Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 14 June 2014

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Sunday Updates JUNE 15, 2014BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunday Updates JUNE 15, 2014
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

BIBLE AND SPIRITUAL
LIGHTS GUIDANCE


IN THE PHILIPPINES AND THE WORLD
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
"kung kailangang akoy magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking kahinaan" "Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas "
2corinthians 11:30 12:10

"Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang alang sa pananamplataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan"
1timothy 6:12  

 
CBCP AND VATICAN UPDATE
"new evangelization is all about truth - CBCP head "
 "pope francis:  god prepares us accomplice our mission"

"isyung KATOTOHAN SA ARAL NG DIYOS"

"isyung MISYON NATIN O MISYON NG TAO"

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST
------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS BLESS AND LOVE YOU ALL...


"The lights of God thru Jesus christ and help and miracle of Mother Mary lights and apparitions and the Bible words of God teachings lights and open up your life and soul for good following the Bible or words of God"


TODAY UPDATES JUNE 15, 2014 ON SPIRITUAL AND RELIGIOUS BELIEF AND FAITH ISSUES ON THE GATHERED DATA FROM POPE WEBSITES IN VATICAN AND CBCP IN THE PHILIPPINES AND OTHER RELIGIOUS INFORMATION'S FROM CATHOLIC BELIEVERS AND OUR COMMENTARY AND CRITICISMS AND EDUCATIONS AND BIBLE LIGHTS PROMOTIONS AND GUIDANCE THIS WEEK IN THE PHILIPPINES TO WORLD AND EVERYONE.   

THE ISSUE TODAY IN CBCP WEBSITE "new evangelization is all about truth - CBCP head ".  IN POPE WEBSITE ISSUE "pope francis:  god prepares us accomplice our mission"THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS, PROMOTIONS TODAY GIVING LIGHTS TO THE PEOPLE "kung kailangan ako'y magpuri, ang ipagamapuri ko'y aking kahinaan"  2corinthians 11:30, "sapagkat kung kailan ako mahina duon naman ako malakas" 2conrinthians 12:10, "gawin mo ang buo mong makakaya sa iyong pakikibaka alang alang sa pananampaltaya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan" 1timothy 6:12. THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN CBCP IS ABOUT "new evangelization is all about truth - CBCP head ". ACCORDING TO CBCP ARCHBISHOP SOCRATES VILLEGAS THE NEW EVANGELIZATION CAN BE EXPRESSED IN THREE WAYS: SEEK THE TRUTH, SPEAK THE TRUTH, DO THE TRUTH.  “New Evangelization is celebrating what is right with the world. New Evangelization is restoring integrity to the world,” he added.  THE PHILIPPINE SOCIETY WOULD BE RESTORED IN TRUTH ACCORDING TO HIM WITH THE NEW EVANGELIZATION PROGRAM OF THE CBCP.  THIS COUNTRY FROM THE GOVERNMENT MUST CARRY GOOD GOVERNANCE IN TRUTH WITHOUT LIE TO SERVE THE PEOPLE IN HONEST AND FAIR WAY TO HELPED OUR COUNTRY AND THE PEOPLE TO LIVE IN GOOD LIFE WITH GOD SPIRITUAL GUIDANCE IN GOODNESS.  WHAT IS THE TRUTH, IT IS THE GODS TEACHING OF GOODNESS IN LIFE TO PRACTICE IN OUR DAILY LIFE IN LIVING UNDER HIS ALMIGHTY POWER AND RULE FOR GOOD.  FOLLOW GODS RULE AND TEACHINGS TO WALK IN THE RIGHT PATH OR TRUTH.  GOD CREATED GOVERNMENT TO HELP HIM IN GOODNESS AND HIS SERVANT IN THE GOVERNMENT MUST FOLLOW HIM AND SERVE IN GOOD UNDER HIS RULE AND TEACHINGS.  THE COMMON GOOD SHOULD ALWAYS BE GUIDE WITH THE GOSPEL OR TEACHINGS OF GOD TO STAY IN TRUTH THAT WILL SET US FREE.  THE WORD OF GOD WILL SET US FREE, JUST FOLLOW IT. IN SIMPLE PRACTICAL IN COMMON GOOD IF YOU FOLLOW SPIRITUAL GOODNESS OF GOD GUIDANCE IN COMMON GOOD YOU WILL NOT BE JAIL AND YOU WILL LIVE GOOD WITH OTHERS.  WE HAVE FREEDOM BUT THIS FREEDOM ANYTHING WE CAN DO BUT WE HAVE TO FOLLOW THE GODS RULE IN GOOD FOR HIS KINGDOM AND EVEN IN COMMON GOOD WE HAVE TO FOLLOW WITH IT TO FREELY LIVE AND NOT BE JAILED OR BE IN HELL IN JUDGMENT DAY OR BE STOP BY GOD IN THE PROCESS OF YOUR LIFE.  THERE ARE OTHERS LIVE THEY ARE PROTECTED BY GOD AND THE GOVERNMENT HE CREATED.  THE RULE OF GOD WILL SET US FREE AND THE ENTIRE TEACHINGS OF GOD AND OUR FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  IN COMMON GOOD OUR LAW WILL SET US FREE IF WE FOLLOW IT.   THE ISSUE TODAY OR THIS WEEK IN VATICAN POPE WEBSITE IS ABOUT "pope francis:  god prepares us accomplice our mission".  ACCORDING TO POPE WEBSITE HE TEACH US FROM THE BIBLE THAT GOD PREPARES US TO OUR MISSIONS AND HE EXAMPLE THE ELIJAH'S MISSION.  IN OUR MISSION IN LIFE FOLLOWING GODS TEACHING WE PRAY WE SUFFER AND SUCCESS ACCORDING TO POPE.  THE BIBLE PROMOTIONS SHARE WITH THE POPE IN HIS TEACHING FROM THE BIBLE IS OUR PROMOTIONS TOPIC TODAY FROM ST. PAUL AND ST. TIMOTHY.  GOD SAID FROM ST PAUL TO TIMOTHY STRUGGLE WITH YOUR FAITH IN CHRIST AS LONG AS YOU CAN AND YOU WILL INHERIT THE ETERNITY.  ACCORDING TO ST. PAUL EVEN YOU ARE IN WEAK SITUATION AND VERY VULNERABLE IN FAITH TO GOD YOU ARE STRONG IN WEAK SITUATION.  ON GODS TEACHING IN WEAK SITUATION IF WE ARE WEAK HE MAKES US STRONG TO EXPLORE HIS ALMIGHTY POWER TO ALL.   THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ENCOURAGE EVERYONE TO PRAY AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR EVERY SITUATION IN LIFE SPECIALLY IN WEAK POINT WHICH IN HAVING FAITH TO GOD YOU WILL BE COME STRONGER WHICH GOD WILL MAKE YOU STRONG IN YOUR WEAK POINT, JUST KEEP FAITH.  IN STRUGGLE IN LIFE KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST OR STRUGGLE WITH FAITH TO JESUS CHRIST AND GOD TO INHERIT THE KINGDOM AND GOD AND ETERNITY OR TOTALLY BECOME PART OF GODS COMMUNITY IN NEW JERUSALEM IN THE FUTURE.   GOD GAVE US THIS TEMPORARY LIFE FOR THE PREPARATION FOR HIS NEW KINGDOM WITH JESUS CHRIST IN NEW JERUSALEM.  OUR MISSION IN LIFE IN DIFFERENT KIND OF GOODNESS IN ONE WHOLE GOODNESS IS TO STAY STRONG IN FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST TO DO GOOD SPIRITUALLY IN GODS TEACHINGS THRU JESUS CHRIST.  IN OUR EXISTENCE IN THIS EARTH IN HAVING FAITH WITH GOD IN HIS CHURCH BUILD WE HAVE OUR PART IN LIFE AND BE GOOD FOR IT.  FOR EXAMPLE IF YOU ARE A GOVERNMENT LEADER BE A GOOD GOVERNMENT LEADER FOR THE PEOPLE AND SERVANT OF GOD THAT IS THE MISSION IN LIFE IN YOUR FREEDOM IN THIS EARTH GIVEN TO YOU BY GOD, GOD GAVE YOU THAT LEADERSHIP AS YOU CHOOSE IN LIFE WHICH HE IS SUPPORTING YOU ON WHAT YOU ACHIEVING IN GOOD.  IF YOU ARE A PRIEST OR PASTOR BE GOOD FOR IT AND STRUGGLE WITH IT IN GOODNESS WITH FAITH TO JESUS CHRIST AND BE SAVE IN THE FUTURE. 


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPREAD TO YOU THE LIGHTS OF GOD FROM JESUS CHRIST THRU HIS WORDS THE BIBLE AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES GUIDES YOU IN FAITH.  THE BIBLE LIGHTS GUIDANCE TODAY TO ALL THE PEOPLE FROM THE PHILIPPINES AND WORLD "kung kailangan ako'y magpuri, ang ipagamapuri ko'y aking kahinaan"  2corinthians 11:30, "sapagkat kung kailan ako mahina duon naman ako malakas" 2conrinthians 12:10, "gawin mo ang buo mong makakaya sa iyong pakikibaka alang alang sa pananampaltaya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan" 1timothy 6:12.   THE LIGHTS AND MESSAGE OF GOD WITH THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS FOR THE PEOPLE.  GOD TAUGHT US IN THE BIBLE FROM ST. PAUL AND ST. TIMOTHY TO STAY IN FAITH TO GOD WHICH IF YOU ARE WEAK YOU ARE STRONG IN FAITH TO GOD.  STRUGGLE IN FAITH WITH GOD THRU JESUS CHRIST IN LIFE TO HAVE GOOD LIFE AND RECEIVED THE ETERNITY.  THIS TEACHINGS OF GOD WILL HELP US IN OUR LIFE TO CONTINUE EVEN IN HARD LIFE.  WE EXIST IN THIS COUNTRY AND RACE AND THE HISTORY OF THIS COUNTRY UP TO PRESENT IS VERY BAD AND THE PEOPLE NEED TO STAY STRONG WITH JESUS CHRIST.  IN COMMEMORATIONS WITH OUR NATIONAL HEROES EVEN WE ARE WEAK DURING SPANISH REGIME OUR KATIPUNERO'S BECOME STRONG FOR OUR FREEDOM.  THE PHILIPPINE ACHIEVED THIS FREEDOM WHICH IT IS GOOD FOR US AND FAIR NOT BE COLONIZED WITH OTHERS AND GOD IS WITH US IN THIS KIND OF SITUATIONS.  WE CAN GIVE HONOR TO OUR ANCESTORS IN GIVING FREEDOM IN THE PHILIPPINES.  KEEP FAITH TO GOD AND PRAY WHICH IN OUR LIFE EVEN WE ARE WEAK HE WILL MAKE US STRONG AND WE HAVE TO DO OUR BEST IN STRUGGLE WITH FAITH WITH GOD THUR JESUS CHRIST TO ACHIEVED THE ETERNITY AND BE MEMBER IN THE COMMUNITY OF KINGDOM OF GOD IN NEW JERUSALEM. 


MARK 4:11:12  "sinabi niya, 'sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng diyos; ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuro sa pamamagitan ng talinghaga"  1TIMOTHY 6:17-19 "sabihin mo sa mayayaman na wag magmataas; huwag silang umasa sa kayamanag di nanatili, kundi sa diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya.  turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa.  sa ganitong paraan sila makapagiimpok sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay".  THE WORDS OF GOD ACCORDING TO ST. PAUL TO ST. TIMOTHY IN TEACHING TO THE RICH TO BE SAVE IS TO KEEP FAITH IN GOD AND GOD THE GOOD HELPING OTHERS. ST. PAUL TAUGHT BE NOT UPPER TO OTHERS AS RICH BUT INSTEAD HELP THEM.  IN THIS WORLD THERE ARE RICH WHO STANDS AS STRONG ABUSE AND OPPRESSED THE WEAK POOR LIKE IN SPANISH REGIME THEY DID NOT SEE POOR EVEN WEAK THEY ARE  STRONG AND THE POOR KATIPUNEROS WIN THE FREEDOM AGAINST THE SPANISH REGIME ABUSING AND OPPRESSING FILIPINO PEOPLE IN OUR WON LAND.  THE GODS KINGDOM SPREAD DIRECTLY BY GOD TO CHOSEN PEOPLE BUT TO OTHERS THEY ARE TEACH IN PARABLES.  AS SAYING IF ANYONE LOOK AND SEE THEY WILL NOT SEE AND IF THE Y HEAR THEY WILL NOT HEAR BUT IF YOU COME BACK TO GOD HE WILL FORGIVE YOU.  MEANING IF YOU ARE IN EVIL DEEDS AND WORKS YOU ARE NOT UNDERSTANDING THE BIBLE OR WORDS OF GOD AND GOD TEACH IT IN DIFFICULT WAY NOT BE UNDERSTAND LIKE THAT BY THE EVILDOERS AND NOT CHOSEN BY GOD BUT IF YOU COME BACK AND KEEP FAITH TO GOD HE WILL MAKE YO UNDERSTAND IT OR UNDERSTAND THE KINGSHIP OF GOD THRU JESUS CHRIST.   TO THE RICH PEOPLE WHO WILL COME BACK TO GOD THRU JESUS CHRIST AND BE HUMBLE FOR HIM WHO SEE THEMSELVES AS STRONG AND UPPER OPPRESSING AND ABUSING POOR AND WEAK WILL GIVE NEW LIFE AND UNDERSTAND THE BIBLE AND FOLLOW HIS TEACHINGS AS HE TEACH TO US AND MESSAGE TODAY IN BIBLE LIGHTS PROMOTIONS.
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE TO OUR GOVERNMENT TO CONTINUE IN "DAANG MATUWID" AND FOLLOW GOD AND JESUS CHRIST TEACHINGS. BE FAIR IN JUSTICE AND POLITICS AND PEACE AND ORDER, EMPOWER PEACE TALKS, SOCIAL SERVICES, GOVERNMENT REFORMATIONS AND EQUALITY AND BRING PEOPLE IN THIS GOVERNMENT IN HAVING FAITH TO GOD AND CREATES GOOD SOCIETY AND GOOD GOVERNMENT UNDER GODS ADMINISTRATIONS IN SPIRITUAL BELIEF THAT WILL NEVER BE SHAKE BY ANY.  ESTABLISHED A GOVERNMENT WHO SPREAD LOVE TO PEOPLE.  KEEP FAITH TO GOD FROM JESUS CHRIST.  BE A GOOD SERVANT TO THE PEOPLE AND SEE WHAT YOU SERVED GOOD AND NOT JUST LEGACY ONLY.  THE LEGACY WILL EXIST IF YOU BE HUMBLE IN GOOD.       

WE PRAY THE MIRACLES OF THE SUN AND LIGHTS OF MOTHER MARY BLESS THE PHILIPPINES AND GIVE US GOOD DAY AND WEATHER.  THE PHILIPPINE IS SUFFERING MUCH NOW IN CALAMITY WE NEED GOD INTERVENTION AND HELP AND NOT JUST DURING CALAMITY BUT ALWAYS IN OUR LIFE.


THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS WITH THE HELP OF HOLY SPIRITS IN BIBLE AND SPIRITUAL LIGHTS GUIDANCE IN THE PHILIPPINES AND THE WHOLE WORLD SPREADING WORDS OF GOD THROUGH INTERNET PROMOTIONS AND HOPEFULLY IN PRAYER RALLY AND SYMPOSIA TO HAVE OUR  FAITH GATHERINGS FOR OUR BELIEF TO GOD THROUGH JESUS CHRIST WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES AND BLESSINGS. 

READ AND HEAR THE BIBLE AND YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD, GOD'S BLESSING TO US IN THE FUTURE... IN NOAH'S TIME THE DOVE FOUND THE LAND AND NEW LIFE, BUT THE DOVE SPIRITS MESSAGES AND WORDS OF GOD YOU WILL FOUND ETERNITY AND KINGDOM OF GOD. 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

UNITE IN THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR RELIGIONS HE BUILD FOR US. 

THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND OPEN UP YOU SOUL AND LIFE IN GOODNESS AND FOLLOWING THE BIBLE.


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT... 


TO ALL NATIONS AND COUNTRY SPECIALLY PHILIPPINES VOW AND PRAISE AND KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST.  LOVE OF GOD IS BE WITH US....PSALM 117.....


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITESBIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail