Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Sunday, 6 December 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates DECEMBER 06, 2015BIBLE LIGHTS PROMOTIONS 
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY 
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates DECEMBER 06, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ANG PAGMAMAHAL NG DIYOS SA SANLIBUTAN"

"Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16
"tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at iaalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami."  Matthew 20:28
"Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus.  "Ang lumalapit sa akin hindi na mauuhaw kailanman." John 6:35
"ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos-pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon." Romans 8:39
"Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Kristo." Philippinians 1:27
CBCP AND VATICAN UPDATES

"Advent, perfect example of God’s mercy – priest"

"Pope Francis receives the President of the Philippines"
SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung Pagbisita ni Presidente Aquino Kay Pope sa Vatican"
"Isyung Advento at Awa ng Diyos"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...
"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES DECEMBER 06, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope Francis receives the President of the Philippines". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Advent, perfect example of God’s mercy – priest". THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16.  "tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at iaalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Matthew 20:28.  "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin hindi na mauuhaw kailanman." John 6:35.  "ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos-pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon." Romans 8:39.  "Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Kristo." Philippinians 1:27


THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Advent, perfect example of God’s mercy – priest" ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA ADBENTO AT ANG AWA NG DIYOS.  ANG ADBENTO AYON SA PANGARAL NG PARING KATOLIKO MULA BULACAN AY TUNGKOL SA ADBENTO NA ISA ITONG HALIMBAWA NG AWA NG DIYOS SA SINUMANG MAY KINAHAHARAP SA BUHAY.  ANG PAGDATING AT PAGSUGO NG DIYOS SA PANGINOONG KRISTO HESUS AY ANG KANYANG HINDI MATINGKALANG AWA SA ATING LAHAT.  ANG ADBENTO AY ANG PAGSILANG NG PANGINOONG KRISTO HESUS O GENERALLY AY ANG NASABING PAGSUGO SA KANYA NG DIYOS PARA SA ATING KALIGTASAN.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SANGAYON AT SUMUSUPORTA SA PANGARAL NA ITO HINGGIL SA AWA NG DIYOS SA PAGDATING NG KRISTO MULA SA KANYANG PAGSILANG SA PAGPAPAALALA NG ADBENTO.  ANG MABUTING LOOB PA DITO AY MAHAL NG ATING KAPARIAN ANG MGA IP'S O INDIGENOUS PEOPLE O DUMAGAT IN PARTIKULAR NA KANILANG TINUTULUNGAN AT GINAGABAYAN ESPIRITWAL SA BULACAN.  ANG PANGINOONG KRISTO HESUS ANG IBINIGAY SA ATIN BILANG TIGAPAGLIGTAS SA AWA SA ATIN NG DIYOS AT SIYA AY ATING LAKAS NG LOOB AT SANDIGAN UPANG HARAPIN ANG MGA DAGOK SA BUHAY AT MAGING MATIBAY SA ATING PAMUMUHAY NA YAKAPIN ANG DIYOS AT MABUTI MULA SA KANYANG PAGLILIGTAS.  MAGPASALAMAT TAYO SA DIYOS AT ISINUGO NIYA SI KRISTO HESUS PARA SA KALIGTASAN NG LAHAT MULA SA KANYANG MGA ARAL AT PAGLILIGTAS SA KRUS AT KASAMAAN.  NGAYONG DARATING NA PASKO ATING ALALAHANIN ANG PAGSILANG NG KRITO HESUS AT ANG AG-BIG AT PANANALIG AY LAGING SUMAATIN AT DALAHIN SA ATING PAMUMUHAY UPANG HINDI MALIWAG NG LANDAS TUNGO SA KASAMAAN AT MALING PANINIWALA.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Advent, perfect example of God’s mercy – priest". THE VATICAN TODAY AND POPE FRANCIS SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA PAGTANGGAP NG ATING SANTO PAPA SA PAGBISITA NG PRESIDENTE AQUINO O NG PILIPINAS SA ROMA, ITALYA.  MAGANDA ANG PAKIKITUNGO NG ATING SANTO PAPA SA PILIPINAS AT ATING PRESIDENTE AT ANG KANILANG MEETING AYON SA SANTO PAPA AY "CORDIAL" MAINIT AT MAGANDA WIKA NGA SA PILIPINAS.  KANILANG PINAG-USAPAN DITO ANG KALAGAYAN NG PILIPINAS PARTIKULAR ANG KAPAYAPAAN SA MINDANAO AT ANG COP21 PERSPECTIVE.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY LUBOS ANG KASIYAHAN SA PAGTATAGPONG ITO NG ATING SANTO PAPA AT PRESIDENTE NG PILIPINAS BILANG PILIPINO O MAMAMAYANG PILIPINO AT PANGRELIHIYONG USAPING ITO AY ATING IKINAGAGALAK NA NAGING YAPAK NG ATING PANGULO SA KANYANG PAMAMAHALA AT NAPAKAGANDANG ORAS ITO NA GINAWA NG ATING PRESIDENTE KUNG SAAN ANG KANYANG PUSO AT ISIPAN AY MAY ESPIRITWAL NA PANININDIGAN SA KANYANG PAMAMAHALA. ANG USAPING PANGKAPAYAPAAN SA MINDANAO AY MAHALAGANG USAPIN DITO BILANG MABUTING KRISTIYANO SA PAKIKIHARAP SA MUSLIM DUON AT KAGULUHAN DUON AT ANG PAMAHALAAN AY PANTAY SA KARAPATAN SA RELIHIYON AT KULTURA.  ANG GABAY NG SANTO PAPA MULA SA ATING PRESIDENTE AT BANSANG PILIPINAS AY KAPAYAPAAN AT MAKADIYOS NA PERSPECTIBA AT SA USAPING ITO ANG KUMON NA MABUTI AY TUWIRANG MAGAGAWA KUNG MAY MABUTING GABAY ESPRITIWAL ANG DIYOS SA ATIN.  ANG PAGBISITANG ITO AY MAGBIGAY NG MABUTING KAHULUGAN SA MAMAMAYANG PILIPINO AT PAMAHALAAN UPANG SA GAYON AY MAGING MATIBAY SA PAGSUNOD AT PAMAMALA NG MABUTI ANG ATING BANSA MULA SA KUMON NA MABUTI NA PAGKAKAISA.  ANG EQUAL JUSTICE AT KAPAYAPAAN AY MAPAIRAL SA BANSANG PILIPINAS AT MAKAPAMUHAY NG MAUNLAD ANG MGA TAO NG WALANG GULO AT PANANAMANTALA.  SANA AY MAKATULONG ANG ATING PAMAHALAAN NA MAGING BAYAN TAYO NG DIYOS HANGGANG TAKDANG PANAHON.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

  
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORD'S THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO US AGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." John 3:16.  "tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at iaalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Matthew 20:28.  "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin hindi na mauuhaw kailanman." John 6:35.  "ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos-pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon." Romans 8:39.  "Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa Mabuting Balita tungkol kay Kristo." Philippinians 1:27.  THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.          


ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S. 
 THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK AY "ANG PAGMAMAHAL NG DIYOS SA SANLIBUTAN".  ANG BIBLE VERSES NA ARAL AT MENSAHE NG DIYOS MULA SA MABUTING BALITA NGAYONG LINGGONG ITO MULA SA PAGLILINGKOD NG ATING BIBLE LIGHTS PROMOTIONS KAAGAPAY ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO AY TUNGKOL SA "PAGMAMAHAL NG DIYOS SA SANLIBUTAN"  AYON SA KANYANG MENSAHE AY IBINIGAY NIYA ANG KANYANG BUGTONG NA ANAK PARA HINDI TAYO MAPAHAMAK AT NG MALIGTAS TAYO AT MAGKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.  SA PAMAMAGITAN NI KRISTO HESUS AY IPINANGARAL AT GINANAP NIYA ANG MABUTING BALITA NG PAGHAHARI NG DIYOS.  SA MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS MAGMUMULA ANG PAGHAHARI NG DIYOS KUNG SAAN ISINUGO SIYA NG DIYOS PARA ILIGTAS ANG NAGKAKASALA AT ANG SIMULANG PAGKAKASALA NG SANLIBUTAN UPANG BIGYAN TAYO MULI NG PAG-ASA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN AT MAKAISA SA PAGHAHARI NG DIYOS.  ANG HABAG SA ATIN NG DIYOS AT PAGMAMAHAL AY HINDI MAPAPANTAYAN SA PAGPAPATAWAD SA ATIN MAGING MAHIGPIT MAN SIYA SA KANYANG PAMANTAYAN LABAN SA NAGKAKASALA.  ANG MABUTING BALITA ANG PAGMAMAHAL SA ATIN NG DIYOS AT WALANG MAKAKAPAGHIWALAY SA ATIN SA PAG-IBIG NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  SI HESUS ANG PAGKAING NAGBIBIGAY BUHAY IBINIGAY SIYA SA ATIN NG DIYOS UPANG ANG MANALIG SA KANYA AY HINDI NA MAUUHAW AT MAGUGUTOM KAILANMAN AT MAGKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.  PINAGPAGLINGKOD NG DIYOS ANG SARILI NIYANG ANAK SA SANLIBUTAN UPANG ILIGTAS SA PANGANGARAL NG MABUTING BALITA AT PAGLILIGTAS SA KRUS AT KASALANAN NG TAO.  TAYO AY INILILIGTAS NG DIYOS AT PINALALAYA SA PAGKAKASALA MULA SA KANYANG ARAL AT PAGKAKAPAKO SA KRUS AT MULING PAGKABUHAY AT ANG MANALIG AT TUMALIMA NG KANYANG SALITA AY MAY GANAP NA KALIGTASAN.
ANG PAGMAMAHAL NG DIYOS AT AWA AY IBINIGAY NIYA SA ATIN UPANG PAWIIN ANG ATING PAGKAKASALA NA HUMANTONG SA KAMATAYAN MULA SA ATING NINUNO AT ANG MABUTING BALITA NG PAGLILIGTAS NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA KRUS AY IBINIGAY NIYA SA ATIN UPANG ISALBA NA TAYO SA KAMATAYAN AT BIGYANG PAG-ASA SA BUHAY NA WALANG HANGGAN.  HINDI MAN PRAKTIKAL NA INILILIGTAS TAYO SA ISANG TIYAK NA KAMATAYAN SA ISANG SITWASYON AY INILIGTAS TAYO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS UPANG MAKAIWAS DITO AT ANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA KRUS AT ANG MANALIG AT TUMALIMA SA SALITA AY MALILIGTAS MULA SA ARAW ARAW NITONG PAMUMUHAY.  MALIBAN SA PRAKTIKAL NA ARAL NA ISASAGAWA NATIN MULA SA PAGPAPALAGANAP NG PAG-IBIG UPANG MALIGTAS TAYO ESPIRITWAL AT PRAKTIKAL SA KAMATAYAN AY MAY GABAY ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS UPANG HINDI TAYO MAPAHAMAK.

SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
     

ROMANS 1:1-7 SULAT NI SAN PABLO SA TAGA ROMA,  ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG AT PATOTOO NG APOSTOL AY TUNGKOL SA ARAL  NG MABUTING BALITA NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA INIATANG KAY SAN PABLO UPANG IHAYAG SA MUNDO.  ANG MABUTING BALITA AY TUNGKOL SA KANYANG ANAK ANG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS, ANG KANYANG MULING PAGKABUHAY KUNG SAAN IPINAMALAS DITO ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS SA BUHAY NA WALANG HANGGAN AT PAGLILIGTAS SA ATING KASALANAN O KAMATAYAN. DITO TAYO INILIGTAS SA KAMATAYAN NG DIYOS SA MULING PAGKABUHAY O BINIGYAN MULI TAYO NG PAGKAKATAONG MAGKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN BAGAMAT MAY TAKDA SA BAWAT TAO HANGGAT HINDI PA SIYA DUMARATING AY HINDI TAYO MAPAPAHAMAK SA MANANALIG SA KANYA UPANG  ILIGTAS TAYO SA KAPAMAKAN O KAMATAYAN TUNGO SA BUHAY NA WALANG HANGGAN. ANG ROMA AY BANSANG TINATAWAG UPANG MAGING BAYAN NG DIYOS.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.         


ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDANCE AY PATULOY NA
NANGANGARAL AT NAGHAHATID NG MENSAHE NG DIYOS MULA SA ESPIRITU SANTO SA ARAL AT SALITA NG DIYOS SA BIBLE UPANG BIGYANG LIWANAG AT AKAYIN ANG LAHAT SA KALIGTASAN.  ANG MGA MENSAHE AT ARAL NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS SA BIBLE KAAKIBAT NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA AY NAWAY MALIWANAGAN KAYO SA INYONG PANANALIG TUNGKOL SA MULING PAGBABALIK NG PANGINOONG KRISTO HESUS SA TAKDANG PANAHON NA MANALIG NG HUSTO SA MGA PANAHONG ITO AT KINABUKASAN AT UMASA SA KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS AY NAKABANTAY SA ATIN HANGGANG WAKAS AT ANG KALIWANAGAN NI BANAL NA SANTA MARIA AY KANYANG IGINAGABAY SA ATIN PARA SA ATING PANANALIG SA DIYOS AT KANYANG MGA ARAL.  NAWA'Y ANG KALIWANGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY GABAYAN ANG ATING PANANALIG AT MAGING MATIBAY TAYO SA PANANALIG SA DIYOS SA TRIBULASYONG NANGYAYARI O HULING ARAW HANGGANG PAGLILIGTAS NG PANGINOONG KRISTO HESUS.  HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.      

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.    

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS, PRACTICE GOOD IT IS YOUR GREAT RESPONSIBILITY.  BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.      

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  
STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS.  

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD.  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 

"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21,
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...
TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117..... 

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7 
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO."  
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-
-------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail