Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 13 January 2018

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 14, 2018


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND
COMMENTARY
AND CRITICISM
( APPARITIONS OF MOTHER MARY AND ANGELS )
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 14, 2018
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATION'S

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD

TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PANALANGIN SA ATING PANGINOONG DIYOS
MULA SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS"

"Ama naming nasa langit,
Sambahin nawa ang pangalan mo,
Ikaw nawa ang maghari sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan sa araw araw na ito;
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
Tulad rin naman ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
Kundi iadya mo kami sa masama!"
( Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman! Amen.) Matthew 6:5:15CBCP AND VATICAN UPDATES
"Cardinal Tagle hits greed, lust for power"
"Pope Santa Marta: Christian prayer is courageous "

Pope Francis at Mass at the Casa Santa Marta


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST

UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"
TODAY UPDATES JANUARY 14, 2018 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE FROM OLD TESTAMENTS TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Cardinal Tagle hits greed, lust for power". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope Santa Marta: Christian prayer is courageous ". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPIRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Cardinal Tagle hits greed, lust for power".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ISYU NG PAGDENOUNCE NG CBCP O GABAY NG CBCP SA SIMBAHANG KATOLIKO AT MGA TAO O SAMBAYANANG PILIPINO AT MUNDO SA PAGNANASA AT KASAKIMAN NG KAPANGYARIHAN AT ANG PAGLIMOT SA PAGSISILBI SA DIYOS AY MAWAWALAY SA TAMANG LANDAS.  HINDI TAYO IPINANGANAK NA MAY KAPANGYARIHAN KUNG KAYAT MAMUHAY TAYONG WALANG KASAKIMAN SA KAPANGYARIHAN AT MAGING EHEMPLO  NG BUHAY.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG BANAL NA SANTA MARIA AT SALITA NG DIYOS AT ESPIRITU SANTO AY NANANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN SA ATING CBCP AT KARDINAL TAGLE AT PATULOY NA KUMAPIT SA KALIWANAGAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAYAN ANG LIPUNANG PILIPINO AT MUNDO SA KALIGTASAN MULA SA ARAL NG ATING PANGINOONG DIYOS HANGGANG MABUTING BALITA NG KRISTO HESUS.  ATING SINUSUPORTAHAN ANG GABAY NG CBCP SA LIPUNANG PILIPINO AT LAHAT NG TAO O BUONG MUNDO AT SA USAPING ITO NAWAY MAGABAYAN ANG ATING BANSA SA MGA PANGANGARAL NA ITO HANGO SA GABAY NG MABUTING BALITA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Santa Marta: Christian prayer is courageous ".  THE VATICAN TODAY AND POPEPope Francis at Mass at the Casa Santa Marta FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY TUNGKOL SA PANANALANGIN AT PANANALIG SA DIYOS.  GABAY NG SANTO PAPA FRANCIS NA ANG NANANALIG AT NANANALANGIN SA ATING DIYOS NG BUONG PUSO AY KAKAMTIN ITO.  MANALANGIN NG BUONG PUSO AT BUONG LAKAS AT PANANALIG AT ITO AY ATING MAKAKAMIT.  ANG ATING PANANALIG SA DIYOS AY KAKAMTIN NATIN.  SA MGA TAONG WALANG PANANALIG AT BUONG PUSO NG PANANALANGIN AY HINDI MAKAKATANGGAP NG KANILANG MGA KAHILINGAN.  SINASABI SA MABUTING BALITA NA ANG MGA TAONG NAGAALINLANGAN AT PAIBA IBA SA PANANALANGIN NA WALANG MAHSUAY NA KAGUSTUHAN AY HUWAG UMSAWANG TATANGGAP NITO.   TINURUAN TAYO NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS NG PANANALANGIN AT MANALANGIN TAYO NG DIRETSO AT TAIMTIM AT ANG ATING KAHILINGAN AY ATING MAKAKAMIT SA PANGALAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD FROM THE BIBLE EVANGELISM AND GOOD NEWS OF JESUS CHRIST.  PANALANGIN SA ATING PANGINOONG DIYOS MULA SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  "Ama naming nasa langit, Sambahin nawa ang pangalan mo, Ikaw nawa ang maghari sa amin.  Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.  Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan sa araw araw na ito; At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Tulad rin naman ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, Kundi iadya mo kami sa masama!"  ( Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman! Amen.) Matthew 6:5:15.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATIONS.

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY TUNGKOL SA PANANALANGIN NATIN SA DIYOS.  TINURUAN TAYO NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS NG PANANALANGIN SA KANYA SA ATING PANANALIG AT MGA KAHILINGAN.  ANG PANANALANGIN MULA KAY SAN MATEO TALATANG 6 BERSIKULO 6 HANGGANG 15 AY SIYANG ATING PANALANGIN SA DIYOS NA SIYA RING ATING BABASEHAN NG MGA PANANALANGIN NA SINASABI NG PANGINOONG KRISTO HESUS KUNG MANANALANGIN KA AY DIREKTA AT HUWAG NG MAGPAKAHABA HABA PA AT SA ISANG LUGAR IKAW LAMANG UPANG ANG MGA KAHILINGAN MO AT GANTIMPALA AY IBIGAY.  SINASABI DIN NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MABUTING BALITA NA HUMILING SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG KANYANG PANGALAN AT KANYANG IBIBIGAY ITO AT HUMILING SA KANYA AT IBIBIGAY NIYA ITO.  ANG PANANALANGIN AT PANANALIG AY DAPAT NA MALAKAS AT BUONG PUSO UPANG MAKAMIT ANG MGA PANANALANGIN.  NAKASALAYLAY SA ATING PANANALIG ANG ATING MGA PANANALANGIN AT KAHILINGAN.   MATATANGGAP NATIN ANG BIYAYA SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG AT PANANALANGIN. 

ANG PANALANGIN NG ISANG TAO AY NAIIBIGAY NG DIYOS AT KRISTO HESUS SA MAY MALAKING PANANALIG AT BUONG PUSO AT KATAPATANG PANANALANGIN AT PANANALIG AT ITO AY LALONG MABISA KUNG TAYO AY MAGSASAMA SAMA SA PANANALANGIN AT MAGKAKAISA NG BIYAYA NG DIYOS MULA SA BUHAY AT GANAP NA KALIGTASAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN.  ATING HINIHILING ANG BUHAY AT ATING PANGANGAILANGAN AT SA PAMAMAGITAN DIN NAMAN NG ATING MABUTING GAWA AY PAGTUTULUNGAN AY IBINIBIGAY NIYA NG HUSTO ANG ATING KAHILINGAN. 

ANG MUNDO AT KAPALIGIRAN AY ANDIYAN NA BAGO PA MAN TAYO LALANGIN NA KUNG PANGANGAILANGAN LANG AY ANDYAN LANG YAN GAYUNMAN ITO AY YUMAYABONG AT IBINIBIGAY SA MGA TAONG NANANALIG NG HUSTO.  SA MGA SAKIM DITO AY PANSAMANTALA NILA ITONG NAKUKUHA SUBALIT SINISIRA NILA ANG KAPALIGIRAN NA ANG PANANALIG AT PAGTUTULUNGAN ANG SIYANG MAGBABALIK NITO.  ANG MGA BAGAY NA ITO AY NILALANG NG DIYOS KUNG KAYAT MAY KAPANGYARIHAN SILANG PARAMIHIN AT PAGYAMAMIN ITO KAGAYA NG KAPANGYARIHAN NI KRISTONG IPAMAHAGI ITO.  ANG MUNDO AY PALAGING MAUNLAD SA KAKANIN AT PANGANGAILANGAN NG MGA TAO KUNG TAYO AY MANANALIG NG HUSTO.  BUHAY AT KALUSUGAN AT KALAKASAN AT IADYA SA LAHAT NG MASAMA ITO ANG MGA BASIC NA DAPAT NATING IPANALIG SA DIYOS AT PANGANGAILANGANG MATERYAL NA HINDI PA MAN AY NAIBIGAY NA BAGO PA TAYO LALANGIN AT ANG BIYAYANG ITO AY HINDI MAIPAMAHAGI NG PATAS SA KASAKIMAN NG IBA AT HIGIT SA LAHAT AY KALIGTASANG ESPIRITWAL.  GOD LIGHTS ALL.   

Ang kahilingan ng Ina ni SAntiago at ni Juan  Matthew 20:20-34 ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAGHAHANGAD NG INA NI SANTIAGO AT JUAN NG MATAAS NA KATATAYUAN BILANG LINGKOD NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA MAUPO SA KANAN AT KALIWA NITO.  SINABI NG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG DAPAT NA MAGING UGALI NG LAHAT NA MAGPAKABABA KUNG GUSTONG MAGING LINGKOD NG LAHAT KAGAYA NG MISYON NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA MAGLINGKOD AT IALAY ANG BUHAY AT HINDI SIYA ANG PAGLINGKURAN.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail