Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 23 April 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates APRIL 24, 2016BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND 

COMMENTARY AND CRITICISM

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates APRIL 24, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS


BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPEL
TEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"COMING OF CHRIST"
"HOPE"

"Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis" Hebrews 5:8


"Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago ng kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapurihan ngayon at magpakailan, Amen." 2Peter 3:18


"Binigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak."2:peter 3:9


"Sapagkat kailangang kayo'y manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng Mabuting Balita na inyong narinig." Colossians 1:23


"Bagamat ibig ipakita ng Diyos and kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat ng parusahan at lipulin." Ginawa niya ito upang pakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noon una ay inihanda na para sa kaluwalhatian." Romans 9:22-23


"Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pagiisip at sa mga di tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip; napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, at nahuhumaling sa pagpatay, pagtatalo, at pagdaraya. sila'y masisitsit". mapanirang puri, napopoot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang gumagawa ng ganito." Romans 1:28-32
    
"Pagkatapos, pinagsusumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisi't tumalikod sa kanilang mag kasalanan."
 "Ngunit sinasabi ko sa inyo, na sa Araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa dinanas ng sodoma." Matthew 11:20-22 


CBCP AND VATICAN UPDATES

"Mass at Santa Marta - Three dimensional Christians"
"Parañaque holds ‘Year of Mercy’ vigil, pilgrimage"


"Isyung Pag-asa sa pananalig natin sa Diyos mula Kristo Hesus"


"Isyung  Vigil sa mula sa Deboto ni Mother Mary"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES APRIL 24, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.


THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Parañaque holds ‘Year of Mercy’ vigil, pilgrimage"IN POPE WEBSITE ISSUE "Mass at Santa Marta - Three dimensional Christians". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis" Hebrews 5:8.  "Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago ng kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapurihan ngayon at magpakailan, Amen." 2Peter 3:18.  "Binigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak."2:peter 3:9.  "Sapagkat kailangang kayo'y manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng Mabuting Balita na inyong narinig." Colossians 1:23.  "Bagamat ibig ipakita ng Diyos and kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat ng parusahan at lipulin." Ginawa niya ito upang pakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noon una ay inihanda na para sa kaluwalhatian." Romans 9:22-23.  "Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pagiisip at sa mga di tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip; napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, at nahuhumaling sa pagpatay, pagtatalo, at pagdaraya. sila'y masisitsit". mapanirang puri, napopoot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang gumagawa ng ganito." Romans 1:28-32. "Pagkatapos, pinagsusumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisi't tumalikod sa kanilang mag kasalanan.".  "Ngunit sinasabi ko sa inyo, na sa Araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa dinanas ng sodoma." Matthew 11:20-22 


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Parañaque holds ‘Year of Mercy’ vigil,pilgrimage"THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Parañaque holds ‘Year of Mercy’ vigil,. ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA VIGIL NA ISINASAGAWA NG MGA DEBOTO NI MOTHER MARY Mary Queen of Apostles Parish (MQAP) PARA SA "Celebration of the Extraordinary Jubilee Year of Mercy" NITONG APRIL 23-24, 2016. ANG MENSAHE NG VIGIL NA ITO AY PARA ALALAHANIN NA ANG PANGINOONG DIYOS AY KAPILING NATIN AT SIYA AY MAHABAGIN AT MABUTING HUSTISYA PARA SA LAHAT. ANG AWA NG DIYOS ANG MAGBIBIGAY SA ATING BAYAN O BANSA AT MUNDO NG PAG-IBIG AT AWA. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS NAWAY MALIWANAGAN KAYO AT SA KANILANG MGA SALITA SA GABAY AT BLESSING NILA NG MILAGRO AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA ATING PANANALIG. ANG DIYOS AY MAHABAGIN AT PATULOY TAYONG GINABAGAYAN AT BINIBIGYAN NG PAGKAKATAON SA ATING PAMUMUHAY INSPITE OF BEING STUBBORN O MATIGAS ANG ULO NG MGA TAO GUMON SA KASAMAAN AT TEMTASYON NG DEMONYO MULA PANGAABUSO AT KORAPSIYON SA GOBYERNO AT GAYUNDIN SA PANGKALAHATAN NA PUMIPINSALA AT API AT OPRES AT ABUSO NG KAPWA MAGING ATING KPALIGIRAN TODAY NA APEKTADO NG GLOBAL WARMING. NAKIKIISA ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SA VIGIL NA ITO AT ANG HIMALA AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY GUMABAY SA INYO AT MAGLIWANAG SA INYO ANG SALITA NG DIYOS AT PATULOY NA UMASA AT MAMUHAY NG NAAYON SA SALITA NG DIYOS.
MANALIG AT MAGDASAL TAYO NG AWA NG DIYOS PARA SA KAMALIAN NG TAO SA KALIKASAN NA NAGBIBIGAY NG DEBASTASYON SA MUNDO AT ATING BANSA KUNG SAAN ANG NAGING EPEKTO NG KORAPSIYON AT PANGAABUSO NG TAO SA KALIKASAN AT KAPWA TAO PARA SA SARILING INTERES AT KASIYAHAN AT YAMAN AY NAUWI SA GLOBAL WARMING NA PUMIPINSALA NG MUNDO SA NGAYON AT ITONG ATING BANSA AY HINDI LINGID SA ATING LAHAT NA NILILIGLIG NG MGA BAGYO AT LAHAT NG SAKUNA KAGAGAWAN NG MGA TAO. NGAYON SINO ANG MAKAKAAPULA SA MGA SAKUNANG ITO?, WALA ALIBAN SA ATING DIYOS NA PINANALIGAN AT MANALIG TAYO SA AWA NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT PAG-IBIG PANG ITONG MGA KAMALIAN NG TAO AY BIGYAN TAYO NG PAGKAKATAON NA HUWAG DANASIN ANG MGA EPEKTO NITO SA KALIKASAN KAGAYA NG SUPER TYPHOON AT KUNG ANO ANONG DEVASTATIONS. MAGKAISA AT PAYAGAN MAN NG DIYOS NA MANGYARI ITO SA KASAMAAN NG TAO AT HINDI MABUTING UGALI AT PANANALIG AT PARA SUPILIN ANG MGA NAGPAPASAMA SA KALIKASAN AT KASAMAAN NG TAO AY ILIGTAS TAYO AT BIGYAN NG PAGASA AT LAKAS PARA LAMPASAN ITO. THE WORLD AND PHILIPPINES ARE FACING CALAMITIES IN SEVERE OCCURRENCES IN THE FUTURE AND THE PAST KAYA ANG TANGING SOLUSYON DITO AY DASAL AT PAGKAKAISA SA MABUTI AT PANANALIG SA DIYOS AT ANG AWA AT PAG-IBIG NG DIYOS AY ATING MAKAMTAN AT MALIGTAS SA PAGKAKAMALING ITO NG TAO. MANALIG SA DIYOS SAPAGKAT ANG DIYOS AY PATULOY SA GABAY LALO SA MGA DASAL AT ITONG PANAWAGAN DASAL NG CBCP PARA SA ULAN SA LAHAT NG PAROKYA AT TAO AY PUMATAK ANG ULAN SA BANSA. GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Mass at Santa Marta - Three dimensional Christians".THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGILSA ATING PANANALIG AT PAG-ASA SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS.  SA ATING PANANALIG UMAASA TAYO SA PANGINOONG KRISTO HESUS SA KANYANG PAGBABALIK AT ISAMA SA MALILIGTAS MULA SA KANYANG ARAL NG MABUTING BALITA. ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS SA GABAY NG  KALIWANAGAN NG BIBLE AT MILAGRO NIMOTHER MARY AY PATULOY NA NASUPORTA SA ATING SANTO PAPA FRANCIS SA ROMA AT BUONG SIMBAHAN KATOLIKO SA MUNDO MULA ROMA AT CBCP SA PILIPINAS.  BILANG MGA SASERDOTE NG DIYOS AT PANGINOONG KRISTO HESUS AY ANG KALIWANAGAN AY SUMAINYO AT HUWAG MAWALAN NG PAG-ASA NA IHAYAG ANG MABUTING BALITA AT ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY AAGAPAY SA INYO MULA SA DIYOS BILANG ATING PANANALIG SA ATING DIYOS NA ATING KAAGAPAY DIN SA ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS. PATULOY NA LAKIPAN NG PAGASA ANG MGA TAO UPANG PATULOY NA YAKAPIN ANG MABUTI AT PANANALIG SA DIYOS MULA SA KANYANG SALITA O BIBLE AT MARAMING MAKAISA O MABUO NA ANG ITINAKDA NG DIYOS SA MGA PANAHONG ITO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

  

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE  "Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis" Hebrews 5:8.  "Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago ng kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapurihan ngayon at magpakailan, Amen." 2Peter 3:18.  "Binigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak."2:peter 3:9.  "Sapagkat kailangang kayo'y manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng Mabuting Balita na inyong narinig." Colossians 1:23.  "Bagamat ibig ipakita ng Diyos and kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat ng parusahan at lipulin." Ginawa niya ito upang pakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noon una ay inihanda na para sa kaluwalhatian." Romans 9:22-23.  "Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pagiisip at sa mga di tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip; napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, at nahuhumaling sa pagpatay, pagtatalo, at pagdaraya. sila'y masisitsit". mapanirang puri, napopoot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang gumagawa ng ganito." Romans 1:28-32. "Pagkatapos, pinagsusumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisi't tumalikod sa kanilang mag kasalanan.".  "Ngunit sinasabi ko sa inyo, na sa Araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa dinanas ng sodoma." Matthew 11:20-22.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY COMING OF CHRIST AT HOPE - PAG-ASA ANG MENSAHE NG DIYOS NGAYON KAAKIBAT ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI MOTHER MARY AY TUNGKOL SA PAGDATING NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS AT ANG PANANALIG AT PAG-ASA SA PAGLILIGTAS NA ITO.  ANG PAHAYAG NG DIYOS MULA SA BAGONG TESTAMENTO SA PAGLILINGKOD NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PANAHONG ITO AY IBIG NIYANG IPAHIWATIG SA ATIN AT IPAALALA ANG KANYANG ITINAKDANG PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG GANAP NA BIGYAN NG KALIGTASAN ANG TAO MULA SA PAGKAKASALA AT MALIGTAS ANG NAGING TAPAT HANGGANG SA WAKAS KAAKIBAT NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS.  UMASA TAYO SA ATING PANANALIG AT SA GABAY NA PAMUMUHAY NA MABUTI NA ATING DAPAT TAHAKIN AYON SA SALITA NG DIYOS AT KABUTIHANG LOOB NIYA SA ATIN NA BIGYAN TAYO NG MARAMING PAGKAKATAON UPANG MAKAISA AT HINDI MAPAHAMAK AT MAKAISA SA KALIGTASAN SA TAKDANG PANAHON.  UPANG MAISAGAWA NATIN ANG PANANALIG AT PAGTALIMA SA KALOOBAN NG DIYOS AY MATUTO TAYONG MAGTIIS UPANG MAPAGTAGUMPAYAN ITO AT MANALIG SA HABAG NG DIYOS PARA SA KALIGTASAN.  MAHAHABAG ANG DIYOS SA ATIN NA SUMUSUNOD AT NAGBABALIK LOOB PARA SA KALIGTASAN AT ANG MGA SUMUWAY AT HINDI NANATILI SA DIYOS SA PAGKAKATAON NA IBINIGAY SA KANILA AY POOT NG DIYOS ANG KANILANG TATAMUHIN.  SINASABI NIYA DITO AT IPINAAALALA ANG MGA MORTAL SIN NA ANG KINAHAHARAP AY KAMATAYAN AT KAMATAYANG ESPIRITWAL HINDI LANG SA KAMANDAG NG KASALANAN PRAKTIKAL. 


MAGTIIS SA PANANALIG AT MANATILI SA DIYOS AT MAGSISI AT TALIKDAN ANG KASALANAN UPANG ANG AWA NG DIYOS AY SUMAATIN.  MANALIG SA AWA AT PAG-IBIG NG DIYOS AT MAMUHAY AYON SA KALOOBAN NIYA AT HINDI NIYA LILIMUTAI ANG INYONG PAG-IBIG AT KABUTIHANG LOOB AT PAGTULONG SA KAPWA PARA KAHABAGAN AT KAAWAAN SA BUHAY AT TAKDANG PANAHON.   

SA ISYU NA KINAHAHARAP NG BANSA AT MUNDO NA MGA KABI-KABILANG SAKUNA DAHIL SA PAGKAKASALA NG TAO
 MULA SARILING INTERES NA MAGING SAKIM NA YUMAMAN AT KAHIT MAKAKAAPEKTO SA KALIKASAN O NAGING GLOBAL WARMING AY HINDI NITO INALINTANA. ANG MUNDO NGAYON MULA SA PAGKAKASALANG ITO AY NILILIGLIG NG MGA SAKUNA AT MALAKING EPEKTO ITO SA PAMUMUHAY AT BUHAY NA DAPAT ANG MGA TAO AY MAGBALIK LOOB AT SISI SA DIYOS UPANG KAAWAAN TAYONG HUWAG PABAYAAN SA MGA SAKUNANG ITO NA HINDI ITO GRABENG MAGPAHIRAP SA TAO O ILIGTAS TAYONG NANALIG KUNG ITO MAN AY PAPAYAGAN NIYANG MANALASA SA SANGKATAUHAN O BANSA.  ATING IPAGDASAL ANG KAPATAWARAN SA PAGKAKASALANG ITO NG MARAMI NA SUMIRA NG ATING KALIKASAN UPANG TAYONG MGA NANALIG AT GUMAGAWA NG MABUTI MAGING ITONG MGA TAONG ITO AY BIGYAN NG PAGKAKATAON NA MABUHAY SA LIGLIG NG MGA SAKUNANG ITO.  MAGTULUNGAN TAYO AT MAGKAISANG MANALIG SA DIYOS PARA SA AWA NILA AT SA ATING PAMUMUHAY PARA SA KAPAYAPAAN AT PAGPAPALAGO NG KABUTIHAN AT MABUTING PAMUMUHAY.  ANG MGA ITO AY PAWANG PASIMULA PA LANG SA NALALAPIT NA PAGHUHUKOM NG DIYOS O SA PAGHUHUKOM NG DIYOS.  SABI NGA NI SAN PEDRO SA ATING KASASAPITAN SA ARAW NA YAN 2PETER 3:10-11 AY ITALAGA NA NATIN ANG ATING SARILI SA DIYOS AT MAMUHAY NG NAAYON SA KALOOBAN NIYA AT AYON DIN SA SUMBAT NI PANGINOONG KRISTO HESUS SA JERUSALEM NA GRABE ANG KASASAPITAN NILA SA ARAW NG PAGHUHUKOM DAHIL SA HINDI NITO PAGSISI AT BALIK LOOB SA DIYOS SA KANYANG MGA PANGARAL KUNG KAYA'T SUMUNOD SA ARAL NI KRISTO UPANG KAAWAAN NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON AT ILIGTAS NI KRISTO BILANG ITINALAGA DITO SA PAGHUHUKOM NA ITO.


SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     
MATTHEW 28:18-20 SINUGO ANG LABINGDALAWA,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAGSUGO NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA MGA ALAGAD BAGO SIYA UAMKSYAT SA LANGIT AT BINASBASAN NIYA ANG MGA ITO UPANG PAPANALIGI NAT GAWING ALAGAD ANG BUONG MUNDO O MGA BANSA SA KANYA AT SUMUNOD SA KANYANG MGA SALITA AT UTOS.  SI HESUS AY ALGING NAKAGABAY AT AGAPAY SA MGA APSOTOL HANGGANG WAKAS O SA LAHAT NG MGA TAONG MAGING TAGASUNOD AT MANANALIG SA KANYA BILANG ANAK NG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS.  MATTHEW 9:35-38 NAHABAG SI JESUS SA TAO.  NAHAHABAG SI JESUS SA TAO DAHIL SA KULANG ANG MANGGAGAWA NITO PARA AKAYIN AT PASTULIN ANG TAO O ANIHIN PARA SA PANANALIG SA DIYOS.  MAGING LINGKOD NG DIYOS AT AKAYIN ANG TAO SA PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KUSANG NAGBIGAY NG PANAHON PARA PAGLINGKURAN ANG DIYOS SA MUNTING KAKAYANAN NITO NA IHASIK ANG SALITA NG DIYOS AT NAGPAPASALAMAT NAMAN TAYONG ANG GABAY NG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS MULA SA BLESSNING NG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY ATING KAAGAPAY ITO SA PAGEEBANGHELYO AT PAGHAHASIK NG MABUTING BALITA O SALITA ANG DIYOS.  SANAY AY MAGABAYAN NG BIBLE LIGHT PROMOTIONS ANG  LAHAT SA PAG-ASA NG PANANALIG SA ATING DIYOS AT KRISTO HESUS SA KANYANG TAKDANG PAGBABALIK SA KINABUKASAN.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


PEACE TALKS TO WAR CONFLICTS... WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21"


THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail