Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Saturday, 22 June 2013

BIBLE LIGHTS PROMOTIONS - Update June 23 , 2013BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
EDUCATIONS AND PROMOTIONS AND COMMENTARY
AND CRITICISM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Update June 23  , 2013
JESUS CHRIST GOSPELS
TRUE CHURCH AND PRAYER
THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL
ADVISE TO GOVERNMENT AND PRESIDENT AQUINO
------------------------------------------------------------------------------------------------------

WHO IS THE TRUE CHURCH AND RELIGION UNITING PEOPLE FOR GOD AND BE SAVED FOR THE KINGDOM OF HEAVEN ? WHO IS TRULY PRACTICING THE BIBLE OR SCRIPTURES?....

THE RELIGION WHO FOLLOWS JESUS CHRIST FOR GOD IS THE TRUE RELIGION AND CHURCH.....IT IS THRU JESUS CHRIST OR WAY TO GOD TO UNITE AND BE SAVED IN JUDGMENT DAY AND INHERIT THE KINGDOM OF GOD...... 

HAVE FAITH TO JESUS CHRIST AND HAVE ETERNAL LIFE AND BE SAVED FOR NEW HEAVEN AND EARTH OR NEW JERUSALEM....

UNITE FOR JESUS CHRIST AND FOLLOW GOD TEACHINGS THRU JESUS CHRIST IN GOSPEL AND NEW TESTAMENT AND BE SAVED....

OUR PRAYERS TO GOD THRU JESUS CHRIST IS A DIRECT CONNECTION AND UNITY IN FAITH TO GOD.... IN PRAYERS WE WILL CONFESS OUR SINS, TALKED TO GOD FOR OUR NEEDS OR BLESSINGS, OUR WISHES PRAYER TO GOD TO GIVE BY JESUS CHRIST AND GOD IN THE NAME OF JESUS CHRIST...  IN PRAYER WE WILL CONNECT TO GOD ON OUR FAITH DIRECTLY AND SAY THANKS FOR EVERYTHING HE GAVE TO US.......

WHEN WE PRAY TO GOD ALWAYS THRU NAME OF JESUS CHRIST FOR GOD WILL GIVE AND BLESS YOUR WISH AND PRAYERS.......

ALWAYS PRAY OUR FATHER TEACH TO US BY GOD THRU JESUS CHRIST AND PRAY TO JESUS CHRIST AND PRAY ALSO TO MOTHER MARY THE MOTHER OF GOD AND GIVE THANKS FOR HER SACRIFICE FOR US AND HELP US IN OUR FAITH TO GOD...  

SPIRITUAL ADVISE OF BIBLE LIGHTS PROMOTION TO OUR
PRESIDENT AQUINO AND GOVERNMENT....

THE BIBLE LIGHTS PROMOTIONS SPIRITUAL ADVISE AND GUIDANCE TO GOVERNMENT AND PRESIDENT BENNIGNO AQUINO III TO HAVE GOOD GOVERNANCE AND A SERVANT OF GOD......IN CONTINUING OF SERVICE TO PEOPLE AND GOD  ALWAYS KEEP YOUR FAITH TO GOD FROM YOUR SELF TO DO GOOD AND IN GOVERNANCE FOR GOOD GOVERNANCE...  UNITE TO FAITH TO JESUS CHRIST TO GOD TO BE ONE IN TRUE CHURCH OF GOD FROM JESUS CHRIST...  

DO NOT FORGET THAT THE GOVERNMENT IS CREATED BY GOD FOR MAINTAINING GOOD FOR THE PEOPLE ... ALL IN THE GOVERNMENT ARE SERVANT OF GOD NOT JUST FOR THE PEOPLE FOR GOOD UNTIL THE KINGDOM OF GOD THRU JESUS CHRIST WILL COME,  BE GOOD FOR IT TO ONE WHO WILL INHERIT THE KINGDOM OF GOD.........

KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST EVEN IN HARD TIMES TO GOVERN THE PHILIPPINES AND GOD WILL GIVE YOU THE LIGHT TO GOVERN THE PHILIPPINES IN GOOD GOVERNANCE AND SPREAD THE EQUALITY AND FAIRNESS TO OUR PEOPLE AND THE HEART OF GOD THRU JESUS CHRIST... ......  KEEP FAITH TO GOD THRU JESUS CHRIST AND GOD WILL PROTECT YOUR LIFE IN GOVERNANCE... 

MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE WILL GUIDE YOU AND LIGHTS YOUR LIFE AND GOVERNANCE......MOTHER MARY LIGHTS AND APPARITIONS LIGHTS YOU MIRACULOUSLY AND KEEP FAITH TO GOD AND MAKE GOOD GOVERNANCE...   WE PRAY THE LIGHTS OF GOD AND JESUS WILL LIGHTS YOU FROM MOTHER MARY PRESENCE IN YOUR LIFE AND WE HOPE YOU SEE GODS LIGHTS AND MIRACLE...   WE HOPE YOU SEE THINGS FROM GOD IN YOUR LIFE AND IT WILL MAKE YOU STRONG AND INTELLECT IN GOVERNANCE AND SERVING THE PEOPLE AND GOD AND KEEP YOUR FAITH IN HIM......OUR BIBLE LIGHT PROMOTIONS AS SERVANTS OF GOD IS HERE KNOCK IN YOUR HEART AND THE LIGHTS OF GOD LIGHTS IN YOU WITH OUR FAITH IN SERVING OF GOD KEEPING YOU IN FAITH IN GOD THRU JESUS CHRIST WITH HE HELP OF MOTHER MARY....... 

MANY IN THE GOVERNMENT ARE FORGOT GOD AND JESUS CHRIST AND CHURCH AND RELIGION FOR THEIR OWN INTEREST IN POLITICS AND LIFE TO BE WEALTHY AND PROTECT THEIR OWN INTEREST AND WEALTH OR POWER.......STILL REMEMBER THE GOVERNMENT IS CREATED BY GOD AND IF YOU ARE NOT WORTHY OF IT YOU WILL BE OUST IN THE GOVERNMENT... REMEMBER IN THE JUDGEMENT DAY ALL GOVERNMENT AND KINGDOM WILL BE DEFEATED BY JESUS CHRIST FOR GOD IF YOU ARE THE GOVERNMENT WHO ARE AGAINST GOD........  THE GOVERNMENT WHO ARE CREATED BY GOD AND BE SERVANT OF GOD UNTIL JUDGMENT DAY...
  
WHO ARE THE GOVERNMENT WILL BE THE ALLIED OF GOD IN THE JUDGMENT DAY, THE KINGDOM AND GOVERNMENT OF EVILNESS WILL UNITE AGAINST GOD.......  THE PEOPLE WHO HAS STRUGGLE FOR GOOD GOVERNMENT IS THE ONE BE ALLIED OF GOD IN JUDGMENT DAY...  


MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLE FROM GOD AND JESUS CHRIST BLESS YOU ALL ALWAYS....

PRAY AND KEEP FAITH TO GOD IN HEAVEN THRU JESUS CHRIST AND THE LIGHT AND HELP OF MOTHER MARY BE WITH YOU........

COMMUNION TO JESUS CHRIST THRU THE BODY AND BLOOD WILL SAVE US IN HEAVEN RECEIVING CHRIST IN SPIRIT...GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS AND LOVE YOU ALL...


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS
BIBLE LIGHTS PROMOTER  - Herbert Curia | Wix.com
FOR OUR SPIRITUAL BELIEF IN LIFE
---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFESO 4:17-18  5:15-17

17Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos.
15Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES


BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment

 

SOCIAL NETWORK

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail