Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Sunday, 19 March 2017

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates MARCH 20, 2017


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MARCH 20, 2017
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

 
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL 
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS"
"Lenten Season"


"Ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa: mag-ibigan tayo." 1John 3:11

 
"Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik.  Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain.  Magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo."1Thessalonians 4:11


Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin.  At sikapin natinng mapukaw ang damdamin ng bawa't isa sa pag-ibig sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti."  Hebrews 10:23


Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama; ngunit wala namang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti.  Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti, at papupurihan ka nila." Romans 13:3


"Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan; sapagkat ang umibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan."  Romans 13:8


"Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon?  Tumugon siya," 'Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, at nang buong kaluluwa, at nang buong lakas, at nang buong pag-iisip': at , Ibigin mo ang iunyong kapwa gaya ng iyong sarili." "Tama ang sagot mo', wika ni Jesus.  "Gawin mo yan at mabubuhay ka." Luke 10:26-28CBCP AND VATICAN UPDATES
 "Lay people’s participation fundamental to BECs mission"
"Pope: 'a culture of mercy renews hearts and opens up to a new reality'"
OTHER RELIGIOUS ISSUES GATHERED
Drop ‘holier than thou’ attitude, Cardinal Tagle says
Pope: Damned are those who don't care for the poor and homelessKEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
UNITE IN INTERFAITH UNITY
------------------------------------------------------------------------------------------------------


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES MARCH 20, 2017 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE. "HEAR AND READ THE MESSAGE OF GOD AND JESUS CHRIST IN THE BIBLE UP TO GOSPELS OR NEW TESTAMENTS".

"MALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG MUNDO MULA BANSANG PILIPINAS AT BIYAYAAN NG PAG-UNLAD AT KAPAYAPAAN  AT PROTEKTAHAN AT IADYA SA KASAMAAN AT GABAYAN SA MABUTI AT ESPIRITWAL NA PAMUMUHAY AT KALIGTASAN AT PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS"


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Lay people’s participation fundamental to BECs mission". IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope: 'a culture of mercy renews hearts and opens up to a new reality'". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH GUIDANCE OF MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS AND THE BIBLE AND HOLY SPRIT GUIDE US IN OUR FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST.

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE  "Lay people’s participation fundamental to BECs mission".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PARTISIPASYON NG MGA LAYPEOPLE SA MISYON NG BEC SA PAGBIBIGKIS NG KOMUNIDAD AT KANILANG ALAMIN ANG MGA BOSES NG MGA TAO MULA SA KOMUNIDAD.  ANG BASEHANG UGAT NG MGA KALIMITANG PROBLEMA SA KOMUNIDAD SA BANSA AY KAHIRAPAN AT KAGULUHAN.  ANG LAY PEOPLE AY MALAKING TULONG SA KAPARIAN SA KANILANG MISYON SA SANGKATAUHAN.ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AMA AT PANGINOONG KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NG BANAL NA SANTA MARIA AY NANALIG NG GABAY NG KALIWANAGAN NG BANAL NA SANTA MARIA SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT LAHAT NG KAPARIAN AT MGA NANANALIG DITO AT BUONG BANSA AT SANGKATAUHAN AT MAGABAYAN SA PANANALIG SA SALITA NG DIYOS AT PAGTALIMA DITO.  ATING IBINABAHAGI SA SAMBAYANANG PILIPINO MULA DITO SA INTERNET ANG MGA GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP NA KANILANG INILALATHALA DITO AT ATING SINUSUPORTAHAN ANG MGA GABAY NA ITO HINGGIL SA MISYON NG BEC AT PAGTULONG NG MGA LAY PEOPLE AT ANG ATING PROMOSYON AY SUMUSUPORTA SA MGA GAWAING ITO MULA SA ATING PANALANGIN AT PAGBABAHAGING ITO SA INTERNET AT ANUMANG ATING MAKAKAYANG IPAGLINGKOD SA DIYOS.  ANG KALIWANAGAN NI MOTEHR AMRY AY MAGPATIBAUY AT SIGLA NG INYONG PANANALIG AT PATULOY NA MAGLINGKOD SA DIYOS AT MABIGKIS TAYONG LAHAT AT MAKAISA SA KANYANG IPINANGAKO MULA SA PANGARAW ARAW NATING PAMUMUHAY BILANG MGA KRISTIYANO AT PAGBIBIGKIS SA SANGKATAUHAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

 
THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: 'a culture of mercy renews hearts and opens up to a new reality'".  THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PASASALAMAT NG ATING SANTO PAPA FRANCIS SA GAWAING CHARITY O PAGTULONG SA KAPWA SA SELEBRASYON NITO.  ANG PAGTULONG AY GABAY NG MABUTING BALITA UPANG TAYO AY MAGKAROO NG AWA AT HABAG SA KAPWA AT MGA TAONG NANGANGAILANGAN NG TULONG.  MULI ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA ATING PANGINOONG DIYOS AT KRISTO HESUS AT GABAY NG KALIWANGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY NANANALIG NG GABAY NA ITO SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA ROMA PARTIKUALR SA ATING SANTO PAPA FRANCIS AT LAHAT NG KAPARIAN SA ROMA AT BUONG MUNDO AT PATULOY NA MAGLINGKOD AT MAGING MATIBAY SA PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS MULA KANILANG SALITA O ARAL.  ATING IBINABAHAGI ANG MGA GABAY NA ITO NG SANTO PAPA FRANCIS SA MGA TAO PARTIKULAR SA MGA TUMUTULONG SA ATING KAPWA KAGAYA NITONG NIC.  NAWAY ANG ATING MGA PUSOT ISIPAN AY MAGING BUKAS SA PAGTUTULUNGAN UPANG SA GAYON MAKAPAMUHAY TAYO NG MABUTI AT ANG KAHIRAPAN AY MARESOLBA SA KINAHAHARAP SA PAMUMUHAY AT ANUMANG KINAHAHARAP SA BUHAY NA NANGANGAILANGAN NG TULONG.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH. THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, "Ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa: mag-ibigan tayo." 1John 3:11.  "Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo."1Thessalonians 4:11.  Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin natinng mapukaw ang damdamin ng bawa't isa sa pag-ibig sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti." Hebrews 10:23.  Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama; ngunit wala namang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti, at papupurihan ka nila." Romans 13:3.  "Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan; sapagkat ang umibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan." Romans 13:8.  "Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon? Tumugon siya," 'Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, at nang buong kaluluwa, at nang buong lakas, at nang buong pag-iisip': at , Ibigin mo ang iunyong kapwa gaya ng iyong sarili." "Tama ang sagot mo', wika ni Jesus. "Gawin mo yan at mabubuhay ka." Luke 10:26-28.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE. KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S. 

 

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING KASALUKUYANG PANAHON MULA SA MABUTING BALITA AT EBANGHELYO NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AY HINGGIL SA NAKALULUGOD NA PAMUMUHAY SA ATING DIYOS.  ANG KALOOBAN NG DIYOS NA MATUWID AT MAHABAGIN AY ANG KAGUSTUHAN NIYANG PAMUMUHAY AY MAMUHAY TAYO SA KABANALAN O MATUWID AT MAY PANANALIG SA KANYA MULA SA KRISTO HESUS.  ANG PAMUMUHAY NA ISABUHAY NATIN AY UNAG SA LAHAT AY UMIIBIG SA KANYA AT NAG-IIBIGAN AT NAMUMUHAY NG MAY PAGIBIG AT ITO ANG KALUGOD LUGOD SA KANYA AT KUNG MAY PAG-IBIG AY MAMUHAY TAYO NG MAPAYAPA AT MARUNONG MAGPAGAL SA SARILI AT MAGING MATATAG SA ATING PAMUMUHAY NA KINAHAHARAP HANGGANG TAKDANG PANAHON ABUTIN NATIN AY ANG ITINAKDANG BUHAY O ANG ITINAKDANG PAGHUHUKOM.  SIKAPIN NA MAMUHAY NG MAY PAGTUTULUNGAN O PAGTULONG SA KAPWA SA HIKAYAT NG PAGIBIG AT HABAG AT MATUWID NA GAWA.  MAMUHAY TAYONG ISINASAALANG ALANG DIN ANG PAMAHALAAN NA KANYANG NILIKHA PARA SA ATING IKAKABUTI BILANG SIYANG GABAY NA OTORITI SA SINUMANG NAGKAKAMALI AT HINDI NA SA PAMAMAGITAN NG KAMAY NG ISANG TAO.  MALIBAN DIYAN TAYONG LAHAT AY NAKAPALOOB SA PAMAHALAAN NG DIYOS NA SIYANG EQUAL JUSTICE NATING LAHAT SA SINUMANG MAGKAKAMALI AT ANG GABAY NG MABUTING BALITA AY SIYANG ATING ISABUAHY PARA MAMUHAY TAYONG KALUGOD LUGOD SA KANYA.
 
 
ANG KATUPARAN NG LAHAT NG KAUTUSAN AY PAG-IIBIGAN KIUNG KAYAT ITO ANG PILITING MAISABUHAY AT KAYANIN ITO AT MAGKAROON NG PUSO SA KAPWA.  KAYA ANG MARUNONG MAGMAHAL BILANG PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS AY SIYANG MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN AT SIYANG MALILIGTAS.   ANG ATING KINABUKASAN SA MGA ARAL AT SALITA NG DIYOS O PAGPAPALOOB DITO AY NAKASALALAY SA ATING PANANALIG AT GAWA.  MULI ITO ANG MENSAHE NG ATING ATING DIYOS SA LINGGONG ITO MULA DITO SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT NAWAY MALIWANAGAN KAYO AT MAAKAY SA KABUTIHAN AT PANANALIG SA ATING DIYOS AMA AT ANAK AT ESPIRITU SANTO.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH THE GUIDANCE OF MOTHER MARY. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.


ANG BAGONG UTOS JOHN 13:31-38 / ANG PAG-IBIG NI CRISTO EPHESIANS 3:14-21, 
ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS AT APOSTOL TUNGKOL SA KANYANG BAGONG UTOS NA KATUPARAN NG LAHAT NG KAUTUSAN "ANG MAG-IBIGAN TAYO" AT "ANG PAGIBIG NI CRISTO".  ITO ANG MABUTING BALITA NG ATING DIYOS AT KABUUAN NG ARAL NG DIYOS SA ATING PAMUMUHAY.  MAG-IBIGAN TAYO AT ATING IBIGAY ANG ATING BUHAY SA ATING KAPWA KAGAYA NG PANGINOONG KRISTO HESUS BILANG ATING PAGMAMAHAL SA KANYA AT MAGKAISA TAYO DITO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL. AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.

ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NANANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN MULA SA PANG-ARAW ARAW NATING PAMUMUHAY HANGGANG ITINAKDA NG DIYOS SA LAHAT AT BAWAT ISA.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS AT SA TRIBULASYONG MANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.  KEEP FAITH.  JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER.  THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED.  THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.

 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS GUIDANCE UNITE OTHER BELIEVERS AND NON BELIEVERS IN INTERFAITH UNITY IN FAITH TO GOD AND UNDERSTAND AND RESPECT EACH OTHERS BELIEF.   


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER AND DEVELOPMENTS AND LIGHTS US WITH MIRACLES.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER
HERBERT CURIA  -  Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-----------------
---------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail