Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 30 August 2014

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates AUGUST 31, 2014BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates AUGUST 31, 2014
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

"Na iniligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot
 na makasamba sa kanya At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayos nabubuhay Luke 1:74 -75


Upang magbigay liwananag sa mga nasa kadiliman at nasa llim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Luke 1:79"huwag kayong mabagabag kung makakarinig kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, subalit hindi pa ito ang wakas.  Sapagkat makikidigma ang bansa sa kapwa bansa at mga kaharian sa kapwa kaharian. Marcos 13:7-8
     

 "Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay magaakalang silay naglilingkod sa diyos. At gagawin nila ito sapagkat sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama,  John 16:2-3
 
"kung kayoy may pandinig, makinig kayo! Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga; ang matakdang mamatay sa tabak a sa tabak mamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos." Revelations 13:9-10

CBCP AND VATICAN UPDATE
"Filipino chaplain part of PHL contingent in Syria"
"Card Vegliò: action is needed to defend minorities in Iraq"

"isyung kalupitan sa Iraq sa mga kristiyano"


"isyung GENOCIDES"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES AUGUST 31, 2014 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Card Vegliò: action is needed to defend minorities in Iraq". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Filipino chaplain part of PHL contingent in Syria" . THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE  "Na iniligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayos nabubuhay Luke 1:77-75 Upang magbigay liwananag sa mga nasa kadiliman at nasa llim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Luke 1:79 "huwag kayong mabagabag kung makakarinig kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikidigma ang bansa sa kapwa bansa at mga kaharian sa kapwa kaharian. Marcos 13:7-8  "Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay magaakalang silay naglilingkod sa diyos. At gagawin nila ito sapagkat sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama, John 16:2-3 "kung kayoy may pandinig, makinig kayo! Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga; ang matakdang mamatay sa tabak a sa tabak mamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos." Revelations 13:9-10

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Filipino chaplain part of PHL contingent in Syria".  ACCORDING TO CBCP THERE IS UNIDENTIFIED CHAPLAIN WITH THE FILIPINO SOLDIERS IN UN SERVICE UNDER STAND OFF IN SYRIA WITH THE SYRIAN REBELS.  THE CBCP ARE PRAYING AND CALLING FOR SUPPORT TO OUR CHAPLAIN TO BE SAVED WITH THE SOLDIERS IN THE STAND-OFF.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS UNITING THE PEOPLE TO SUPPORT PRAYERS FOR OUR SOLDIERS  AND CHAPLAIN UNDER STANDOFF IN SYRIA WHO ARE HAPPENED TO BE EMPLOYING PEACE KEEPING SERVICE WITH UNITED NATIONS.  OUR PRAYERS WILL HELP TO CALL GOD THRU JESUS CHRIST THE BLESSING OF PROTECTIONS AND LIFE IN ANY DANGERS AND IN OUR DAILY LIVES TO HELP SPIRITUALLY THE SOLDIERS AND CHAPLAIN AND THEIR FAMILIES UNDER STAND-OFF THRU OUR PRAYERS TO GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY.  OUR SPIRITUAL HELP HAS A LOT OF THINGS TO DO IN THEIR SITUATIONS IN SYRIA AND TO CALM THEIR FAMILIES WITH GODS FAITH.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND PROTECT AND BLESS US ALL... THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT"Card Vegliò: action is needed to defend minorities in Iraq" ACCORDING TO THE VATICAN BISHOP THE CHURCH SHOULD BE IN FOREFRONT TO DEFEND THE CATHOLIC BELIEVERS AND THE WEAK AND THE POOR AND THE PEOPLE WHO ARE NEEDY.  THE VATICAN LEADERS ARE CALLING TO PEOPLE AND NATIONS AND UNITED NATIONS ALSO TO DEFEND THE PEOPLE OF IRAQ AND SYRIA FROM MINORITIES, CHRISTIAN AND OTHERS WHO ARE UNDER ATROCITIES AND CRIMES OF HUMANITIES BY ISIS OR ISLAMIC JIHAD GROUPS EMPLOYING ATROCITIES AND INHUMAN FORCE FOR THEIR RELIGIONS AND GOVERNMENT TO ESTABLISHED IN THAT COUNTRY AND THE WHOLE WORLD.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BELIEVING IN LIBERATION THEOLOGY  SUPPORT THE VATICAN LEADERS TO LIBERATE THE INNOCENT PEOPLE AND CHRISTIAN FAITHFUL IN IRAQ AND SYRIA FOR PEACEFUL LIFE AND LIVING AND COUNTRY.   THE WORDS OF GOD THRU JESUS CHRIST IS CORRECTING THE FALSE ACTIONS OF ISLAMIC GROUP IN LIBERATING AND ESTABLISHING RELIGION IN FORCE TO IRAQ AND SYRIA N WHOLE WORLD EMPLOYING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND VIOLENCE AGAINST HUMANITY.  MORE EFFORTS TO VATICAN CATHOLIC LEADERS TO VOICE FOR THE GOOD AND SAFE LIFE OF THE ALL THE PEOPLE NOT THE CHRISTIAN ONLY.   THE ACTIONS OF LIBERATING PROTECTING PEOPLE FROM INHUMAN ATROCITIES SHOULD BE STRENGTHEN BY THE CHURCH IN THIS KIND OF EXPERIENCES EMPLOYED BY ISLAMIC FORCES. THE PEACE OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH ALL OF US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS US ALL.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD  "Na iniligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayos nabubuhay Luke 1:77-75 Upang magbigay liwananag sa mga nasa kadiliman at nasa llim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Luke 1:79 "huwag kayong mabagabag kung makakarinig kayo ng alingawngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikidigma ang bansa sa kapwa bansa at mga kaharian sa kapwa kaharian. Marcos 13:7-8  "Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay magaakalang silay naglilingkod sa diyos. At gagawin nila ito sapagkat sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama, John 16:2-3 "kung kayoy may pandinig, makinig kayo! Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga; ang matakdang mamatay sa tabak a sa tabak mamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos." Revelations 13:9-10. THE LIGHTS OF GOD WITH THE FAITH TO MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY GUIDANCE,  AGAIN LIGHTS YOU IN YOUR LIFE AND OPEN YOUR HEART AND MIND AND SOUL FOR GOOD AND BE SAVED IN THE FUTURE AND BE GOOD IN THIS LIFE.  ON THE SITUATION IN THE WORLD TODAY HAVING WAR AND ATROCITIES JESUS CHRIST HAS  PROPHESY FROM NEW TESTAMENT OF WHAT WILL HAPPEN IN THE FUTURE AND NOW IT IS PART OF IT FROM 2000 YEARS AGO.  IF WE HEARD WAR AND PERSECUTIONS DO NOT BE AFRAID IT MUST BE HAPPENED AND IT IS THE BEGINNING OF HARD LIFE AND TRIBULATION'S AND JUDGMENT DAY.  THE WAR HAPPENED TODAY IS JUST THE BEGINNING OF HARD LIFE AND TRIBULATIONS... KEEP FAITH TO ALL BELIEVERS OF CHRIST OR CATHOLIC CHRISTIAN BELIEVERS IN SYRIA AND IRAQ AND THE WHOLE WORLD HAVE BIG FAITH TO GOD TO PROTECT US AND GIVE US LIFE DAILY SPECIALLY PROTECT US FROM DANGERS AND EXTREMELY WAR AND PERSECUTIONS.  TO ALL THE PEOPLE IN THE WORLD UNITE AND VOICE OUR SUPPORT TO END ATROCITIES IN IRAQ AND SYRIA AND UNITE IN PRAYERS AND SPIRITUALLY HELP THEM TO SAVE BY GOD AND HEAR OUR PRAYERS.  LET US UNITE AND VOICE TO UNITED NATIONS WITH FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST TO CONTINUE IN HELPING THEM AND IMPLEMENT THE WORLD ORDER SPECIALLY TO THOSE COUNTRY.

 JESUS CHRIST IS OUR SAVIOR AND OUR BELIEF TO JESUS CHRIST WILL SAVE US FROM DEATH IN THIS TIME OF WAR AND DANGERS AND PERSECUTION'S UP TO JUDGMENT DAY.  THOSE PEOPLE KILLING CHRISTIANS AND INNOCENT PEOPLE DOES NOT KNOW THEY ARE FROM GOD.  THOSE CHRISTIAN AND CHOSEN AND BELIEVERS OF GOD KILLED ARE SACRIFICE FOR THE LIFE OF OTHERS AND THEY ARE IN THIS FORTUNE TO BE CAUGHT OR KILLED BY EVIL.  KEEP FAITH TO BE SAVED AND GIVING OUR LIFE TO OTHERS WILL GIVE US LIFE BY GOD THRU JESUS CHRIST.  WE MUST NOT WITHDRAW AND DETACH OUR FAITH TO GOD SAYING PEOPLE ARE PERSECUTED AND KILLED EVEN HAVE FAITH TO GOD.  JESUS CHRIST TEACH ALL OF THIS, IT DOES NOT MEAN IF WE ARE BEING KILLED HAVING FAITH TO GOD, GOD IS NOT PROTECTING AND SAVING US AND EVEN THEY KILLED OUR BODY WE WILL RESURRECT IN JUDGMENT DAY AND WE WILL BE WITH GOD FOREVER THIS OUR FAITH.  HAVE STRENGTH AND BIG FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND BE SAVED.  BELIEVE IN JESUS CHRIST RESURRECTION  AND SPIRITUAL TEACHINGS AND YOU WILL BE RESURRECT IN JUDGMENT DAY OR YOU WILL NOT INCUR DEATH.  OUR FAITH IS SACRIFICE TO OTHERS AND FOR GOD NOT FOR OURSELVES OR JUST TO LIVE ONLY OR OUR OWN INTEREST AND GOD WILL GIVE US LIFE TO ETERNITY.
          
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BELIEVE IN LIBERATION THEOLOGY, LIBERATING PEOPLE FROM SINS AND IN
BIG ISSUES OF POLITICS LIKE IN THE PHILIPPINES HAVING BIG ISSUES OF GOVERNMENT ABUSES AND OPPRESSIONS AND EVEN IN THE WORLD.  IN LIBERATION THEOLOGY IT IS CORRECTING A GOVERNMENT FROM GOD TEACHINGS TO BE GOOD AND LIBERATE PEOPLE FROM HIS ABUSES AND FALSE GOVERNANCE, INEQUALITIES  BUT IT IS NOT FORCING GOVERNMENT AND PEOPLE FROM A COUNTRY TO WHOLE WORLD TO BECOME CHRISTIANS AND GOD BELIEVERS AS WORLD ORDER.  THE RELIGIONS SUPPOSED TO BE IN SIMPLY CHURCH AND UNITING AND TEACHINGS OF GOOD FROM WORD OF GOD, BUT IT IS PRACTICE RADICALLY OR IN ACTIVISM AND UNITE TO VOICE IN GOVERNMENT TO BE GOOD AND TO BE FREE FROM ABUSES BY LIBERATION THEOLOGY BELIEF LIKE THE EDSA IN THE PHILIPPINES INITIATIVE BY PRIEST ALSO AND IT IS GODLY TO LIBERATE THE PEOPLE FROM GOVERNMENT HAVING ABUSIVE GOVERNMENT OR FALSE ABUSES IN THE WORLD.  THE LIBERATION THEOLOGIAN IS NOT JUST SUPPORTING ARMED STRUGGLE PERSE WITHOUT ANY VALID REASON PROTECTING FROM ATROCITIES AND GRAVE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS FROM THE GOVERNMENT AND IT IS NOT INITIATING ARMED STRUGGLE IN HAVING CHRISTIAN POLITICS.  THE RELIGION IS NOT ENFORCING TO US BY GOD WE HAVE FREEDOM OF CHOICE AND RELIGION SHOULD NOT ENFORCE TO USE AS POLITICS BUT ENFORCE TO MAKE THE POLITICS GOOD.   GOD GAVE US GOVERNMENT BUT IS HAS ITS OWN WORKS HELPING GOD IN GOOD, THE GOD TEACHINGS INTERVENE THE GOVERNMENT IF IT IS NOT DONG THE GOOD.  THE GOVERNMENT OR POLTICAL ENTITY SHOULD BE GIVING HUMAN RIGHTS SPECIALLY RIGHTS TO RELIGIONS AND THE GOVERNMENT HAS TO IMPLEMENT LAW NOT JUST IN ONE SIDED BASIS ONLY.  THE GOVERNMENT HAS TO HEAR IF HIS GOVERNANCE IS ACCORD AND RESPECT GOD IN HIS TEACHING FROM CATHOLIC AND ISLAM AND BUDDIST RELIGION ETC ETC.  THE DIFFERENCE OF CHRISTIAN LIBERATION THEOLOGIAN TO ISLAMIC JIHAD LIBERATION FROM GOD THE JIHAD OR ISLAMIC EXTREMIST GROUP IS ENFORCING RELIGIONS TO ALL USING TERRORIST ACTS IN A COUNTRY TO WHOLE WORLD TO CHANGE IT IN THEIR ISLAMIC GOVERNMENT AND CHANGE RELIGION TO ISLAM BUT THE CHRISTIAN LIBERATION THEOLOGIAN IT IS NOT ENFORCE TO ALL THE PEOPLE FROM COUNTRY TO WHOLE WORLD AND IT RESPECTS LIFE AND HUMAN RIGHTS AND PRIMARILY DEFENDING HUMAN RIGHTS AND LIFE AND GIVING FREEDOM TO CHOOSE.  THE WORLD STILL IN ORDER WITH UNITED NATIONS GIVING RIGHTS OF EVERY PEOPLE, RACES AND COUNTRY SPECIALLY TO SYRIA AND IRAQ AND THE JIHAD ISLAM EXTREMIST GROUP THREATENING THE WORLD SHOULD RESTORE BY THE UNITED NATIONS FOR WORLD ORDER AND WORLD PEACE.   

THE LAW AND GOVERNMENT RULES SHOULD ACCORD TO THOSE RELIGIONS TEACHINGS ALSO OR GIVING THE RIGHTS OF THOSE RELIGIONS TO IMPLEMENT LAWS THAT GIVING THEM THE RIGHTS FOR THEIR BELIEF.  LIKE THE BANGSAMORO LAW OUR GOVERNMENT COULD GIVE THEM THEIR RIGHTS IN THIS COUNTRY TO PRACTICE THEIR RELIGION AND HAVE THEIR PLACE UNDER OUR NATIONAL GOVERNMENT, IN SIMPLY THEY BELIEVE HAVING MULTIPLE WIVES AND OUR GOVERNMENT COULD PASSED LAW THAT IT IS NOT ILLEGAL THE MUSLIM WOULD HAVE MULTIPLE WIVES, MEANING THERE IS LAW THAT MUSLIM WOULD NOT BE ILLEGAL PRACTICING THEIR BELIEF IN OUR LAW IMPLEMENTATIONS LIKE TO GENERAL RULE HAVING MORE WIFE OF HUSBAND IS ADULTERY AND BIGAMY.   THE RIGHTS OF THE PEOPLE IN THEIR RELIGION MUST BE RECOGNIZED BY THE GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT MUST NOT ONE SIDED IN RELIGION.

THE RELIGION SHOULD BE ENCOURAGE IN PEACE NOT BY FORCE BY ANY GROUP OR RELIGIONS OR GOVERNMENT ITSELF THAT THE ISLAMIC GROUP JIHAD ARE EMPLOYING IN IRAQ AND SYRIA AND ANY NATIONS AND IT IS NOT RIGHT WHICH GOD IS NOT TEACHING THIS TO US TO ENFORCE RELIGION AT THE SAME TIME IT IS OUR GOVERNMENT.  THE ISLAMIC BELIEF COULD LIBERATE GOVERNMENT FAILURE RESPECTING RIGHTS AND LIFE BUT THEIR RELIGIONS WOULD NOT BE ENFORCE AS GOVERNMENT IN THE NATION WITHOUT RESPECTING RIGHTS WHICH RELIGION IS RIGHTS WITH FREEDOM TO CHOOSE NOT TO FORCE BY GOVERNMENT. 

ISLAM COULD BE FORM OF GOVERNMENT AND ENFORCE BUT IT CAN NOT BE ENFORCE AS RELIGION TO ALL AND ONE SIDE GOVERNMENT NOT RESPECTING HUMAN RIGHTS AND CULTURES OF OTHERS ETC., ETC.  IN ANY CIVIL WAR AND WORLD WAR THERE IS VALID REASON FOR THIS IN THE WORLD AND IF ANY EMPLOYING THIS WITHOUT VALID REASON IS TERRORIST OR EMPLOYING VIOLENCE AND CRIMES AND THE UNITED NATIONS HAS AND MUST CONTROL IN THIS WORLD ORDER AND EVEN INTERVENE IN ANY COUNTRY HAVING SEVERE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS FROM GOVERNMENT AND INSURGENTS AND IMPOSED THE INTERNAL CONFLICT LAWS AND HUMAN RIGHTS PROTECTING THE PEOPLE.  MAKING THE WORLD BECOME ISLAM BY FORCE IS LIKE IMPERIALISM OR INVASION OF ISLAM  AND IT IS TAKE ACTIONS BY TERRORISM OR BY VIOLENT ATROCITIES BY ISLAMIC GROUPS.   OUR BROTHER MUSLIM IN MINDANAO MILF WITH THEIR RIGHTS TO SELF DETERMINATIONS CORRECT OUR GOVERNMENT FAILURE IN GOVERNANCE IN THEIR AREA AND THEY ARE RESPECTING RIGHTS AND NOT JUST KILLING LIKE ISIS AND NOW THEY ARE IN PEACE PROCESS AND OUR GOVERNMENT HAS TO GIVE THIS FULLY.


LUKE 1:74-80  ACCORDING TO THE VERSES TEACHING OF GOD THRU JESUS CHRIST AND APOSTLES, GOD WILL SAVE US FROM THE EVILDOERS TO HAVE FAITH WITHOUT FEAR AND LIVE HOLY IN THE EYES OF THE LORD.  JESUS CHRIST WILL LIGHTS US FROM THE DARK WORLD AND FROM THREATS OF DEATH AND HE WILL LEAD US TO WAY OF PEACE.  JESUS CHRIST WILL SAVE US TO HAVE FAITH AND PRAISE HIM WITHOUT FEAR.  KEEP FAITH TO JESUS TO PRACTICE IT AND IN THIS TIME AS HE SAID TO US IN HIS PROPHESY THAT THE CHRISTIAN WILL BE PERSECUTED AND THERE IS WAR WOULD HAPPEN BUT IT IS NOT THE END OF TIME.  WORSTLY BE KILLED BY PEOPLE THINKS THEY ARE GODS BELIEVERS BUT NOT.  IN OUR TIMES THERE IS GOVERNMENT AND PEOPLE HE SEND AND BELIEVERS WILL PROTECT US TO HAVE FAITH WITHOUT FEAR OF ENEMY AND EVILDOERS LIKE WHAT HAPPEN IN IRAQ AND SYRIA THE BELIEVERS THERE ARE BEING THREATENED IN WAR AND BEING KILLED UN-RATIONALLY BY JIHADIST ISLAM EXTREMIST.  KEEP FAITH TO JESUS CHRIST AND IN TIMES OF THREAT TO OUR LIFE LIKE IN WAR HE WILL LIGHT US TO BE SAVED FROM THIS ATROCITIES HE WILL LEAD US TO WAY OF PEACE.  AS WHAT HAPPENED IN IRAQ ALSO THERE ARE CHRISTIAN BELIEVERS WHO ARE SAVE GOD LEAD THEM TO PEACE AND SAVE BY KURDIS AND UNITED NATIONS AND OTHERS.  IN THIS KIND OF WAR LIBERATING PEOPLE FROM DEATH AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND ATROCITIES IN ACTIONS AND ARMED STRUGGLE OR ARMED PROTECTIONS IS GODLY FROM CHRISTIAN BELIEVERS AND THE PEOPLE SAVE AND PROTECT THEM LIKE UNITED NATIONS AND OTHER COUNTRIES.  IT IS PROTECTING FROM HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND ATROCITIES AND NOT EMPLOYING ATROCITIES ALSO.  ALWAYS KEEP FAITH FROM CHRISTIAN BELIEVERS THERE IS PEOPLE, GOVERNMENT, PEOPLE CHOSEN BY GOD WILL SAVE US FROM THAT THREATS AND ATROCITIES.  THE LIGHTS AND PEACE OF JESUS CHRIST AND GOD WILL PREVAIL IN IRAQ AND SYRIA AND WHOLE WORLD... GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS US ALL.   
 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.       

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NAITNG IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  

THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail