Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 10 August 2013

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Update August 11, 2013


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Update August 11, 2013
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

"FAITH"
"BORN AGAIN IN FAITH TO GOD
THRU JESUS CHRIST"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ARE PROMOTING AND SUPPORTING THE POPE IN VATICAN AND CBCP IN TACKLING AND IMPLEMENTING IN THE CHURCH THE YEAR OF FAITH AND THE FAITH IN GOSPELS THRU JESUS CHRIST.... READ THE POSTED ARTICLE AND LINKS OF POPE VATICAN AND CBCP ARTICLE ......

THE CBCP TODAY ARE IMPLEMENTING AND ENCOURAGING IN THE CATHOLIC CHURCH BELIEVERS IN YEAR OF FAITH TO RENEW OUR FAITH TO GOD ACCEPTING THE SUPREMACY OF GOD AS THE CREATOR OR OR OUR SUPREMACY OF DIVINE FAITH TO ALL MANKIND......AS THE BIBLE PROMOTIONS LIVE WITH FAITH TO GOD, THE PEOPLE WHO LIVE WITHOUT FAITH ARE LIVING IN NOTHING AND DO NOT BE STUBBORN EPHESSIANS 4:17.........

IN BIBLE BE BORN AGAIN TO GOD THRU JESUS CHRIST IN OUR FAITH AS JESUS CHRIST SAVES US FROM HIS BLOOD ON THE CHURCH HE BUILD FOR US TO SAVE FOR THE KINGDOM OF GOD....  IN CONTINUING OUR FAITH WE MUST RENEW IT BE BORN AGAIN IN FAITH THRU JESUS CHRIST AND THE SUPREMACY OF  GOD BE WITH YOU ABIDING THE TEACHING OF JESUS CHRIST AND HAVE HOPE ON THE GODS WORDS AND MESSAGE AND MERCY TO US TO BE SAVED FOR HIS KINGDOM OR GOVERNANCE IN NEW JERUSALEM  KEEPING FAITH AND PRACTICING THE GOSPELS IN YOUR LIFE UP TO JUDGMENT DAY OR IN NEW JERUSALEM...........

TO LIVE WITH GOD SUPREMACY IN HEAVEN, YOU NEED TO PRACTICE GOSPEL AS YOU LIVE IN THE LIFE HE GAVE TO US....  THE BIBLE TEACHING IS THE DISCIPLINE OR RULES THAT YOU WILL BRING IN HEAVEN WHEN YOU LIVE THERE IF SAVE IN JUDGMENT DAY AND IF NOT YOUR WILL BE GO TO HELL....... YOU NEED TO PRACTICE THE GOSPEL OR GODS WORDS OR BIBLE AND ACCEPTING HIS SUPREMACY TO BE WITH GOD IN HEAVEN......GOD WILL NEVER LIVE OR RULE YOU IN HEAVEN  IF YOU WILL NOT PASSED IN HIS TEACHING TODAY...

SIMPLY IN OUR GOVERNANCE YOU HAVE TO ABIDE OUR LAWS TO LIVE AND ENJOY THE BENEFITS OF OUR COUNTRY OR LANDS BUT IF YOU WILL REPEAL IT OR FIGHT WITH IT YOU WILL BE JAILED OR THE SUPPRESSION OF GOOD WILL PUNISHED YOU OR SEPARATE YOU FROM THE PUBLIC OR COMMUNITY....WE HAVE TO ACCEPT THE SUPREMACY OF GOVERNMENT IF NOT WE WILL NOT ENJOY OUR LIVING HERE...  MEANING GOD CREATED RULES FOR THE GOOD OF US AS THE PRACTICAL GOVERNMENT TODAY RULES US BY LAW FOR OUR COMMON GOOD ENJOYMENTS...  IF YOU NOTICED OUR LAWS ALMOST COMES FROM THE BIBLE OR THE RATIONALITY ARE COMES FROM THE BIBLE, BUT SOMETIMES THERE IS LAWS WHO ARE OPPOSING THE BIBLE IN COMMON GOOD OF UNEQUAL POLITICS AND ECONOMICS OR FOR THE COMMON GOOD OF RICH ONLY FAVORING THEM IN LAWS...........

FOLLOW GOD THRU JESUS CHRIST AS THE ROAD TO GOD AND YOU WILL PRACTICE AND ACCEPT SUPREMACY OF GOD IN YOUR LIFE.... IN EVERY THING YOU DO KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST OR IN THE NAME OF JESUS CHRIST AS SUPREME AND KEEPING FAITH IN YOUR LIFE TO GOD.......

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS ARE ENLIGHTING YOU FROM GOD THRU JESUS CHRIST LIGHTS AND WORDS AND TEACHINGS WITH HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES TO LIVE IN LIGHT OR GOODNESS AND FIGHT DARKNESS OR EVILNESS OR EVIL DEEDS...

WE BELIEVE THE LIGHTS AND LOVE OF ALMIGHTY POWER OF GOD THRU JESUS CHRIST AND SENDING ALSO MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES IS WITH US IN OUR CONTINUES FAITH UNTIL JUDGEMENTS DAY......THE BIBLE LIGHTS PRO0MOTIONS VOLUNTEER IN SERVING GOD AND JESUS CHRIST BELIEVING AND HAVE FAITH GOD AND JESUS MIRACLES TO US WITH MOTHER MARY.... WE HOPE WE GUIDE YOUR FAITH IN SPREADING GODS WORDS AND LIGHTS THRU JESUS CHRIST GOSPELS AND HAVE GOOD LIFE AND STRENGTH IN LIFE IN ALL DIFFICULTIES AND KEEP YOUR FAITH UP TO JUDGMENT DAY... .....  

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.comFOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17
17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail