Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 27 June 2015

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JUNE 28, 2015


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JUNE 28, 2015
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS
BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE

IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

TEACHING OF GOSPELTEACHING OF FAITH
SPIRITUAL SALVATION'S
MESSAGE OF GOD
"ANG ANGHEL NG DIYOS"
"ANG TAO AT ANGHEL AT SI KRISTO HESUS"

"Ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesu-Cristo na anak niya, ang paglingap, habag, at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig."2John 1-3
"Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos."  Hebrews 1:6

"Ano ang anghel kung gayon? Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos, at mga sinugo niya upang tumulong sa mga maliligtas." Hebrews 1:14
"Nakita ko ang isa pang anghel ng Diyos na lumilipad sa kalawakan, dala ang di-magmamaliw na Mabuting Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa lipim wikam at bayan.  Sinabi niya ng malakas; Matakot kayo sa Diyos, at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan! Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol.  Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig!" Revelations 14:6-7
"Isa pang anghel, na may dalang gintong insensaryo, ang dumating at tumayo sa harap ng dambana.  Binigyan siya ng maraming kamanyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos." Revelations 8:3
  "pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Cristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa" Ephesians 1:10
 CBCP AND VATICAN UPDATES

"Pope affirms CBCP ‘ecology efforts’ in new encylicaI"

"Pope: True authority of Church of Rome is the love of Christ"

SPIRITUAL GUIDANCE

"Isyung Gabay Ekolohiya ng Santo Papa"
"Isyung Authority of Church in Rome"


KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...
"The lights of God thru Jesus Christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings, lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"

TODAY UPDATES JUNE 28, 2015 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.

THE ISSUE TODAY IN POPE WEBSITE "Pope: True authority of Church of Rome is the love of Christ". IN CBCP WEBSITE ISSUE "Pope affirms CBCP ‘ecology efforts’ in new encylicaI".  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE FROM THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, HIS WORDS IN THE BIBLE, "Ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesu-Cristo na anak niya, ang paglingap, habag, at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig."2John 1-3.  "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos."  Hebrews 1:6 .  "Ano ang anghel kung gayon? Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos, at mga sinugo niya upang tumulong sa mga maliligtas." Hebrews 1:14. "Nakita ko ang isa pang anghel ng Diyos na lumilipad sa kalawakan, dala ang di-magmamaliw na Mabuting Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa lipim wikam at bayan.  Sinabi niya ng malakas; Matakot kayo sa Diyos, at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan! Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol.  Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig!" Revelations 14:6-7.  "Isa pang anghel, na may dalang gintong insensaryo, ang dumating at tumayo sa harap ng dambana.  Binigyan siya ng maraming kamanyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos." Revelations 8:3.  "pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Cristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa" Ephesians 1:10
 

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "Pope affirms CBCP ‘ecology efforts’ in new encylicaI" .  ANG GABAY NG SIMBAHANG KATOLIKO MULA CBCP SA SAMBAYANANG PILIPINO O BANSANG PILIPINAS AT MUNDO AY HINGGIL SA APIRMASYON NG ATING SANTO PAPA SA ECOLOGICAL EFFORTS NG CBCP SA ENCYCLICAL NITO SA MGA BISHOPS SA SIMBAHANG KATOLIKO.  ANG NASABING SULAT NG SANTO PAPA PARA SA BISHOPS AY PARA SA PAGPAPAHALAGA SA KALIKASAN AT KAPALIGIRAN O EKOLOHIYA KUNG SAAN ANG ATING MUNDO NGAYON AY BATBAT NG PROBLEMANG PANGKALIKASAN O TINATAWAG NA GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE.  AYON SA SANTO PAPA ANG CBCP AY NASA RIGHT TRACK SA ECOLOGICAL MOVES NITO O PAGKILOS HINGGIL SA SULAT NG SANTO PAPA.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY SUMUSUPORTA SA ATING SANTO PAPA AT CBCP O BUONG SIMBAHANG KATOLIKO SA ESPIRITWAL NA PAGGABAY NITO HINGGIL SA ATING KALIKASAN O KINAHAHARAP NATIN SA ATING MUNDO AT PANGANGALAGA DITO AT ANG PAGTULONG SA MAHIHIRAP AT KULTIBASYON NITO PARA SA KAPAKANAN NG LAHAT BILANG GINAWA NG DIYOS.  ANG ATING MUNDO AY NILIKHA NG DIYOS PARA SA ATING LAHAT AT PAPURIHAN NATING ANG DIYOS SA PAGBIBIGAY SA ATIN NITO NG KUMPLETO AT SOBRANG MABUTING TIRAHAN PARA SA PAMUMUHAY NA GUSTO NIYA PARA SA TAO AT ARAW NG PAGLILIGTAS.

ANG MUNDO NGAYON SA MODERNONG PANAHON AT DAMI NG POPULASYON AY HINDI NAKAPAMUHAY NG MAAYOS AT ALAGAAN ANG KAPALIGIRAN AT KALIKASAN BAGKUS AY NASISIRA NG KABIHASNAN ANG ATING KAPALIGIRAN AT KALIKASAN O MUNDO SA HALIP NA ALAGAAN AT PAGANDAHIN AT PAUNLARIN PARA SA LAHAT SUBALIT MARAMI ANG NAGSUGAPA SA MUNDO AT PANSARILING INTERES ANG LAYON AT WALANG PAKIALAM SA MUNDO MASIRA MAN ITO SA KANILANG PAMUMUHAY O PAGPAPAYAMAN AT KONTROL NG TAO.  ANG SIMBAHANG KATOLIKO BILANG ITINATAG NG DIYOS PARA PAGKAISAHIN ANG TAO AY PAG-IBAYUHIN ANG HAKBANG NG MGA ITINALAGANG NAGLILINGKOD DITO UPANG GABAYAN ANG TAO SA PAGSASAAYOS NG MUNDO SA WASTONG PAMUMUHAY AT PAMAMAHAGI NITO AT PAGKULTIBA UPANG TAMASAHIN ITO ANG PANTAY AT WALANG MAGHIRAP SA PAMUMUHAY.  GABAYAN ANG LAHAT UPANG LINANGIN ANG MUNDO PARA PAUNLARIN AT HINDI SIRAIN PARA SA SUSUNOD PANG HENERASYON AT BILANG BINIGYAN NG DIYOS NG PANGANGASIWA DITO NA MABUTI.
ANG LIWANAG NG DIYOS AT KRISTO HESUS AT BIBLE SA GABAY NA LIWANAG AT APARISYON NI MOTHER MARY AY MAGKAISA SA PAGPAPAGANDA NG MUNDO AT ISAAYOS MULI ITO AT ANG KINAHAHARAP NATING GLOBAL WARMING AT CLIMATE CHANGE, ECOLOGICAL IMBALANCE  AT IBAT IBANG PROBLEMANG PANGKALIKASAN AY MARESOLBA.  ANG MGA ITINALAGANG ANGHEL NG KALIKASAN PARTIKULAR ANG ANGELS OF VIRTUES AY NAWAY TUMULONG SA ATIN SA PAGPAPANUMBALIK NG MUNDO NA ATING TIRAHAN AT ITOY PAGYAMANIN PARA SA LAHAT.  MANALIG SA DIYOS SA PAGKAKAISANG PAGANDAHIN AT PANGALAGAAN ANG MUNDO PARA SA ATING PAMUMUHAY NA MAY PANANALIG SA KANYA.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL FOR PEACE AND LOVE.

THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "Pope: True authority of Church of Rome is the love of Christ".  THE VATICAN TODAY SPIRITUAL GUIDANCE TO CATHOLIC BELIEVERS AND TO WHOLE WORLD AY HINGGIL SA GABAY ESPIRITWAL NG SIMBAHANG KATOLIKO SA MUNDO TUNGKOL SA ISYU NG KAPANGYARIHAN NG SIMBAHAN SA ROMA AY PAG-IBIG AT KALINGA NG DIYOS.  ANG SIMBAHANG ITINAYO NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AY BINIGYAN NIYA NG KAPANGYARIHAN UPANG GABAYAN ANG MUNDO AT PAGKAISAHIN MULA SA MGA ITINALAGA NIYANG MANGANGASIWA DITO KAGAYA NG APOSTO, LINGKOD, MANGANGARAL, PASTOR, PARI AT KUNG ANO ANO PA AY INALAGAAN NI KRISTO HESUS PARA SA GAWAING ITO.  SA ROMA ANG PUNONG SIMBAHANG KATOLIKO AY BINIGYAN NG MALAKING GAMPANIN NI KRISTO HESUS UPANG GABAYAN NG MUNDO SA PAGKAKAISA SA KRISTIYANISMO AT PANANALIG SA DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS.  ANG SIMBAHAN AT MGA MANGAGAWA NG SIMBAHAN AY PINAGHIRAPAN NG ATING PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG ITATAG ITO AT TUPARIN ANG LOOB NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NIYA AY ITATAYONG MULI ANG SIMBAHAN AT PALALAYAIN ANG LAHAT SA KASALANAN AT KAMATAYAN AT BIBIGYAN NG BUHAY NA WALANG HANGGAN MULI AT MAKAKAISA SA KAHARIAN NG DIYOS SA TAKDANG PANAHON.  ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AY NAKIKIISA SA ARAL NG DIYOS SA BIBLE HANGGANG PANGINOONG KRISTO HESUS SA SIMBAHANG KATOLIKO AT KASAMA ANG MILAGRO NG KALIWANAGAN AT APARISYON NI MOTHER MARY AY NAGAAMBAG KAMI NG PAGHAHASIK NG MABUTING BALITA SA MUNDO AT PAGPAPATIBAY NG PANANALIG SA DIYOS PARA SA KALIGTASAN MULA SA MABUTING PAMUMUHAY NG NAAYON SA ARAL NG DIYOS.   KEEP FAITH, HOPE AND LOVE IN ANY STATUS IN LIFE AND BE SAVED IN THE FUTURE.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO ALL THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDANCE THIS WEEK AND TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD, THE GOD LIGHTS AND WORDS OF GOD FROM HIS LIGHTS TO USAGAIN THE MESSAGE OF GOD TO ALL THIS WEEK FROM HIS WORDS IN THE BIBLE.  "Ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesu-Cristo na anak niya, ang paglingap, habag, at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig."2John 1-3.  "Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos."  Hebrews 1:6 .  "Ano ang anghel kung gayon? Sila'y mga espiritung naglilingkod sa Diyos, at mga sinugo niya upang tumulong sa mga maliligtas." Hebrews 1:14. "Nakita ko ang isa pang anghel ng Diyos na lumilipad sa kalawakan, dala ang di-magmamaliw na Mabuting Balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa lipim wikam at bayan.  Sinabi niya ng malakas; Matakot kayo sa Diyos, at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan! Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol.  Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig!" Revelations 14:6-7.  "Isa pang anghel, na may dalang gintong insensaryo, ang dumating at tumayo sa harap ng dambana.  Binigyan siya ng maraming kamanyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos." Revelations 8:3.  "pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Cristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa" Ephesians 1:10.   THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST AND HIS MESSAGE IN THE LIGHTS OF HIS WORDS THE BIBLE AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS YOU FOR YOUR GOODNESS AND SALVATION'S AND LIFE, RECEIVE AND HAVE FAITH ON IT AND PRACTICE GOOD DEEDS TO BLESS YOUR PRACTICAL AND SPIRITUAL LIFE.  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST RECEIVED GOD THRU JESUS CHRIST AND HIS TEACHING OF THE BIBLE TO LIVE WITH SALVATION'S.         

ON THE BIBLE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WE HOPE IT WILL LIGHTS THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD AND GUIDE YOU IN SALVATION'S. 
THE MESSAGE OF GOD THIS WEEK SA PANGKALAHATAN AY HINGGIL SA MGA ANGHEL NA GINAWA NG DIYOS AT KANILANG GAWAIN BILANG NILALANG NG DIYOS AT NAWAY INYONG MAUNAWAAN ANG SINASABING ITO NG DIYOS HINGGIL SA MGA ANGHEL AT TAO AT KRISTO HESUS.  MULA SA MABUTING BALITA AY IBINIGAY NG DIYOS ANG KANYANG MENSAHE AT SALITA HINGGIL SA MGA ANGHEL AT SINABI NIYA DITO ANG ANGHEL AY ESPIRITUNG GINAWA NG DIYOS UPANG TUMULONG SA MGA MALILIGTAS. NAPAKARAMING MGA NABANGGIT NA PAGSUGO SA MGA ANGHEL NG DIYOS PARA SA KALIGTASAN NG TAO ANDIYAN ANG PAGSUGO NG ANGHEL KAY SANTA MARIA SA KAPANGANAKAN NI KRISTO HESUS AT PAGPAPAIWAS SA KANILA SA TIYAK NA KAPAHAMAKAN, ANG PAGSUGO NG DIYOS NG ANGHEL KAY MOISES UPANG ILIGTAS ANG MGA ISRAELITA SA KAHIRAPAN AT PANGAALIPIN SA EHIPTO, ANG PAGSUGO NG DIYOS NG ANGHEL KAY ABRAHAM UPANG MALIGTAS SA PAGGUNAW SA ISANG BAYAN NUON AT PAGSUGO NG DIYOS NG ANGHEL KAY NOE UPANG MALIGTAS SA BAHA AT PAG-UNAW SA MUNDO AT NANALIG AT NANIWALA SILANG LAHAT SA MGA ANGHEL NA NILIKHA AT SINUGO NG DIYOS AT HANGGANG PAGSUGO KAY KRISTO HESUS BILANG NAGSALITA MULA SA DIYOS AT TAGAPAGLITAS PARA SA PAGHAHARI NG DIYOS NA DAPAT NATING PANALIGAN.  IPINANGARAL NI KRISTO HESUS ANG MABUTING BALITA AT LIHIM NA PANUKALA NG DIYOS ANG PAGKAISAHIN ANG ANGHEL AT MGA TAO SA TAKDANG PANAHON SA BAGONG LANGIT AT LUPA.  AYON PA RIN SA MENSAHE NG DIYOS SA REBELASYON AY MAGSUSUGO SIYA NG ANGHEL UPANG IPANGARAL ANG MABUTING BALITA AT SINASABI NG ANGHEL DITO SA INILARAWAN NI SAN JUAN AY MATAKOT TAYO SA DIYOS AT MALAPIT NA ANG PAGHUHUKOM AT MAGPURI SA DIYOS NA GUMAWA NG LANGIT AT LUPA AT LAHAT NG BAGAY.  SINASABI DIN SA MENSAHE NA ANG MGA ANGHEL SA KALANGITAN KASAMA ANG MGA HINIRANG NA NAGAALAY SA DIYOS NG KAMANYANG AT DALANGIN. 
ANG MGA ANGHEL AY ATING KAAGAPAY SA ATING PAMUMUHAY DITO SA MUNDO SILA AY MGA ESPIRITWAL NA
NILALANG UPANG AGAPAYAN ANG MGA MALILIGTAS PARA SA PAMUMUHAY NITO NA MABUTI.  DARATING ANG PANAHON ANG NILOLOOB NG DIYOS AT AYON KAY SAN JUAN SA LANGIT AY MAGKAISA NA ANG ANGHEL AT HINIRANG  SA PAGHAHANDOG SA DIYOS BAGO PA MAN GUNAWIN AT ISAKATUPARAN NG LUBOS ANG PAGHUHUKOM.  AYON PA RIN SA DIYOS AY DAPAT NA SAMBAHIN NG MGA ANGHEL SI PANGINOONG KRISTO HESUS KASAMA ANG MGA TAO BILANG NASA KANAN NG DIYOS PARA SA PAGHAHARI SA LAHAT.  MAGING ANGHEL AT TAO AY MANANALIG KAY KRISTO HESUS PARA SA KALIGTASAN.  TINANGGAP SA KALANGITAN ANG PAGHAHARI NI PANGINOONG KRISTO HESUS SUBALIT MARAMING ANGHEL DIN ANG HINDI SIYA MATANGGAP KUNG KAYAT SILA AY NABIBILANG KASAMA ANG HINDI MALILIGTAS AT MAPUPUNTA SA IMPIYERNO.  ANG MGA ANGHEL NA ITO ANG MGA NAGUUDYOK SA TAO SA PAGKAKASALA AT IKINABULID NG TAO SA KAMATAYAN SUBALIT PINALAYA NA TAYO DITO NI KRISTO HESUS AT MAY PUWANG NA MAPABILANG SA MALILIGTAS.  MANALIG SA PANGINOONG KRISTO HESUS PARA SA KALIGTASAN AT ANG MGA ANGHEL AY KAAGAPAY NATIN SA KALIGTASAN AT PAGTAHAK SA MABUTING PAMUMUHAY.
MULI ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATIN NA PAGHUHUKOM SA LINGGONG ITO SA BIYAYANG IBINIGAY NITO SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS UPANG MAGING INSTRUMENTO SA KANYANG PAHAYAG AT KAGUSTUHAN AY UPANG ITATAK SA ATING ISIPAN SA MGA PANAHONG ITO NA ATING KAHAHARAPIN SA TAKDANG PANAHON BAGAMAT WALANG DEPENIDONG ORAS AT ARAW ITONG MASASABI KUNG KAILAN ITO MAGAGANAP AT MGA PALATANDAAN LANG ANG IBINIGAY NG DIYOS PARA DITO AT MGA KABABALAGHAN SA HULING PANAHON.  HINDI LAMANG ANG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG PATULOY NA NANGANGARAL NG MABUTING BALITA SA DARATING NA PAGHAHARI AT PAGHUHUKOM NG DIYOS UPANG GABAYAN ANG TAO SA PAGKAPIT SA PANANALIG AT PAGGAWA NG MABUTI UPANG MAMUHAY NG MAY KALIGTASAN SA ARAL NG DIYOS AT MAUNA MAN ANG TAKDANG BUHAY AT HINDI ANG PANGHUHUKOM AY MAKAKAASA NAMAN TAYO NG KALIGTASAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN SA PAGKABUHAY NA MAGMULI SA TAKDANG PANAHON.  HINDI LAMANG PAGTAMASA NA MAKAISA NG DIYOS SA KANYANG KAHARIAN AT BUHAY NA WALANG HANGGAN SA DARATING NA PANAHON KUNDI SA NGAYON PA LANG AY MAKAKAPAMUHAY NA TAYONG PINAGHAHARIAN NIYA AT ISINASABUHAY ANG MABUTING BUHAY.  ANG MABUTING BALITA NG DIYOS SA ARAL NG PAGHUHUKOM AY LAGI NATING ALALAHANIN SA ATING PANANALIG SA ATING KALIGTASAN UPANG SA GAYON AY HINDI TAYO MAKALIMOT NA MAY TAKDANG ARAW NA ANG TAO AY HUHUSGAHAN SA KANYANG MGA GAWANG MABUTI AT MASAMA AT KUNG SINO ANG BIBIGYAN NG KALIGTASAN.  ITO NAMAN AY NAKATATAK NA SA ATING ISIPAN NA ANG GUMAWA NG MASAMA AY SA IMPYERNO ANG PUPUBNTAHAN AT ANG GUMAWA NG MABUTI AY SA LANGIT ANG KAPUPUNTAHAN.  SA ARAL NA ITO NG PAGHUHUKOM SA MENSAHE NG DIYOS SA MGA GAWAIN NG MGA ANGHEL SA DARATING NA PAGHUHUKOM AY MAGMULAT NG ATING ISIPAN NA TAYO AY MATAKOT SA DIYOS SA KANYANG PAGHUHUKOM AT ATING SIYANG SAMBAHIN AT ANG MGA ANGHEL DIN AY DAPAT SUMAMBA SA DIYOS ARAL NG MABUTING BALITA.  ANG MGA ANGHEL DI NA ITO AY BINIGYAN NG KAPANGYARIHAN UPANG GUNAWIN ANG MUNDO KASAMA ANG PANGINOONG KRISTO HESUS PARA PUKSAIN ANG MGA TAO AT MGA DEMONYO.

MULI ANG KALIWANAGAN AT MILAGRO NI BANAL NA SANTA MARIA AY ATING KAAGAPAY SA PANGANGARAL AT
PAGKAISAHAIN ANG LAHAT SA PANANALIG SA DIYOS AT NAWAY GABAYAN TAYO AT MALIWANAGAN KAYO HANGGANG TAKDANG PANAHON.  KEEP FAITH AT MABUTING GAWA PARA LAGING HANDA SA DARATING AT ITO ANG ATING BAON SA PAMUMUHAY AT SABI NGA NI PANGINOONG KRISTO HESUS DARATING SIYA NG HINDI INAASAHAN KAHIT NA MAY BADYA AT TANDA SIYANG SINABI.  HINDI NATIN EKSAKTONG MASABI ANG MGA TANDA SAPAGKAT NAGKAKAHALINTULAD ANG MARAMING PANAHON NA NAGDAAN SUBALIT ITO NA NGA ANG HULING PANAHON GAYUNPAMAN ANG NALALABING PANAHON AY WALANG MAKAKAPAGSABI KUNG KAYA'T KEEP FAITH DO AT SAMANTALAHIN ANG PAGGAWA NG MABUTI AYON SA BIBLE.    

SANAY NALIWANAGAN NA NAMAN KAYO NG SALITA NG DIYOS O MENSAHE NG DIYOS MULA SA BIBLE SA MGA PANAHONG ITO SA GABAY NG MILAGRO AT LIWANAG NI BANAL NA SANTA MARIA SA BIBLE LIGHTS PROMOTIONS BILANG INSTRUMENTO NG DIYOS PARA SA KANYANG HANGARIN SA LAHAT.   IBINIBIGAY NG DIYOS SA KAKAYANAN NG BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ANG KANYANG MENSAHE SA BIBLE KAAKIBAT ANG GABAY NA LIWANAG AT MILAGRO NI BANAL SA SANTA MARIA AT TULONG NG ESPIRITU SANTO UPANG MAISAGAWA ITO AT MAIHATID SA MUNDO AT BAWAT TAO AT PAMILYA ANG HANGARIN NG DIYOS AT KANYANG KABUTIHAN SA LAHAT.

AGAIN THE MESSAGE OF GOD THRU JESUS CHRIST IN THE BIBLE LIGHTS IN YOU WITH HOLY SPIRIT HELP AND GUIDANCE AND MOTHER MARY.  WE PRAY THE WORDS OF GOD OR MESSAGE OF GOD HELP YOU IN YOUR LIFE TO DISCOVER THE GOOD LIFE WITH LOVE OR BE A LOVING CHRISTIAN IN FOLLOWING GOD AND SACRIFICE LIFE TO GOD THRU JESUS CHRIST.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.
JOHN LUKE 12:8-12. "PAGKILALA KAY KRISTO" ANG MABUTING BALITA TUNGKOL SA ARAL NI KRISTO HESUS SA PAHAYAG NI SAN LUKAS SINABI NIYA DITO AY TUNGKOL SA PAGKILALA KAY KRISTO HESUS NA ANG SINUMANG KUMILALA KAY PANGINOONG KRISTO HESUS AY KIKILALANIN NIYA SA HARAP NG KANYANG MGA ANGHEL. MANALIG TAYO SA ATING PANGINOONG KRISTO HESUS UPANG MAKAISA NATIN ANG MGA PINAGHAHARIAN NIYANG ANGHEL SA KANYANG PAGHAHARI.  ANG SINUMANG NANALIG KAY KRISTO AY PAGSUSUGUAN NIYA NG MGA ANGHEL KUNG KIKILALANIN NIYA TAYO SA HARAPAN NG KANYANG MGA ANGHEL.  SA DARATING NA PAGHUHUKOM AY KASAMA NI PANGINOONG KRISTO HESUS ANG LEHIYON NG ANGHEL PARA ILIGTAS ANG MGA HINIRANG NA BUHAY AT BUHAYIN ANG MGA YUMAO AT IBILANG SA ILILIGTAS SA GANAP NA PAGHUHUKOM.  SA ATING MODERNONG PANAHON NGAYON ANG MGA PAGSUGONG ITO AY MAIIBIGAY NG DIYOS SA MGA KUMIKILALA AT NANALIG SA PANGINOONG KRISTO HESUS.   AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.   GOD AND JESUS CHRIST BE WITH US.   GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.           
 

ANG SINASABING PAGKAGUNAW AT PAGHUHUKOM NG MUNDO AY WALANG MAKAPAGSASABI AYON SA MABUTING
BALITA NA ARAL NG PANGINOONG KRISTO HESUS NA ATING IPINANGANGARAL AT HASIK SA MUNDO SA GABAY NG MILAGRO NG KALIWANAGAN AT APARISYON NI SANTA MARIA.  ATING IMINUMULAT ANG LAHAT NG TAO SA PAGKAKAISA SA PANANALIG SA DIYOS SA MABUTING BUHAY MULA SA ARAL NG DIYOS SA BIBLE AT ANG ITO ATING ARAL SA PAGHUHUKOM MULA SA DIYOS NA WALANG MAKAPAGSASABI NITO AT ANG MENSAHE NG DIYOS SA ATING PANAHON HINGGIL SA PAGHUHUKOM NA ATING ARAL NGAYON AY UPANG ANG TAO AY PATULOY NA GABAYAN SA DARATING NA PAGHUHUKOM AT WAKAS NG PANAHON NA MAGING ANGHEL MAN AY MANGANGARAL NG MABUTING BALITA PARA SA ATING KALIGTASAN.  MULI MAGKAKAISA ANG MGA ANGHEL AT TAO SA DARATING NA PANAHON AT IYAN ANG ATING KINABUKASANG PAMAYANAN KASAMA ANG DIYOS AT KRISTO HESUS.  TAYO AY MAGIGING ESPIRITWAL NA NILALANG SA TAKDANG PANAHON KAGAYA NG MGA ANGHEL AT KAHIT HINDI TAYO MAKARANAS NG KAMATAYAN DUMATING MAN ANG HUKOM ILANG TAON MULA NGAYON AY DAGLIAN TAYONG GAGAWING ESPIRITWAL NA NILALANG PARA SA LUNAN NG KALANGITAN. SANAY AY PATULOY TAYONG GABAYAN NG KALIWANAGAN NG ATING BANAL NA SANTA MARIA HANGGANG SA PAGHARAP SA PAGHUHUKOM AT ANG MGA ANGHEL NG DIYOS AY GABAYAN TAYO HANGGANG HUKOM.   HAVE BIG FAITH TO GOD AND JESUS CHRIST AND THE MIRACLES WILL BE YOURS.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS US ALL.  AGAIN THE LIGHTS OF GOD THRU JESUS CHRIST BE WITH YOU.           

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE OTHER FOLLOWERS AND EVANGELIST AND SERVANT OF GOD WE WILL HELP TO SAVE THE WORLD EVERY PEOPLE IN PEACEFUL MEANS AND UNITE THE WORLD ON JESUS CHRIST GOSPEL, WORDS OF GOD THE BIBLE SPREADING IT WITH THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES.... KEEP FAITH.... JOIN AND TOGETHER SAVE EACH OTHER...THE FUTURE IS NEAR ALL WE NEED IS TO UNITE AND KEEP FAITH AND FOLLOW GODS TEACHINGS TO BE SAVED... THE MESSAGE OF GOD FROM BIBLE EXPLAINED BY BIBLE LIGHTS PROMOTIONS GUIDED AND BLESS BY HOLY SPIRIT IN OUR KNOWLEDGE AND RATIONALITY TO EXPLAIN GODS MESSAGE IN OUR MODERN WORLD IN EVERY PARTICULAR ASPECTS IN LIFE TEACHINGS OF GOD THRU JESUS CHRIST.   

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS PRACTICE GOOD YOUR GREAT RESPONSIBILITY. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.  WE PRAY AND HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST THE MIRACLES AND LIGHTS OF MOTHER MARY FROM GOD GUIDE THE PHILIPPINE GOVERNMENT AND SOCIETY FOR GOOD.     

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST WITH HELP OF MOTHER MARY TO SCATTER PEACE IN THE WORLD AND SEND US MOTHER MARY MIRACLES AND LIGHTS TO STOP AND END WAR AND VIOLENCE AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AND PROSPEROUS LIFE.  

STOP GENOCIDES IN IRAQ AND SYRIA....WE ENCOURAGE TO ALL NATIONS TO HAVE INTERFAITH RALLY IN THE WORLD FOR PEACE AND LOVE OF ALL NATIONS AND BELIEVERS.  LET US ALL RESPECT HUMAN DIGNITY OR HUMAN RIGHTS BY RESPECTING FIRST THE LIFE, THE RELIGION.  LET US ALL UNDERSTAND THE UNITY IN PEACE AND ENCOURAGE AND RESPECT RELIGION IN PEACE AND LOVE.  THRU CHRISTIAN BELIEF THE LOVE OF JESUS CHRIST TEACHINGS BIND THE WORLD  IN INTERFAITH UNITY AND ESTABLISHED PEACE AND LOVE AS WHAT IS HAPPENING NOW IN THE WORLD.  WE KNOW WE ALL HAVE LOVE TO OTHERS AND IN PEACEFUL UNITY WE SHARE IT TO WORLD....
 
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US.

"ANG ATING MISYON SA BUHAY AY MAMUHAY AT ISABUHAY ANG MABUTI SA ANUMANG PINILI NATING IKAKABUHAY O PAMUMUHAY SA PAMAMAGITAN NG ARAL NG DIYOS HANGGANG KAY KRISTO HESUS AT PAILALIM SA GOBYERNO O PAGHAHARI NG DIYOS SA PAMUMUHAY SA MUNDONG ITO UPANG MAKAISA SA PAGBUBUO NITO MULA NGAYON HANGANG SA TAKDANG PANAHON NG KALIGTASAN O INILAANG GOBYERNO O KINGSHIP OF GOD AND JESUS CHRIST AT KOMUNIDAD SA NEW JERUSALEM"" "MULA SA SIMBAHAN NA KANYANG ITINAYONG MULI AY MAKIISA TAYO DUON SA PAGHAHARI NG DIYOS MULA KAY KRISTO HESUS AT MAMUHAY NG MABUTI SA LIPUNANG ITO O MUNDONG ITO"  "ANG TUNAY NA PAGIGING MATUWID FILIPOS 3:1-11 NAGPAPATULOY TUNGO SA HANGGANAN FILIPOS 3:12-21
THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...
TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....

GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
HEBREWS 4:7
"KAPAG NARINING NINYO ANG TINIG NG DIYOS, HUWAG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO." 
--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail