Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Sunday, 29 May 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY AND CRITICISMBIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates MAY 29, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS


BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"PAGTITIYAGA AT PAGTITIIS
PARA SA KALIGTASAN AT AWA NG DIYOS
"
"MANALIG AT MANALANGIN"

"Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ang ating Panginoong Jesu-Cristo." "Kaya nga, mga kapatid manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sulat." 2Thessalonians 2:14-15


"Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kasamaan."1Timothy 6:9

"Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin.  Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos.  Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:29-31


"Kaya sinasabi ko sa inyo; Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo at kayo'y makakasumpong; kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo." Luke 11:9  
      

"Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang- alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos ng ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya." 1Timothy 6:12
 
"Kaya't pati ang mga nagbata ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa maykapal na laging tapat sa kanyang pangako.  Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti." 1Peter 4:19


"Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng paghirang sa inyo ng Diyos; sapagkat ng si Cristo ay magtiis para sa inyo; binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan." 1Peter 2:21   


CBCP AND VATICAN UPDATES

"Pope Francis: Perseverance in prayer needed, but not "magic wand"
"‘People should be center of humanitarian aid’ – Cardinal Tagle"
"Isyung Panalangin"
"Isyung Tao ang Sentro ng Humanitarian Aid"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
CONGRATULATIONS TO THE ELECTED OFFICIALS
BLESSED BY GOD TO BE THE NEXT LEADER IN THIS COUNTRY
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES MAY 29, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis: Perseverance in prayer needed, but not "magic wand"IN CBCP WEBSITE ISSUE "‘People should be center of humanitarian aid’ – Cardinal Tagle". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE,"Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ang ating Panginoong Jesu-Cristo." "Kaya nga, mga kapatid manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sulat." 2Thessalonians 2:14-15.  "Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kasamaan."1Timothy 6:9.  "Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:29-31.  "Kaya sinasabi ko sa inyo; Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo at kayo'y makakasumpong; kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo." Luke 11:9.  "Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang- alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos ng ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya." 1Timothy 6:12.  "Kaya't pati ang mga nagbata ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa maykapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti." 1Peter 4:19.  "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng paghirang sa inyo ng Diyos; sapagkat ng si Cristo ay magtiis para sa inyo; binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan." 1Peter 2:21 


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE ISSUE "‘People should be center of humanitarian aid’ – Cardinal
Tagle".  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA PAHAYAG NG VATICAN SOCIAL JUSTICE BODY NA BAGUHIN ANG HUMANITARIAN ASSISTANCE AID AT GAWING ANG KABUTIHAN NG MGA TAO ANG SIYANG SENTRO DITO.  AYON SA PAHAYAG DIN NI CARDINAL ANTONIO TAGLE MULA SA PAKIKIPANAYAM SA KANYA AY TAO ANG SIYANG DAPAT NA SIYANG PANGUNAHING PAHALAGAHAN SA HUMANITARIAN ASSISTANCE.  TAO ANG ATING HINAHARAP DITO ANIYA SA SUMMIT NILA NG HUMANITARIAN MISSION.  ATIN SILANG YAKAPIN AT PAKINGGAN ANG KANILANG ISTORYA SA MGA KINASAPITAN NILA.  SA MGA SAKUNA, MAN MADE CALAMITIES, CONFLICTS AY BINIGYAN NIYA ITO NG DAPAT NA PAGHARAP UPANG PAHALAGAHAN ANG SANGKATAUHAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT GABAY NG MILAGRO AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY NA SUMUSUPORTA SA SIMBAHANG KATOLIKO KRISTIYANO PARTIKULAR SA CBCP AT SA USAPING ITO NA ATING TINUNGHAYAN AT ANG KALIWANAGAN NG DIYOS AY SUMAINYO SA GABAY NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AT LALONG MAGING MASIGASIG SA INYONG PAGLILINGKOD SA DIYOS AT MGA TAO PARTIKULAR DIN SA GAWAING ITO NG HUMANITARIAN MISSION.  PAGPALAIN KAYO NG KALAKASAN AT IBAYONG KABUTIHANG LOOB PARA GAMPANAN ANG INYONG MGA ATANG MULA SA DIYOS NG BUONG TIYAGA AT PAGTITIIS PARA SA KALIGTASAN NG MGA TAO.  MAGING MATIYAGA AT MAGTIIS SA PAGTULONG AT LINGKOD SA KAPWA NA NANGANGAILANGAN NG HUMANITARIAN MISSIONS AT MATAWID ANG DULO NG INYONG PAGLILINGKOD.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis: Perseverance in prayer needed, but not "magic wand". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA KAHALAGAHAN NG PANANALIG AT PANALANGIN SA DIYOS KUNG SAAN KUNG TAYO AY MATIYAGA AY KAKAMTAN NATIN ANG ATING MINIMITHI SA PANANALIG SA DIYOS.  KUNG MAY TIYAGA AT PAGTITIIS ANG AWA AT PAG-IBIG NG DIYOS AY ATING KAKAMTAN.  BAGAMAT NATATAGALAN ANG BIYAYA AT PAGBIBIGAY NG DIYOS NG TUGON SA ATING PANANALIG AY ATIN ITONG MAKAKAMTAN SA ATING PAGTITIIS AT TIYAGA SA ATING PANANALIG AT PANANALANGIN SA KANYA.  AYON SA MENSAHE SA ATING NG DYOS AY HUMINGI AT HUMANAP AT KUMATOK AT MATIYAGANG TUMAWAG SA DIYOS AY IBIBIGAY ITO.  MULI AY PATULOY TAYONG NASUPORTA SA MGA ARAL NG ATING DIYOS SA BIBLE SA PANGANGARAL AT PAGLILINGKOD NG ATING SANTO PAPA FRANCIS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT BIBLE SA GABAY NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY.  NAWAY ANG LIWANAG NI MOTHER MARY AY GUMABAY SA INYONG PANGANGARAL NG SALITA NG DIYOS.    GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

  

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US. "Tinatawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ang ating Panginoong Jesu-Cristo." "Kaya nga, mga kapatid manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sulat." 2Thessalonians 2:14-15.  "Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kasamaan."1Timothy 6:9.  "Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Higit sa lahat, pagsumakitan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo." Luke 12:29-31.  "Kaya sinasabi ko sa inyo; Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; humanap kayo at kayo'y makakasumpong; kumatok kayo, at ang pinto'y bubuksan para sa inyo." Luke 11:9.  "Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang- alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos ng ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya." 1Timothy 6:12.  "Kaya't pati ang mga nagbata ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa maykapal na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti." 1Peter 4:19.  "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng paghirang sa inyo ng Diyos; sapagkat ng si Cristo ay magtiis para sa inyo; binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan." 1Peter 2:21  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "PAGTITIYAGA AT PAGTITIIS PARA SA KALIGTASAN AT AWA NG DIYOS" "MANALIG AT MANALANGIN". ANG MENSAHE NG DIYOS NGAYON KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY TUNGKOL SA ATING PAGTITIIS AT PAGTITIYAGA KUNG SAAN NG TAYO AY HIRANGIN NG DIYOS AY KAAKIBAT NITO ANG MGA BAGAY NA ITO AT LAHAT TAYO AY MAY PAGSUBOK AT PAGHIHIRAP NA KINAHAHARAP AT MAGTULUNGAN TAYO DITO MGA PASANING ITO BILANG KRISTIYANO AT BAWAT ISA.  ANG KASAMAAN SA MUNDO AY MABIGAT NA PASANIN NG TAO UPANG MAGTIYAGA TAYONG MAKIBAKA SA PAMUMUHAY NA ITO AYON SA MABUTING BALITA LAMPASAN ANG MGA TEMTASYONG ITO AT KINAHAHARAP NG BAWAT ISA AT NG LAHAT SA MUNDONG ITO.   MAGING MATIISIN AT MATIYAGA SA PAGGAWA NG MATUWID AT MANALIG SA DIYOS AT NASAIN AY ANG PAGHARIAN NIYA AT PAGGAWA NG MABUTI UPANG MAGKAROON NG KALIGTASAN AT BUHAY AT IBIBIGAY NIYA ANG KAILANGAN NINYO.  HUWAG NASAIN ANG YUMAMAN SA KUNG ANO ANONG PARAAN UPANG HINDI MABULID SA KASAMAAN.  MANALIG SA DIYOS AT IBIBIGAY NIYA ANG KAILANGAN NINYO AT MAGING MATIYAGA SA ATING PAMUMUHAY AT ANG AWA AT PAG-IBIG NG DIYOS AY SASAATIN AT ATING KAKAMTAN.  SI CRISTO ANG DAPAT TULARAN SA ATING PAGTITIYAGA AT PAGTITIIS SA PAMUMUHAY NA ITO AT ATING PAKIKIBAKA SA PAMUMUHAY NA ITO SA PAGPAPANATILI NG MABUTI MULA SA MABUTING BALITA. 


ANG MGA MENSAHE NG DIYOS NA ITO SA PANGKALAHATAN AY SUNDIN NG BAWAT ISA UPANG MAKAYANAN ANG PAMUMUHAY NA ITO NA BATBAT NG KASAMAAN AT KADEMUNYUHAN AT TEMTASYON UPANG MABULID SA KASAMAAN AT KASALANAN AT MAWALAY SA DIYOS AT MAPARUSAHAN SA TAKDANG PAGHUHUKOM.  PARTIKULAR SA ARAL NG ATING SANTO PAPA FRANCIS NA MAGING MATIYAGA IN LITERAL LIFE NA MAY HUSTISYANG GUSTONG MAKAMIT LABAN SA MGA ABUSO AT KASAMAAN UPANG MABIGYAN NG PANTAY NA HUSTISYA AY MAGTIYAGA NG MAKAMTAN ITO AT GANITO RIN ANG ATING PANANALIG SA DIYOS NA MATIYANGA MANALIG AT MANALANGIN UPANG IBIGAY ANG ATING PANGANGAILANGAN AT DALANGIN AT PARTIKULAR ITONG USAPING ITO NA IPANALIG ITO AT MAKAKAMTAN NATIN ITO PARA SA HUSTISYA.  ITO MAN AY MATAGALAN SA PATUGON NG HUKOM O GOBYERNO AY MAY DIYOS NA SIYANG ATING PINANALIGAN PARA IBIGAY ANG HUSTISYA PARA SA ATIN.   


AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     
LUKE 18:1-8 PARABLE OF THE WIDOW AND THE JUDGE,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ISANG BABAE NA NAGHAHANGAD NG HUSTISYA NA KANYANG PINAGTIYAGAAN NA LAPITAN ANG ISANG HUKOM NA DI NATATAKOT SA DIYOS AT SINUMAN PARA SA HUSTISYANG KANYANG GUSTONG MAKAMIT AT SA KALALAPIT NIYA AY IBINIGAY NG HUKOM ANG HUSTISYA.  ANG DIYSO AY GANYAN DIN NA NATATAGALAN MINSAN ANG ATING PANANALIG AT PAGHINGI NG TUONG NG DIYOS AY IBINIBIGAY DIN NYA ITO.  MAGTIIS TAYONG MANALIG AT MANALANGIN PARA SA ATING PANGANGAILANGAN AT KAHILINGAN AT IBIBIGAY ITO NG DIYOS O MAY AWA ANG DIYOS SA ATIN.  KAILANGAN NATING MAGTIYAGA SA ATING PANANALIG SA DIYOS PARTIKULAR SA ATING KAHILINGAN AT KAILANGAN PARA KAMTIN ITO.  TAYO AY MAY IBAT IBANG GUSTO SA BUHAY AT ATING PAGSIKAPAN ITO AT MAGTIIS PARA KAMTIN ITO KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS UPANG IPAGKATIWALA AT IBIGAY SA ATIN ANG ATING MGA KAGUSTUHAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"


THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail