Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 3 August 2013

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Update August 04, 2013BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Update August 04, 2013
JESUS CHRIST GOSPELS
INTERNET EVANGELIZATIONS

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES

LIGHTS AND LOVE OF GOD
------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY AND CRITICISM AND EVANGELIZATION'S WITH THE MIRACLES AND LIGHTS AND GUIDANCE OF MOTHER MARY FROM JESUS AND GOD THIS WEEK TO EVERYONE IS ABOUT LOVE AND LIGHTS OF GOD RELATING TO OTHERS.........

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SUPPORT THE BOOK OF OUR POPE FRANCIS PRODUCING THE BOOK OF LIGHTS OF LIFE...  WE HOPE EVERYONE ENLIGHT AND GUIDE IN FAITH FROM THE BOOK AUTHORED BY OUR POPE FRANCIS AND POPE BENEDICT "THE LIGHT OF FAITH"...... KEEP YOUR FAITH IN GOD WHO DO THE GOOD THINGS AND ENLIGHTING MOMENT AND REACHING YOU THE BIBLE WORDS OF GOD TO KEEP FAITH IN HIM THRU JESUS CHRIST.....

LOVE AND LIGHT OF GOD IN RELATING TO OTHERS IN SAVING THEM FROM OPPRESSIONS AND HUNGER, STARVATION'S AND HOMELESS OR POOR LIFE.....  REACHING THE POOR WITH LOVE AND LIGHT OF GOD IS THE POWER OF GOD THRU JESUS CHRIST, THIS POWER OF GOD IS NOT JUST A MAGIC CREATING INSTANT FOOD LIKE JESUS DID IN MULTIPLICATION OF THE LOAVES....... 


 LOVE AND LIGHTS IS ENLIGHTING YOUR HEART AND MIND TO OTHERS TO HELP AND SHARE FROM WHAT CAPACITY GODS GIVE TO YOU SPECIALLY IN OUR MODERN WORLD NOW THE EVILNESS ARE SCATTERED AND THE SUBDUING OF EARTH ARE INEQUALLY TAKEN BY THE ABUSIVE PEOPLE AND THE PEOPLE HAS STRENGTH ABUSING OTHERS...

IN OUR MODERN SOCIETY THE INEQUALITY IN POLITICS AND ECONOMICS AND SOCIAL AND JUSTICE AND CULTURAL RIGHTS IS THE EVILNESS OF WHAT THE WORLD LIVING NOW CREATING WAR AND DIFFERENT OPPRESSION AND ABUSES AND CRIMES AND EVILNESS........THERE ARE POVERTY ISSUES AND MUCH OPPRESSIONS IN THE WORLD WHO LIVE IN DARKNESS OF EVILNESS....

THE LOVE AND LIGHTS OF GOD HAS TO ENTER IN YOUR HEART, MIND AND SOUL  FROM GODS WORDS IN THE BIBLE THRU JESUS CHRIST TEACHINGS WITH THE HELP OF MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES....  THE WORLD IS FULL OF EVILNESS SPREADING POVERTY AND OPPRESSION AND THE PEOPLE NEED LOVE AND LIGHTS TO KEEP FAITH AND TO HAVE FAITH GOD AND HAVE UNITY WITH OTHERS IN OUR MODERN SOCIAL SYSTEM WITH LOVE AND LIGHT TO OTHERS GIVING EQUALITY OF POLITICS AND ECONOMICS AND JUSTICE AND SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS.........

THE EQUALITY IN OUR MODERN WORLD IN DIFFERENT RACES AND POLITICS AND CULTURE AND RELIGIONS IS NOT JUST BIND AND UNITE WITH LEGAL AND COMMON GOOD ASPECT BUT WITH LOVE AND LIGHTS OF GOD....  STILL IN MANY COUNTRIES SPECIALLY PHILIPPINES THE OPPRESSION AND POOR LIFE ARE SCATTERED AND THE EQUALITY OF SUBDUING OF THE PHILIPPINES AREA IS NOT IMPLEMENTING BY OUR GOVERNMENT GIVEN BY GOD TO US........ 

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS TEACHING YOU AND ENLIGHTS YOU IN THE LIGHTS AND LOVE OF GOD IN EQUAL MODERN SOCIETY TO HELP OTHERS NOT JUST IN PERSON TO PERSON SUPPORT BUT THE BROAD SENSE OF EQUALITY IN POLITICS AND ECONOMICS AND CIVIL AND SOCIAL AND JUSTICE AND CULTURAL RIGHTS OR GIVING OUR BASIC RIGHTS NOT JUST IN COMMON GOOD FOR ALL BUT WITH LOVE AND LIGHTS IN YOU HEART AND MIND AND SOUL AND LIFE.......

GOD TEACHINGS THRU JESS CHRIST IS REACHING THE POOR AND OPPRESSED TO KEEP FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST IN THEIR SITUATIONS OF LIFE HAVING A HARD LIFE...  JESUS CHRIST TEACH US TO HAVE SIMPLICITY OR SIMPLE LIFE NOT IN LUXURIOUS ORIENTATION IN LIFE TO FACE THE WORLD WHO HAS MANY EVIL ABU9ERS SCATTER ABUSES AND POVERTY AND CHAOS AND IN MANY HARD ASPECT IN LIFE SO THAT YOU CAN FACE EVILNESS IN STRONG LIFE AND HEART AND MIND AND SOUL KEEPING FAITH TO GOD...  
IN RELATING TO LOVE OTHERS HAVE FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST FIRST BEFORE OF FALL, ALWAYS HAVE PRAYER TO GOD THRU JESUS CHRIST AND GOD AND JESUS CHRIST WILL GIVE YOU THE BLESSING TO DO AND FULFILL WHAT IS THE GOOD FOR EVERY ONE IN THE MODERN SOCIETY YOU WANT PRACTICING EQUALITY WITH LOVE.......SIMPLY THE PRACTICALITY OF GOOD LIFE LET US LOVE EACH OTHERS TO LIVE IN GOOD LIFE IN EQUALITY AND TO ACHIEVED THIS BLESSINGS PRAY TO GOD THRU JESUS CHRIST AND ABIDE HIS TEACHING OF LOVE ONE ANOTHER AND PRACTICALLY WE WILL UNITE TO BUILD EQUAL POLITICS AND ECONOMICS AND THE ALMIGHTY POWER OF GOD IS WITH US IN LOVE TO EACH OTHER NOT JUST PRACTICING COMMON GOOD.

BELIEVED IN THE ALMIGHTY POWER OF GOD FOR THE BLESSINGS HE ARE GIVING TO US FROM THE START OF CREATIONS OF US TO JESUS CHRIST SALVATION'S IN THE END OF THE WORLD ...

 

READ ALWAYS THE BIBLE OR WORDS OF GOD HERE....


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------


No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail