Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 23 January 2016

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JANUARY 24, 2016


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY 
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JANUARY 24, 2016
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE
IN THE PHILIPPINES AND THE WORLDTEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"GOD IS ALMIGHTY"

'Ito ang aming narinig sa kanyang Anak, at ipinahahayag namin sa inyo: ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadilman sa kanya." 1John 1:5  

"Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan, at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig." Romans 9:17

"Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol" Matthew 9:36

"Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain."
Mark 8:2

"Kaya't ang pasiya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban ng tao o pagsisikap ng tao." Romans 9:16

"sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.  kaya't sa lahat ng lupain, mula Jerusalem hanggang ilirico ay naipangaral ko na ang mabuting Balita." Romans 15:19


CBCP AND VATICAN UPDATES

"Pope Francis approves decrees for miracles, martyrdom"
"Pope to CBCP: Seek ‘new ways’ to proclaim God’s mercy"

"Isyung GODS MERCY"
"Isyung Decree ng Miracles at Martyrdom"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"TODAY UPDATES JANUARY 24, 2016 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.
THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "Pope to CBCP: Seek ‘new ways’ to proclaim God’s mercy"IN POPE WEBSITE ISSUE "Pope Francis approves decrees for miracles, martyrdom". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Ito ang aming narinig sa kanyang Anak, at ipinahahayag namin sa inyo: ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadilman sa kanya." 1John 1:5 .  "Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan, at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig." Romans 9:17.  "Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol" Matthew 9:36.  "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain." Mark 8:2.  "Kaya't ang pasiya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban ng tao o pagsisikap ng tao." Romans 9:16 .  "sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. kaya't sa lahat ng lupain, mula Jerusalem hanggang ilirico ay naipangaral ko na ang mabuting Balita." Romans 15:19

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Pope to CBCP: Seek ‘new ways’ to proclaim God’s mercy" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA "HABAG NG DIYOS" MULA SA HINDI MATAROS NITONG PAGIBIG.  GINABAYAN NG SANTO PAPA ANG CBCP NA IHAYAG AT PAIRALIN ANG HINDI MATAROS NA PAG-IBIG NG DIYOS SA KANYANG PAGKAHABAG SA PAMAMALAKAYA NITO SA TAO.  SINABIHAN NIYA ANG CBCP NA IHAYAG ANG SALITA O AWA NG DIYOS SA IBANG PAMAMARAAN NG PANGANGARAL.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY KAAKIBAT ANG PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS AT KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY PATULOY ANG SUPORTA SA ATING KAPARIAN AT SIMBAHANG KATOLIKO AT ANG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY AY GUMABAY SA INYO MULA SA PAGLILINGKOD NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS.  GABAYAN NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY ANG INYONG PAGTITIPON AT KABABALAGHAN NG DIYOS UPANG SA GAYON AY LALONG MAGING MASIDHI ANG INYONG PANANALIG SA DIYOS AT PANGANGARAL SA TAO NG SALITA AT PANANALIG SA DIYOS.  KAGAYA NI SAN PABLO ANG KAAGAPAY ANG MILAGRO NG DIYOS SA PANGANGARAL NAWAY GAYUNDIN SA INYO.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope Francis approves decrees for miracles, martyrdom". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA MGA REKESITOS PARA SA BEAIFICATION NG ISANG SANTO NA MGA HIMALA AT PAGKAMARTIR NA DAPAT NA MAGAWA AT MANGYARI SA ISANG TAO.  IBINIGAY NILA ANG IBAT IBANG KABABALGHAN AT INTERCESSION NA KANILANG BINIGYAN NG GAWAD NG PAGKASANTO MULA SA MGA HIMALA AT PAGKAMARTIR NA KANILANG SINUONG PARA SA DIYOS AT KABUTIHAN NG KAPWA AT MUNDO.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANINIWALA SA MGA NANGYARING PAGGABAY NG DIYOS SA MGA TAONG ITO AT GAWAD NG ATING SIMBAHANG KATOLIKO DITO MULA SA ROMA AT ANG KABANALAN AT GABAY SA PANANALIG NA AMBAG NILA AY NAKABUTI AT GABAY SA PANANALIG SA MGA TAO AT MUNOD MULA KRISTIYANONG NANANALIG. MULA SA PAGLILINGKOD NG BIBILE LIGHTS PROMOTIONS ANG KALIWANAGAN NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BANAL NA SANTA MARIA AY MAGBIGAY DIN NG KALIWANAGAN SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO MULA SA SANTO PAPA FRANCIS AT IHAYAG ANG SALITA NG DIYOS AT MABIGKIS AT MABUKLOD ANG MANANAMPALATAYA SA MATATAG NA PANANALIG AT ANG MUNDO AY MAPAGBUKLOD SA PANANALIG SA DIYOS AT KRISTO HESUS SA GABAY NA ITO NG BANAL NA SANTA MARIA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NANANALIG NA GABAYAN ANG SANTO PAPA AT MGA KAPARIAN NG KALIWANAGAN NI MOTHER MARY SA INYONG PAGHAHAYAG NG SALITA NG DIYOS.  GOD ALMIGHTY POWER BE WITH YOU IN SPREADING HIS NAME AND WORDS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

  
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US.  AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Ito ang aming narinig sa kanyang Anak, at ipinahahayag namin sa inyo: ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadilman sa kanya." 1John 1:5 .  "Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan, at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig." Romans 9:17.  "Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol" Matthew 9:36.  "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain." Mark 8:2.  "Kaya't ang pasiya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban ng tao o pagsisikap ng tao." Romans 9:16 .  "sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. kaya't sa lahat ng lupain, mula Jerusalem hanggang ilirico ay naipangaral ko na ang mabuting Balita." Romans 15:19.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S.  THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY  "GOD IS ALMIGHTY".  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA KAPANGYARIHAN NG DIYOS AT KANYANG HABAG.  MAKAPANGYARIHAN ANG DIYOS AT ANG KAPANGYARIHANG ITO AY KANYANG IBINABAHAGI AT GABAY SA KANYANG LAHAT NG NILIKHA. MAHABAGIN ANG DIYOS AT HINDI NIYA GINAGAMIT BASTA BASTA ANG KANYANG DI MATAROK NA KAPANGYARIHAN UPANG MAPARUSAHAN AT KAPOOTAN ANG KANYANG MGA NILALANG. BINIBIGYA NIYA NG PAGKAKATAON LAHAT UPANG MAGSISI AT MAGBAGO UPANG MAKAISA SA KANYANG IPINANGAKONG PAGHAHARI AT KAHARIAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN NA KANYANG ARAL AT SALITA HANGGANG KAY CRISTO HESUS, ANG MABUTING BALITA. SI KRISTO HESUS ANG HABAG NG DIYOS SA ATIN NG SIYA AY ISUGO AT MAGKAPASAKIT PARA SA ATING KALIGTASAN NA IPINAKO SA KRUS AT PINATAY NG MGA TAO SUBALIT KATUPARAN NG KALIGTASAN ITO SA KANYANG MULING PAGKABUHAY UPANG TALUNIN ANG KAMATAYAN NA ISINUMPA SA TAO MULA NG SIMULA.  NAHABAG ANG DIYOS NA BIGYAN MULI TAYO NG PAGKAKATAO MULA KAY KRISTO HESUS BILANG TIGAPAMAGITAN.


BINIGYAN TAYO NG DIYOS ANG MANGANGARAL NA KAGAYA NI KRISTO HESUS UPANG ILIGTAS TAYO SA KASALANAN
MULA SA PANGANGARAL NG SALITA NG DIYOS AT ITALAGA ANG SARILI SA MABUTI.  HINDI LAMANG ITO PAGLILIGTAS SA ISANG TIYAK NA KAMATAYAN O ISANG PANGYAYARI NA INILILIGTAS ANG TAO SA KAMATAYAN. SA PAMAMAGITAN NG PANGANGARAL NA IWASAN ANG KASAMAAN AT MAMUHAY NG MABUTI AYON SA KALOOBAN NG DIYOS AY INILILIGTAS TAYO SA KAMATAYAN AT HINDI LANG SA PRAKTIKAL ITO KUNDI ESPIRITIWAL ITO NA MAY BUHAY NA WALANG HANGGAN PA.  IAADYA TAYO SA MASAMA SA PANANALIG SA DIYOS AT TATAKDAAN TAYO NG MAHABANG BUHAY TUNGO SA BUHAY NA WALANG HANGGAN ESPESYAL NA DUMATING ANG DIYOS SA PANAHONG BUHAY KA PA NA HINDI KA MAKAKARANAS MAMAMATAY.  HINDI LANG ITO PRAKTIKAL NA INGATAN AT ALAGAAN ANG SARILI PARA HUWAG MAPAHAMAK KUNDI MAY KAPANGYARIHAN NA GABAY ANG DIYOS SA PANANALIG SA KANYA PARA GABAYAN KA NG BUHAY AT KALUSUGAN, WIKA NGA NAG-IINGAT KA MULA SA MALUSOG NA KAISIPANG IBINIGAY SA IYO AT MAY GABAY KA PA MULA SA DIYOS SA PANANALIG MO SA KANYA.  SA ATING PAGHIHIRAP SINASAMAHAN TAYO NG DIYOS AT MAY MABUBUTING LOOB NA IPINADADALA SIYA PARA MATULUNGAN ANG NAGHIHIRAP.  HUWAG TAYONG MATUKSO NA GUMAWA NG MASAMA SA PAGHIHIRAP KUNDI KUMAPIT SA PANANALIG SA DIYOS AT MABUTI.  IPINAKITA NG DIYOS ANG FASTING NIYA NA 40 DAYS AT TINUKSO SIYA NG DEMONYO SUBALIT NAGPAKATATAG SIYA AT GANITO NATIN GAYAHIN ANG MARARANASAN NATING HALOS HINDI NA KUMAIN SUBALIT KAPIT PA RIN SA MABUTI. 


ANG SALITA NG DIYOS SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO AT GABAY NITO NA ATING INIHAYAG SA ATING PROMOSYON AY MAKAGABAY SA ATING SIMBAHANG KATOLIKO NA MAKAPANGARAL SA TAO NG MATATAG SA PANANALIG SA DIYOS.  KAHABAGAN ANG MGA TAONG NAGHIHIRAP AT NANANALIG AT GABAYAN SILANG MABUTI SA PANANALIG SA DIYOS SA GITNA NG KAHIRAPANG ITO UPANG HINDI SILA MAIILIGAW NG DEMONYO SA MASAMANG GAWA SA KADAHILAAN NG KAHIRAPAN.  GABAYAN ANG BAWAT GOBYERNO SA MUNDO ESPESYAL ANG GOBYERNO NG PILIPINAS SA PAMAMALAKAD NAMAN UPANG BIGYAN NG PAGRERESOLBA ANG KAHIRAPAN.  ANG PAG-IBIG NG DIYOS AY MAIIPAKITA NG SIMBAHAN SA GABAY NA ITO NG SIMBAHAN SA BAWAT GOBYERNO AT LIPUNAN.   IPAGPATULOY ANG ABUTIN ANG BAWAT SULOK NG DAIGDIG UPANG MAARALAN NG SALITA NG DIYOS HANGGANG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS.

     
SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     


IBIGIN ANG KAAWAY LUKE 6:24-36,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA PAG-IBIG SA KAPWA KUNG SAAN MAIIPAKITA NATIN SA KANILA ANG ATING PAG-IBIG KUNG KAKAAWAAN NATIN SILA AT PATATAWARIN NATING SILA SA KANILANG MALING GAWA.  "MAGING MAHABAGIN KAYO GAYA NG INYONG AMA".  SA ATING PAGKAHABAG SA KANILA ATIN SILANG ITUWID NG LANDASIN SA BUHAY AT IARAL NATIN ANG SALITA NG DIYOS.  ARALIN NATIN SILANG GUMAWA NG MABUTI AT HINDI ANG MAKIPAGAWAY SA KANILA AT WALA TAYONG KAPANGYARIHAN NA MAGPARUSA KUNDI ANG DIYOS AT ANG GOBYERNONG KANYANG GINAWA LAMANG.  BIGYAN NATIN NG PAGKAKATAONG MAGBAGO ANG MGA KAAWAY NATIN AT MAGSISI SA KANILANG PAGKAKASALA KUNG PAANO TAYO BIGYAN NG PAGKAKATAON NG DIYOS AT PAGASA SA BUHAY.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.         


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  


STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 


"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21

 
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com 
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail