama sa mga di-sumasampalataya. Maari bang ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y liwanag at ang kadiliman?" 2Corinthians 6:15.  "Ang naglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saanman ako naroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama and sinuamng naglilingkod sa akin" John 12:26.  "Si Elias ay isang taong tulad din natin, Mataimtim niyang idinalangin na huwag umula, at sa loob ng anim ng tatlong tao at anim na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, at namunag ang halaman" Santiago 5:17.  

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Iloilo faithful required to plant trees before marriage, etc.". THE SPIRITUAL GUIDANCE OF THE CBCP TODAY FROM THE DIOCESE OF ILOILO THAT FAITHFUL WILL REQUIRED TO PLANT TREES BEFORE MARRIAGE.  THE SAID INITIATIVE OF THE CHURCH AND THE PROVINCIAL GOVERNMENT SUPPORTING THE GREENING PROGRAM AND PROVINCIAL GOVERNMENT PROGRAM IN RESTORING ENVIRONMENT.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT OUR CBCP IN HELPING ECOLOGICAL RESTORATION IN ILO-ILO AND ALL PARTS OF THE PHILIPPINES.  THE GOD LIGHTS YOUR PROGRAM AND IT MATERIALIZE TO HELP THE ECOLOGICAL RESTORATION THROUGH THAT PROGRAM. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE ALSO TO CBCP IN HELPING ECOLOGICAL RESTORATION UNITE THE PEOPLE TO OFFER PRAYERS TO GOD AND JESUS CHRIST AND HOLY SPIRIT WITH HELP OF MOTHER MARY AND ANGEL ARIEL OR ANGEL OF VIRTUE WHO ARE GOD CREATION FOR THIS MATTER IN OUR SPIRITUAL BELIEF.  OFFER FLOWERS AND PRAYERS TO BLESS US RAIN AND SUNNY WEATHER OR ECOLOGICAL BALANCE AND PROTECT US IN TYPHOON, EARTHQUAKE, FLOODS ETC, ETC.  ASIDE FROM PRACTICAL  SCIENCE OF GREENING PROGRAM AND SUPPRESSING CORRUPT AND ABUSERS IN GOVERNMENT CORRUPTING DEVELOPMENTS AND BLIND IN ILLEGAL LOGGING, POLLUTIONS, DESTRUCTIVE MINING AND OTHERS MATTERS AND CORRUPT IN GREENING PROGRAM BUDGETS, THE MISBEHAVIOR OF THE BASIC PEOPLE LIVES IN ENVIRONMENTS PRODUCING DESTRUCTIONS OF ECOLOGY AND OTHER MEASURES TO IMPLEMENT TO RESTORE THE ENVIRONMENT, THE PRAYER AND FAITH STILL OUR BUDDY IN THIS KIND OF CALAMITY AND BLESSING US RESTORATIONS OF EARTH OR ENVIRONMENT.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.   

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis: our faith is an encounter with Jesus". THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD IS ABOUT ENCOUNTER WITH JESUS CHRIST THAT CHANGE OUR LIVES. HE EXPRESS AND EXAMPLE ST. PAUL WHEN ENCOUNTER JESUS CHRIST AND CHANGE HIM TO BECOME DISCIPLES WHO ST. PAUL WAS PERSECUTOR OF CHRISTIAN AND BECOME APOSTLES IN GENTILES.  NOW WHAT WE HEAR AND BELIEVE FROM GOD THRU JESUS CHRIST IS FROM ST. PAUL TEACHING DURING HIS TIME.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE ALSO TO ALL NON BELIEVERS AND BELIEVERS ON POPE FRANCIS GUIDANCE TO ALL TO RECIEVED JESUS CHRIST AND BE LOVING CHRISTIAN AND FOLLOW JESUS CHRIST TEACHING OF GOOD NEWS FOR SALVATIONS TODAY HOPE AND FAITH GOD BLESSING TO FAITHFUL AND TO FUTURE JUDGMENT DAY.  BE BAPTIST IN THE NAME OF GOD AND JESUS CHRIST AND HOLY SPIRIT IN WATER AND SPIRIT AND HAVE FAITH FOR DOING GOOD AND BE SAVED.  LIVE A NEW LIFE A NEW BORN AND WITH LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST.  KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.     


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.  "Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti." Titus 2:14.  "Huwag kayong mga hangal; unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon" Ephesians 5:17.  "Naway manahan si Cristo sa inyong Puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, ay maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni kristo." Ephesians 3:17.  "Huwag kayong makisama sa mga di-sumasampalataya. Maari bang ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y liwanag at ang kadiliman?" 2Corinthians 6:15.  "Ang naglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saanman ako naroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama and sinuamng naglilingkod sa akin" John 12:26.  "Si Elias ay isang taong tulad din natin, Mataimtim niyang idinalangin na huwag umula, at sa loob ng anim ng tatlong tao at anim na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, at namunag ang halaman" Santiago 5:17.   THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S. 
THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK IS ABOUT EARTH CARE AND LIFE WITH JESUS CHRIST.  JESUS CHRIST WAS GIVEN HIMSELF TO SAVE US IN SINS FOR THE GOOD.  AND GOD MESSAGE BE NOT WICKED AND UNDERSTAND THE WILL OF GOD.  DO NOT BE WITH PEOPLE DO NOT BELIEVE IN GOD THRU JESUS CHRIST.  FOLLOW CHRIST AND HAVE THE REWARD FROM GOD IN THE FUTURE JUDGMENT.  LIVE GOOD FROM AND FOLLOW JESUS CHRIST AND BE A CHANGED MAN LIKE APOSTLE ST. PAUL.  GOD GAVE US MERCY AND SEND HIS SON TO SAVE US IN SINS FOR GOOD DEEDS AND CHANGED US TO BE A GOOD MAN.  JESUS CHRIST LOVE TO US WAS VERY DEEP TO GIVE US MERCY AND HOPE FOR NEW LIFE TO BE ABLE TO BE ONE IN THE KINGDOM OF GOD.  IT IS THE GOOD NEWS THE LORD GOD AND JESUS CHRIST GAVE US MERCY AND NEW HOPE AND LIFE FOR THE NEW KINGDOM THEY WILL FORM IN THE FUTURE JUDGMENT.  JESUS CHRIST LOVE TURNING US GOOD MAN IN LOVE AND BECOME LOVING CHRISTIAN FOLLOWERS.  KEEP FAITH AND HOPE AND LOVE.  GOD MESSAGE ALSO THIS WEEK IS ABOUT THE CARING OF EARTH OR ENVIRONMENT ON THE FAITH OF ELIAS WHEN HE PRAY FOR THE WEATHER GIVING FROLIFERATION OF PLANTS.  HAVE FAITH FOR THE ECOLOGICAL BALANCE AND GOD WILL GIVE IT TO US.  BE CONCERN IN EARTH OR ECOLOGY WITH FAITH RESTORING AND PROLIFERATING IT AND NOT JUST IN PRACTICAL GOOD CARE OF ECOLOGY IN DAILY LIVING, TREE PLANTING AND SUPPRESSION OF CORRUPT IN GOVERNMENT RELATES IN ENVIRONMENTAL DESTRUCTIONS LIKE ILLEGAL LOGGING AND DESTRUCTIVE MINING ETC., ETC.. OUR FAITH WILL HELP MUCH IN OUR PRACTICAL RESTORATION AND CARE OF OUR ECOLOGY. 

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.

LUKE 8:4-8 PARABLE OF THE SOWER.  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES IS ABOUT PARABLES OF THE SOWERS. THE MESSAGE OF GOD FROM JESUS CHRIST TEACHINGS IS ABOUT SPREADING GOD WORDS AND THOSE WHO HEARS IT BY DIFFERENT PERSONS AND PRACTICE IT AND PROLIFERATE IT AS WHAT A TREE GROWS IN THE LAND IN THE PARABLES.  "WHOEVER HAS EAR TO HEAR OUGHT TO HEAR".  REMEMBER SOME WILL NOT UNDERSTAND ANYMORE THE GOOD NEWS AS GOD WILL FOR THEM AS THEY CHOOSE EVIL RATHER THAN HIS WORDS.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.    

THE MIRACLES AND LIGHTS AND APPARITIONS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES OF PEACEFUL AND
PROSPEROUS LIVES GUIDE IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  BLESS US GOOD WEATHER IN YOUR LIGHTS TO US AND GUIDANCE FOR OUR GOOD LIVING.  BLESS US YOUR MIRACLES AND LOVE FOR THIS IN RESTORING OUR ECOLOGY DESTRUCTED BY THE ABUSIVE CORRUPT PEOPLE AND NON CONCERN IN ECOLOGY AND HAVE MISTAKES IN LIVING AND CARING ENVIRONMENTS.  THE PHILIPPINES ARE NOW FACING EL NINO AND NEED RAIN AND WE PRAY THIS TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MIRACLES OF MOTHER MARY AND ANGEL ARIEL AND ANGEL OF VIRTUE.  UNITE ALL FILIPINOS AND TO ALL CHURCHES PARTICULAR TO CATHOLIC CHRISTIAN TO UNITE AND AND BE  CONCERN IN ENVIRONMENT HAVING FAITH IN GOD OR IN SPIRITUAL PRACTICE UNITING AND OFFERING PRAYERS AND FLOWERS TO THEM TO BLESS US AND MAKES MIRACLES TO US A RAIN AND ECOLOGICAL BALANCE AND PROTECT US IN TYPHOON AND EARTHQUAKE ETC., ETC AND HELP US IN RESTORATION OF EARTH OR PHILIPPINES.  
GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.           
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  
STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.

"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21,
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...
TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.

15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITESBIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail