Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 29 November 2014

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates NOVEMBER 30, 2014BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates NOVEMBER 30, 2014
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDBIBLE LIGHTS PROMOTIONS


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
TEACHING OF PEACE AND UNITY
"Jesus Christ Teaching of faith and hope in time of persecutions
oppressions and equal justice"


LUKE 12:11-12

"Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa Ama" John 15:23


"Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay magaakalang siya'y naglilingkod s Diyos" John 16 :2

"Amang banal, ingatan mo sila sa pamamamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang silay maging isa, kung paanong tayo'y iisa." John 17:11

"Pagkatapos na kayo'y maghirap na sumandali, ang Diyos, na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay na di matitinag."  1Peter 5:10

"Ang espiritu and nagbibigay-buhay sa atin kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay." Galicia 5:25
CBCP AND VATICAN UPDATES

"
Laity, gov’t authorities urged: Uphold rights of indigenous groups"
"
Pope Francis: Interreligious dialogue can help end forms of fundamentalism"


"Isyung Pagkakaisa ng mga Kristiyanong Katoliko"
"isyung kasimplehan sa pagbisita ng Papa"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES NOVEMBER 30, 2014 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.    THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis: Interreligious dialogue can help end forms of fundamentalism". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Laity, gov’t authorities urged: Uphold rights of indigenous groups".  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, LUKE 12:11-12,  "Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa Ama" John 15:23, "Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay magaakalang siya'y naglilingkod s Diyos" John 16 :2, "Amang banal, ingatan mo sila sa pamamamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang silay maging isa, kung paanong tayo'y iisa." John 17:11, "Pagkatapos na kayo'y maghirap na sumandali, ang Diyos, na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay na di matitinag." 1Peter 5:10 , "Ang espiritu and nagbibigay-buhay sa atin kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay." Galicia 5:25.....


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Laity, gov’t authorities urged: Uphold rights of indigenous groups"ACCORDING TO CBCP WEBSITE SPIRITUAL GUIDANCE IN THE PHILIPPINES SOCIETY LIFE PARTICULARLY GLANCE THE RIGHTS OF THE INDIGENOUS PEOPLE PROBLEMS IN OUR COUNTRY.  THE CBCO IN CONCERNNG LIVES FROM SPIRITUAL FAITH THEY GATHERED PEOPLE AND CALL FOR THE SOLUTION ON THE INDIGENOUS PROBLEMS IN THE COUNTRY PASSING A LAW AND GOOD RELATIONS WITH THEM IN THEIR LIVES.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS SUPPORT THE CBCP CALL FOR HUMAN RIGHTS SUPORT FOR THE INDIGENOUS COMMUNITY PROBLEMS IN THE PHILIPPINES.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PROMOTES TO OUR GOVERNMENT TO RESOLVED THE CULTURAL MINORITIES PROBLEMS IN OUR SOCIETY AND IMPLEMENT THEIR RIGHTS AND CREATE A LAWS OR GOOD GOVERNANCE TO RESOLVED THEIR PROBLEMS.  THE INDIGENOUS COMMUNITIES PROBLEMS SHOULD BE ADDRESSED AND HELP TO LIVE GOOD IN OUR SOCIETY.   THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND BIBLE WITH HELP OF MOTHER MARY MIRACLES LIGHTS THE GOVERNMENT AND THE PHILIPPINE SOCIETY IN GOOD GOVERNANCE AND SUPPORT HUMAN RIGHTS FULL IMPLEMENTATIONS SPECIALLY THE ISSUE TODAY OF INDIGENOUS CULTURAL RIGHTS FOR GOOD LIVING AND SALVATION'S.   WE PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO LIGHTS AND BLESS  OUR BIBLE AND HUMAN RIGHTS PROMOTIONS IN PROMOTIONS TO OUR GOVERNMENT TO IMPLEMENT GOOD GOVERNANCE AND FULL HUMAN RIGHTS AND GUIDE US WITH THE LIGHTS AND MIRACLES.  WE HOPE THE SPIRITUAL TEACHINGS OF BIBLE AND FAITH TO GODS AND JESUS CHRIST LIGHTS AND MIRACLES AND GOD BLESSING TO OUR HUMAN RIGHTS PROMOTIONS MAKE THEM ABIDE THE GOODNESS FOR ALL.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE. 
  

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis: Interreligious dialogue can help end forms of fundamentalism".  ACCORDING TO POPE IN VATICAN FROM HIS VISIT IN TURKEY THE INTERFAITH UNITY AND DIALOGUE WILL HELP IN END OF FUNDAMENTALISM AND HE ALSO DENOUNCE THE GENOCIDES OF MINORITIES IN SYRIA AND IRAQ.  OUR POPE GUIDE THE WORLD IN GOODNESS AND PEACE WITH HOLY SPIRIT GUIDANCE IN HIS LEAERSHIP IN CHRISTIAN CATHOLIC CHURCH.  THE POPE ADHERENCE IN PEACE AND UNITY OF RELIGION IS A WORK OF GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS AND HIS APOSTLES.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT OUR POPE INTERFAITH UNITY GUIDANCE IN THE WORLD AND WE PROMOTE TO THE WORLD TO HAVE INTERFAITH UNITY FOR PEACE AND UNITY FOR THE LOVE TEACHING OF JESUS CHRIST.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HIS WORDS THE BIBLE WITH MOTHER MARY HELP OF LIGHTS AND MIRACLES AND WE HOPE WE LIGHTS YOU FOR GOOD AND SALVATION'S AND PEACE AND LOVE.  WE HOPE THE WORLD UNITE IN PEACE AND LOVE AND GOOD DEEDS AND ACTS FROM SPIRITUAL FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  TO ALL COUNTRY AND THE PEOPLE IN THE WORLD UNITE IN PEACE AND LOVE AND TO THOSE WITH SPIRITUAL FAITH AND BE NOT OUR FAITH IS THE SOURCE OF CONFLICTS.  RESPECT HUMAN RIGHTS FROM RESPECT OF GOD.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.  "Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa Ama" John 15:23, "Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay magaakalang siya'y naglilingkod s Diyos" John 16 :2, "Amang banal, ingatan mo sila sa pamamamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang silay maging isa, kung paanong tayo'y iisa." John 17:11, "Pagkatapos na kayo'y maghirap na sumandali, ang Diyos, na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay na di matitinag." 1Peter 5:10 , "Ang espiritu and nagbibigay-buhay sa atin kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay." Galicia 5:25.  THOSE WHO CONDEMN JESUS CHRIST AS SON OF GOD CONDEMN GOD.  THOSE EXTREMIST RELIGION BEING ANTI CHRIST ALSO CONDEMNING GOD AS GOD SAYS THEY WILL BE DECEIVED BY THEMSELVES AS GOD FOLLOWER KILLING TRUE GODS FOLLOWERS AND FAITHFUL.  TO THOSE CHRISTIAN AND GODS FOLLOWERS BE STRONG IN FAITH TO GOD IN TIME OF PERSECUTIONS AND OPPRESSIONS AND POVERTY AND ANY DIFFICULT AND HARDSHIP IN LIFE WHICH JESUS CHRIST BLESS US TO BE PROTECTED BY GOD IN HIS POWER IN OUR LIFE AND UNITE IN PEACE AND LOVE.  DO NOT BE AFRAID GOD IS THERE FOR US HAVE STRONG FAITH.  HAVE FAITH TO HOLY SPIRIT WHO ARE GIVING YOU LIFE IN FAITH WITH  GOD THRU JESUS CHRIST.  DO NO LOOSE HOPE IN ANY SITUATIONS IN LIFE ALL YOU NEED IS KEEP THE FAITH AND THE SALVATIONS WILL BE BLESS TO US FROM NOW TO JUDGMENT DAY.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATIONS AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.   KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         
                 

1TIMOTHY 6:11-21 EXHORTATIONS TO TIMOTHY AND TEACHING S TO RICH / PHILIPPIANS 2:1-11 12-18 PLEA FOR UNITY AND HUMILITY  THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND APOSTLES FROM GOD IN THIS VERSES IN THE NEW TESTAMENT IS ABOUT ST. PAUL MESSAGE TO ST. TIMOTHY ON HOW TO LIVE IN GOOD LIFE.  WE HAVE TO LIVE WITH TEACHING OF THE BIBLE OR RIGHTEOUSNESS, HOLINESS, IN FAITH, AND LOVE AND PATIENCE AND GENTLENESS.  STRUGGLE IN LIFE WITH FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  TEACHINGS TO THE RICH IN THE WORLD DO THE GOOD DEEDS IN LIFE, BE RICH ALSO IN GOOD DEEDS AND HELP OTHERS.  BE FAIR AND GOOD AND DO NOT ABUSE AND OPPRESSED OR EVIL TO OTHERS ON HAVING RICH STATUS IN LIFE.  DO NOT BE DRIVEN BY THE MONEY AND WEALTH OR MATERIAL WORLD IF YOU BECOME RICH FROM GOODNESS OR YOU ARE BLESSED IT BY GOD USE IT TO HELP OTHERS OR MANAGE IT FOR GOOD OF MANKIND.  DO NOT ABUSE TO BE POWERFUL AND USE THE COUNTRY GOVERNMENT TO PROTECT YOUR WEALTH AND BE POWERFUL AS WHAT IS HAPPENING IN THE PHILIPPINES AND OTHER COUNTRY AND WORLD OPPRESSING AND ABUSING POOR AND WEAK PEOPLE AND BECOME REASON OF POVERTY AND TOTAL OPPRESSIONS IN A COUNTRY.   IF YOU ARE BLESSED TO HAVE OPPORTUNITY TO SERVE GOD IN THE GOVERNMENT IMPLEMENT THE GOOD GOVERNANCE FOR FAIRNESS OF ALL.  HELP INSTEAD OF ABUSING AND OPPRESSING OTHERS RESULTING OF TOTAL IN-EQUALITY OF JUSTICE AND IN POLITICS AND ECONOMY AND OTHERS RIGHTS.WHAT THE PHILIPPINES SITUATIONS NOW IS THE PEOPLES CHOICE OR MAJORITY OF US CHOOSE THIS LIFE NOT JUST THE WEALTHY PEOPLE CONTROLLING IT AND IN OUR SYSTEM OF SOCIETY AND GOVERNMENT OR POLITICS AND ECONOMICS SYSTEM.  FROM THE SPIRITUAL TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS LIGHTS THIS SOCIETY FROM THE RICH TO HELP OTHERS AND DO THE GOOD DEEDS FROM SPIRITUAL FAITH OF GOODNESS IN LIFE.  MANAGE YOUR WEALTH IN GOOD AND HELP OTHERS.  THE BEST TO HELP OTHERS TO LIVE FOR HELPING IN JOBS OR GOOD SALARY AND GIVING FOODS TO STARVING AND HOUSE TO BEGGARS ETC., ETC., OR HAVING FOUNDATIONS AT THE SAME TIME SUPPORT FULL IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE TO IMPLEMENT IT IN THE COUNTRY FOR ALL TO GIVE STANDARD JOBS OR LIVING AND HOME AND IN TERMS OF LIKE LAND REFORM SUPPORT THE SPREADING OF LAND FOR ALL AND HAVE THE EQUAL OWNERSHIP FOR YOURS AS WEALTHY PERSON OR GIVEN BY GOD A BLESSINGS TO HANDLE PEOPLE IN WEALTH AND BE NOT HAVING ALL REGION IS OWN BY A SINGLE PERSON.

JUST LIKE THAT KIND OF HELP AND SUPPORT IN TERMS OF GOVERNMENT IMPLEMENTATIONS IN LIFE WILL BE A GOOD HELP BUT ESTABLISHING FOUNDATIONS AND DIRECT HELP TO STARVING PEOPLE AND HOMELESS WILL BE A GOOD HELP TO OTHERS ALSO SPECIALLY IN THIS POOR COUNTRY AT OUR RECENT TIMES.   TO ALL BE HUMBLE DO NOT BE LIKE A KING IN LIVING AND DO ABUSIVE AND DO EVILNESS TO ACHIEVED IT INSTEAD NOT JUST DREAMING BUT HAVE FAITH IN GOSPEL OF JESUS CHRIST TO BE PART OF KINGDOM OF GOD AND LET US ALL EQUALLY HARVEST AND SUBDUE THE ENVIRONMENT OR THE WORLD FOR GOOD LIFE AND EQUAL LIFE FROM HUMAN RIGHTS BASIC LIFE.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.     THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.   


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail